Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapian monimuoto-opiskelu

Tutkintonimike
Toimintaterapeutti (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka asiakkaan kanssa kumppanina työskentelee kohti ihmisen merkityksellistä ja toimivaa arkea – arkea, joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistä.

Osana opintoja opit tarkastelemaan henkilön toimintaa mahdollistavia tekijöitä. Opit keinoja tukea henkilöiden selviytymistä omassa arjessaan merkityksellisen toiminnan avulla. Opit perustamaan asiakastyösi toimintaterapian toimintakeskeiseen ja monitieteelliseen teoriataustaan sekä toimimaan henkilölähtöisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa, joko yksilö-, ryhmä- tai yhteisökuntoutuksessa.

Toimintaterapeuttina osaat käyttää tutkittuja menetelmiä toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa ja sen pohjalta tehdä yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset tavoitteet ja suunnitelman kuntoutumisen edistämiseksi.

Osallistumisen mahdollistamiseksi toimintaterapeutti osaa muokata tai hyödyntää fyysistä, sosiaalista, teknologista sekä luontoympäristöä niin, että asiakkaan toimintamahdollisuudet paranevat ja hänen on mahdollista toimia omassa arjessaan mielekkäällä tavalla.

Opiskelu

Toimintaterapeutiksi opiskelu on monipuolista ja edellyttää kykyä sitoutua niin lähiopetukseen kuin itsenäiseen työskentelyyn. Opetus on suomeksi, mutta iso osa käytettävästä kirjallisuudesta on englanniksi. Opiskelijalla mahdollisuus myös valita opintoihinsa kansainvälisiä opintojaksoja esimerkiksi eri pituisten vaihtojaksojen kautta.

Toimintaterapian opinnot toteutuvat monimuotoisina eli opiskelet kampuksella, itsenäisesti, verkossa reaaliaikaisesti sekä oman aikataulusi mukaan. Lisäksi opintoihin sisältyy neljällä lukukaudella työelämäharjoittelu.

Pääsääntöisesti yhteistä työskentelyä kampuksella on joka toinen viikko ryhmäkohtaisen aikataulun mukaan muutaman päivän viikosta. Aikataulut ovat tiedossa lukukausi kerrallaan.

Opinnoissa omaksut näyttöön perustuvan työskentelytavan. Toimintaterapeutin asiantuntijuus perustuu toiminnan tieteeseen (occupational science), joka tutkii kaikenikäisten ihmisten ja ihmisryhmien toimintaa arjessa. Toimintaterapia ja toiminnantiede ovat kiinnostuneita toimintoihin liittyvistä yksilöllisistä valinnoista ja toiminnan merkityksestä tasapainoiselle elämälle sekä terveydelle ja hyvinvoinnille.

Tutustu toimintaterapian opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Harjoittelu

Toimintaterapeutin opintoihin kuuluvien harjoittelujaksojen aikana opiskelija kartuttaa osaamistaan soveltaen teoreettisesti oppimiaan tietoja ja taitoja erilaisissa työympäristöissä. Harjoittelujaksot toteutuvat opetussuunnitelman mukaisesti jaksottuen teoriaopintojen kanssa ja ovat opiskelijalle kokopäiväistä opiskelua koko harjoittelujakson ajan.

Toimintaterapeutin työtehtävät ja toimintaympäristöt

Toimintaterapeutti voi työskennellä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla tai yrittäjänä.

Toimintaterapeutti voi työllistyä esim.

 • sairaalaan
 • terveyskeskukseen
 • hyvinvointi- tai palvelukeskukseen
 • kouluun
 • päiväkotiin
 • erityishuoltopiiriin
 • asumisyksiköihin tai
 • hyvinvointialan järjestöihin, hankkeisiin ja kehittämistehtäviin.

Toimintaterapeutteja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän esim. ikääntyneen väestön kotona asumisen tukemisessa kotikuntoutuksessa tai kotiin vietävissä palveluissa, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä, asiakkaiden tasapainoisen elämän mahdollistamisessa, työkyvyn arvioinnissa ja ylläpidossa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Jatkokoulutusmahdollisuuksia

Työelämässä voit kehittää asiantuntijuuttasi erikoistumis- ja täydennyskoulutuksissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Toimintaterapeutin tutkinto antaa mahdollisuuden suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulu tutkinnon (YAMK), esim.

Toimintaterapeutin tutkinnolla voit hakeutua yliopistoon ulkomaille suorittamaan toimintaterapian maisterin tutkinnon ja sitä kautta voit jatkaa opintoja tohtoriopiskelijaksi. Suomessa maisteriopintoja voi suorittaa eri tieteen alojen yliopistoissa.

Kysy tutkintovastaavalta toimintaterapeuttiopinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta toimintaterapeuttiopintoihin hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  28.8.2024 klo 08:00 - 11.9.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  kevät 2025
  • Monimuoto-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset korkeakoulut käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Syksyn 2024 yhteishaussa 28.8.2024 klo 8:00 - 11.9.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) korkeakoulututkintoon, tammikuussa alkaviin opintoihin.. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Toimintaterapiaopintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittava ryhmä

Opinnot alkavat keskiviikkona 21.8. klo 9 Myllypuron kampuksella, tilassa MPA4009 kaikille yhteisellä, pakollisella perehdytyksellä. Mahdollisen pakollisen esteen tai sairastumisen vuoksi perehdytyspäivästä poissaolosta ilmoitus sähköpostitse tutkintovastaava Jasu Forssille (jasu.forss (at) metropolia.fi) Suosittelemme saapumista julkisilla liikennevälineillä, sillä kampuksen ympäristössä on rajoitetusti pysäköintipaikkoja.

Torstaina 22.8. sekä perjantaina 23.8. ovat ensimmäiset läsnäoloa edellyttävät lähiopetuspäivät klo 9 alkaen. Tarkemmat tiedot opetuksen aikatauluista koko lukukaudelle löytyvät Lukkarikoneesta (pienet muutokset mahdollisia). Elokuussa 2024 aloittavan ryhmän tunnus on SXI24S2.

Lukujärjestyksiin on merkitty vain lähipäivät ja läsnäoloa vaativat etäyhteyksin toteutuvat oppimistilanteet. Opintojaksojen sisältö ja suoritustavat käydään läpi aina kunkin opintojakson orientaatiossa, missä läsnäolo on pakollinen. Myös mahdollisiin poissaoloihin liittyvät käytännöt kerrotaan opintojaksokohtaisesti orientaatiossa. Lähtökohtaisesti edellytämme läsnäoloa kaikkeen lukujärjestykseen merkittyyn opetukseen.

Etänä tapahtuvaan itsenäiseen opiskeluun (ei merkintöjä lukujärjestyksessä) kuuluu opiskelua verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekemistä. Opiskelija vastaa siitä, että hänen viikoittainen työaikansa riittää monimuoto-opiskeluun lähipäivien ohella. Oppimistehtäviä tehdään myös ryhmä- ja tiimityöskentelynä, osin etäyhteyksiä hyödyntäen. Oppimistehtävissä pienryhmät aikatauluttavat itse oman työskentelynsä lähipäivien lisäksi.

Huomioitavaa ennen opintojen aloitusta:

Metropolian järjestelmätunnusten aktivointi 1.8.2024 alkaen. Aiemmin opiskelupaikan saaneet poissaolevana olleet voivat aktivoida tunnukset jo ennen 1.8.2024.

Terapeuttisen toiminnan perusteet opintojaksoon liittyvä ennakkotehtävä. Palautus viimeistään sunnuntaina 11.8. 2024.

Toimintaterapian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan tutustuminen.

Yleistä tietoa mahdollisten aiempien opintojen hyväksiluvusta ja opintojen suunnittelusta löytyy yleisellä tasolla tietoa. Toimintaterapian tutkinto-ohjelman käytänteet hyväksiluvuissa kerrotaan opiskelijoille opintojen alussa.

Yhteyshenkilöt:

Toimintaterapian tutkintovastaava Jasu Forss (jasu.forss (at) metropolia.fi)

Opinto-ohjaaja Paula Lindqvist (paula.lindqvist (at) metropolia.fi)