Urheilijan väyläopinnot: Sosionomi (AMK)

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
1-2 vuotta
Laajuus
60 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
12.8.2024- 30.4.2025
Aloituspaikat
3
Hinta
900 €

Mitä Urheilijan väyläopinnot ovat?

  • Opiskelet avoimen AMK:n opiskelijana 60 opintopistettä sosiaalialan tutkinto-ohjelman opintoja henkilökohtaisesti suunnitellun ohjelman mukaan
  • Joustava haku ja aloitus
  • Opintoja voi suorittaa joustavasti kahden vuoden aikana
  • Opinnot tukevat urheilijan kaksoisuraa mahdollistaen opiskelun ja urheilun yhteensovittamisen
  • Opiskelijalle suunnitellaan urheilua tukeva eteneminen opinnoissaan
  • Opinnoissa opiskelija voi hyödyntää urheilu-uran aikana kertynyttä osaamista ja verkostoja
  • Antaa hakukelpoisuuden hakea sosionomi (AMK) tutkintoon erillishaussa

Kuka voi hakea urheilijan väyläopintoihin?

Väyläopintoihin voivat hakea johonkin olympiakomitean alaiseen urheiluakatemiaan kuuluvat urheilijat ja ammattiurheilijat. Ammattiurheilija on se, joka saa elantonsa urheilemalla, palkkana tai esimerkiksi sponsorin kautta, eikä ammattiurheilija voi urheilun ohessa tehdä kokopäiväisesti muuta työtä.

Sosionomin väyläopintojen sisältö ja toteutus

Väyläopinnot sisältävät 60 opintopistettä sosiaalialan tutkinto-ohjelman opintoja sekä valinnaisia opintojaksoja henkilökohtaisesti suunnitellun ohjelman mukaan. Opinnoista sovitaan tarkemmin ohjauskeskustelussa opintojen alkaessa.

Opinnot suoritetaan mahdollisuuksien mukaan monimuoto-opintoina, itsenäisinä toteutuksina tai verkko-opintoina. Lisäksi joitakin opintojaksoja voidaan opinnollistaa. Opintojaksototeutukset määräytyvät periodikohtaisesti, joten opintojen sisältö katsotaan aina henkilökohtaisesti periodikohtaisen tarjonnan mukaan.

Sosiaalialan väyläopinnot sopivat opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet sosiaalialasta ja sen ilmiöistä, ja tavoittelevat sosionomi (AMK) -tutkinnon opiskelemista.

Sosionomi (AMK)-tutkinnon suorittanut työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustehtävissä sosiaalialalla. Sosiaalialan asiantuntijoina sosionomit vahvistavat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia, voimavaroja ja toimintakykyä sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

Tutustu sosionomin opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa.

Mitä opinnot vaativat?

Kielitaitovaatimus
Metropolian "Sovellusohje Metropolian kieli- ja viestintäopintoja koskeviin toimintatapoihin" mukaan suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa suomen kielen ammatillisten viestintätaitojen omaksuminen edellyttää lähtötasoa B2. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on korkeakouluopintoihin riittävät suomen ja englannin kielen taidot.

Vaaditut opiskeluvalmiudet
Avoimen AMK:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot ja essee-vastauksen kirjoittaminen. Toisen asteen koulutus (lukio, ammattioppilaitos) antaa yleensä hyvän pohjan korkeakoulutasoisiin opintoihin.

Hinta

900 €

Kiinnostuitko?

Keskustele opinnoista ennen ilmoittautumista Metropolian opinto-ohjaajan kanssa varaamalla aika ohjauskeskusteluun. Keskustelussa käydään läpi hakukelpoisuutesi Urheilijan väyläopintoihin sekä saat tietoa opinnoista ja opiskelusta.

Miten ilmoittaudun väyläopintoihin?

Käytyäsi ohjauskeskustelun opinto-ohjaajan kanssa, ilmoittaudu urheilijan väyläopintoihin ilmoittautumisjärjestelmässä 12.8.2024-30.4.2025.

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin.

Mistä saan lisätietoa opintojen aloittamisesta?

Kun hakija on saanut tiedon siitä, että hänet on hyväksytty väyläopintoihin, käydään HOPS-keskustelu tutkinto-ohjelman opinto-ohjaajan kanssa. Aloitusryhmäsi ja -aikataulusi riippuu henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi.

Miten haen tutkinto-opiskelijaksi?

Kun olet suorittanut avoimessa amkissa väylän vaaditut opinnot, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella"-haussa. Haku on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot).

Keneltä saan lisätietoa?

Varaa aika ohjauskeskusteluun tai kysy lisätietoa väylästä opinto-ohjaaja Paula Lindqvistiltä.

Paula Lindqvist

paula.lindqvist [at] metropolia.fi (paula[dot]lindqvist[at]metropolia[dot]fi)

+358 40 527 2824

Pidätämme oikeudet muutoksiin haun alkuun saakka.