Konetekniikka, insinööri (AMK)

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Kiinnostavatko konealan monipuoliset tehtävät?

Konetekniikan ala perustuu korkeaan teknologiaan ja osaamiseen ympäristöarvot huomioiden. Konetekniikan opiskelijana olet näköalapaikalla kehittämässä ympäristömyönteisempiä teknisiä ratkaisuja. Perehdyt vihreän siirtymän aihepiireihin ja saat valmiudet kehittyä rakentamaan tulevaisuuden kestävää taloutta ja kasvua ekologisesti, fossiilivapaasti ja luonnonvaroja ylikuluttamatta.

Konetekniikan insinöörinä sinulla on hyvät työllistymismahdollisuudet monipuolisiin tekniikan alan työtehtäviin. Konetekniikan tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet toimia useilla eri teollisuuden aloilla kone-, tuotekehitys- ja metalliteknologian tehtävissä.

Opintojen tavoitteet

Kehity kanssamme monipuoliseksi osaajaksi! Käytössäsi ovat modernit ohjelmistot ja asiantuntevat opettajat. Projektit ja yritysten kanssa toimiminen tuottavat erinomaiset valmiudet tuleviin työtehtäviin. Opinnoissa yhdistyy vahva matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen käytännönläheisyyteen ja tekemällä oppimiseen.

Opintojen sisältö ja toteutustapa

Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti päiväopintoina: lähitunnit pidetään pääosin klo 8–16. Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä, ohjattua itseopiskelua sekä verkko-opintoja.

Opintojen alussa keskityt luomaan vahvan luonnontieteellisen ja teknisen osaamisen. Valitun suuntautumisvaihtoehdon opinnot alkavat kolmantena lukuvuotena, jonka jälkeen syvennyt valitun ammattialan erikoisosaamiseen.

Valittavanasi kolme suuntautumisvaihtoehtoa

Konetekniikan suuntautumisvaihtoehdot ovat koneautomaatio, koneensuunnittelu sekä valmistus- ja tuotantotekniikka.

Koneautomaatio

Koneautomaatio on tekniikkaa pullonpalautusautomaateista monimutkaisiin teollisuuden robottijärjestelmiin ja teollisen internetin sovellutuksiin. Siellä missä laitteen tai järjestelmän pitää toimia itsenäisesti tai käyttäjää ohjaavasti, tarvitaan koneautomaation ratkaisuja.

Koneautomaatio sisältää mekaniikkaa, elektroniikkaa ja ohjaustekniikkaa sekä sulautettuja järjestelmiä. Koneautomaation koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia teollisuuden sekä palvelusektorin automaatiojärjestelmien suunnittelussa, myynnissä ja ylläpidossa. Myös liikkuvan kaluston kuten nosturien, veneiden ja trukkien järjestelmiä opiskellaan koneautomaatiossa.

Kaksi konetekniikan opiskelijaa seuraa automatisoidun koneen työskentelyä luokkatilassa. Taustalla tietokoneen näytöllä on ohjelma, jolla konetta ohjelmoidaan.

Koneensuunnittelu

Koneensuunnittelun suuntautumisvaihtoehdossa koulutetaan insinöörejä, jotka osaavat ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja suunnitella innovatiivisia, käyttäjäystävällisiä, helposti valmistettavia ja ympäristöystävällisiä tuotteita sekä johtaa tuotekehitysprojekteja.

Opinnoissa painottuvat tuotekehitys, materiaali- ja valmistustekniikka, teknillinen mekaniikka, tietokoneavusteinen suunnittelu CAD (computer-aided design – CAD) ja simulointi.

Koulutus antaa vankan perustan koneteknillisen yritystoiminnan eri osa-alueille, esimerkiksi suunnitteluun, tietokoneavusteiseen simulointiin ja myyntitehtäviin.

Koneensuunnitteluinsinöörin toimenkuvaan kuuluu konstruktiivisten ongelmien ratkaiseminen, joka edellyttää luovuuden, oma-aloitteisuuden ja yhteistyökyvyn lisäksi syvällistä perehtyneisyyttä koneenrakennustekniikan erityiskysymyksiin.

Kaksi opiskelijaa seisovat tuotantorobotin vierellä ja tutkivat sen ohjainta konepajaa muistuttavassa opiskeluympäristössä.

Valmistus- ja tuotantotekniikka

Valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa koulutetaan insinöörejä, jotka ovat sisäistäneet tuotannon eräänä yrityksen tärkeimmistä taloudellisista prosesseista. Tuotantotekniikan insinöörit osaavat suunnitella ja johtaa tuotteen valmistusta, hallitsevat nykyaikaiset tuotantomenetelmät sekä pystyvät johtamaan tuotantotyöhön osallistuvia ihmisiä.

Valmistus- ja tuotantotekniikan opinnoissa painottuu tuotannon suunnittelu ja johtaminen sekä automaattisen tuotannon erilaiset älykkäät ratkaisut. Lisäksi opinnoissa syvennetään tietoa erilaisista valmistusmenetelmistä.

Valmistus- ja tuotantotekniikan insinööri työskentelee teollisuustuotannon erilaisissa tuotannonsuunnittelu- ja johtotehtävissä sekä tuotantotiimien vetäjänä.

Oletko kiinnostunut kansainvälisistä tehtävistä?

Konetekniikasta valmistuneet voivat toimia asiantuntijana myös kansainvälisissä tehtävissä. Meillä on tarjolla runsaasti vaihtoehtoja suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa korkeakouluissa, mikä monipuolistaa osaamistasi ja täydentää kansainvälisyystaitojasi.