Sosionomi (AMK): sosiaaliohjaus, verkko-opinnot

Sosionomin tutkinto antaa valmiudet eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustyöhön sosiaalialalla. Sosiaalialan asiantuntijat vahvistavat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia, voimavaroja ja toimintakykyä sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

Tutkintonimike
Sosionomi (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Verkko-opinnot sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa

Verkko-opinnoissa opiskellaan koko sosionomitutkinto pääasiassa verkossa. Sosionomikoulutus antaa laaja-alaiset valmiudet toimia sosiaalialalla erilaisissa työtehtävissä, sektoreilla ja asiakasryhmien parissa. Opinnot sisältävät viikoittaista lukujärjestyksen mukaista opiskelua verkossa, jolloin osallistutaan opetukseen etäyhteyksiä hyödyntäen. Lisäksi opintoihin kuuluu sekä itsenäistä että tiimityöskentelyä verkko-oppimisympäristössä.

Sosionomitutkinnon verkkototeutus avaa mahdollisuuden suorittaa opintoja myös aidoissa työympäristöissä sekä erilaisissa työelämän kanssa yhteistyössä tehtävissä kehittämishankkeissa. Verkko-opintojen lisäksi opetussuunnitelmaan sisältyy neljä harjoittelujaksoa käytännön työssä. Harjoittelut suoritetaan kokopäiväisenä työskentelynä yksilöllisten osaamistavoitteiden ohjaamana.

Ensimmäisen lukukauden lukujärjestys ja verkkotapaamisten aikataulut julkaistaan opintojen alussa. Opiskelu on päätoimista ja aikataulutetut lukujärjestyksen mukaiset opinnot toteutuvat päiväsaikaan. Opintojen kulku ja opintojaksojen aikataulut ovat tiedossa aina lukukausi kerrallaan. Tutkinnon suorittamista tukee HOPS-ohjaaja ja opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Verkko-opinnot soveltuvat erityisesti itseohjautuvalle oppijalle. Opintojen edistymistä helpottaa vastuun ottaminen opintojen suunnittelusta ja etenemisestä sekä kiinnostus hakea tietoa ja yhdistää tutkittua tietoa kokonaisuuksiksi.

Kansainvälisyys

Yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa mahdollistaa opiskelijoille opiskelu- tai työharjoittelupaikan ulkomailla. Opintojen aikana on mahdollista lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua intensiivikursseille.

Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös lähtemättä omalta kampukseltaan, esimerkiksi suorittamalla opintoja englanninkielisessä tutkinnossa, osallistumalla kansainvälisten vierailijoiden luennoille tai osallistumalla kv-tutortoimintaan.

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Sosiaalialan työelämäyhteistyö

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä hankkeita ja liittyvät ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Opinnäytetyö voi olla teoreettinen tai empiirinen tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutehtävä. Se voi sisältää myös taiteellisen osan.

Innovaatio-opinnot

Innovaatioprojektiopinnoissa painotetaan työelämälähtöisiä aiheita, innovatiivista toimintaa ja monialaista yhteistyötä. Opintojen laajuus on 10 op.

Opinnoissa luodaan yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, jossa opiskelijat, opettajat, työelämän toimijat ja asiakkaat yhdessä osallistuvat kehittämisprosessiin ja päätöksentekoon.

Opinnoissa kehitetään käytännöllisiä ja luovia ratkaisuja, toimintatapoja ja palveluja, joilla vastataan metropolialueen toimijoiden monimuotoisiin tarpeisiin. Tutustu innovaatioprojekteihimme.

Työelämäharjoittelut

Sosionomiopintoihin sisältyy yhteensä 45 op (n. 30 viikkoa) ohjattua tavoitteellista harjoittelua, joka jakaantuu neljään eri mittaiseen harjoittelujaksoon. Harjoittelut liittyvät teoriaopintoihin ja niihin sisältyy erilaisia oppimistehtäviä. Opiskelijat voivat tehdä harjoittelunsa monipuolisissa sosiaalialan töissä eri asiakasryhmien kanssa kunnissa, yrityksissä tai kolmannella sektorilla. Ohjattuja harjoittelujaksoja voi suorittaa myös ulkomailla.

Sosionomin työtehtävät

Sosionomi työskentelee hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työtä tehdään yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sosionomilla on taito soveltaa osaamistaan ammatissaan ja kehittää ammattialaansa.

Sosionomin työkenttänä on:

 • Lastensuojelu
 • Perhetyö
 • Nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävät
 • Vanhustyö
 • Vammaistyö
 • Päihdetyö
 • Mielenterveystyö
 • Maahanmuuttotyö

Sosionomilla on mahdollisuus toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu seuraaviin sosionomin osaamisalueisiin (Sosiaalialan AMK -verkosto 2023):

 1. Sosiaalialan eettinen osaaminen
 2. Asiakastyön osaaminen
 3. Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
 4. Kriittinen ja osallisuutta edistävä yhteiskuntaosaaminen
 5. Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
 6. Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

Kysy tutkintovastaavalta sosionomiopinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta sosionomiopintoihin hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Verkko-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  28.8.2024 klo 08:00 - 11.9.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  kevät 2025
  • Verkko-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset korkeakoulut käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Syksyn 2024 yhteishaussa 28.8.2024 klo 8:00 - 11.9.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) korkeakoulututkintoon, tammikuussa alkaviin opintoihin.. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Sosiaaliohjauksen verkko-opintojen aloitus elokuussa 2024

Onnittelut opiskelupaikastasi!

Opinnot alkavat 27.08.2024 klo 9.00 verkossa Zoom-alustalla. Linkki lähetetään elokuun alkupuolella sähköpostilla.

Syyslukukauden lukujärjestys on luettavissa Lukkarikoneessa. Oman ryhmäsi lukujärjestyksen löydät tunnuksella SXH24S2VE.

Lukujärjestyksen mukainen opetus edellyttää läsnäoloa verkkovälitteisesti. Koska kyseessä on verkossa tapahtuva opiskelu, varmistathan, että sinulla on tarvittavat ja toimivat työvälineet (mm. tietokone, verkkoyhteys, web-kamera, mikrofoni). Opinnot alkavat opintojaksolla Orientaatio opintoihin, jonka opettajina toimivat sosiaalialan lehtorit Soile Bergström ja Ulla Saukkonen.

Muistathan aktivoida Metropolian käyttäjätunnukset. Mahdolliset sähköpostiviestit lähetetään opiskelijoille aina Metropolian osoitteella.

Opetussuunnitelmaan voit tutustua Metropolian Opinto-oppaassa.

Suosittelemme, että tutustut etukäteen Opiskelijan oppaaseen, josta saat tietoa mm. opiskelusta ja opiskelijapalveluista Metropoliassa. Huomaathan, että Opiskelijan oppaaseen pääset 1.8. jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi.

TERVETULOA METROPOLIAAN!

Opinto-ohjaaja Paula Lindqvist paula.lindqvist [at] metropolia.fi (paula[dot]lindqvist[at]metropolia[dot]fi)

Sosiaalialan tutkintovastaava Katarina Groop katarina.groop [at] metropolia.fi (katarina[dot]groop[at]metropolia[dot]fi)