Tommi Riite: “Konetekniikan ammattikorkeakouluopinnot toivat vahvuuteni uudella tavalla esiin”

23.5.2023 - 11:00

Tekniikan opiskelu on kiinnostanut Tommi Riitettä yläasteelta saakka ja hänen kiinnostuksen kohteina ovat pitkään olleet mopot, autot ja muut pyörät. Tommi siirtyi yläasteelta Stadin Ammattiopistoon opiskelemaan autoalan perustutkinnon. Pienautojen korjaajaksi valmistuttuaan hän sai valmiudet toimia esimerkiksi motocross-pyörien, moottoripyörien ja myös autojen korjaajana.

Ammattikoulusta valmistumisen jälkeen Tommin inttikaveri sai hänet kiinnostumaan konetekniikan opinnoista Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Tommi oli jo jonkin aikaa pohtinut teoriaa ja käytännön opiskelua yhdistäviä ammattikorkeakouluopintoja. Näin syntyi kipinä konetekniikan opintoihin ammattikorkeakoulussa.

Kasvokuva Tommi Riite.Avoimen AMK:in kautta tutkinto-opiskelijaksi

Tommille oli alusta alkaen selvää, että hän halusi opiskella konetekniikkaa pääkaupunkiseudulla. Metropolia Ammattikorkeakoulun konetekniikan opinnot olivat siksi luonnollinen valinta hänelle. Konetekniikkaa opiskellaan Metropolian vihreää teknologiaa ja liiketaloutta painottavalla Myyrmäen kampuksella Vantaalla.

Intin jälkeen Tommi aloitti konetekniikan opinnot Metropolian avoimessa ammattikorkeakoulussa – lyhyemmin avoin AMK. Avoimen AMK:in opinnot alkoivat syksyllä 2019 ja jatkuivat keväällä 2020 tutkinto-opiskelijana konetekniikan AMK-tutkintolinjalla. Avoimen AMK:in kautta tuli hankkia 30 opintopistettä, jonka jälkeen Tommi sai oikeuden hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Tommi kokee, että ammattikorkeakouluopinnot ovat tuoneet hänen synnynnäiset vahvuutensa uudella tavalla esiin.

”Olen ollut aina hyvä matikassa, mutta minulla on ollut haasteita yläasteen jälkeen löytää intoa matikan opiskeluun ilman kontekstia. En halua vain pyörittää lukuja vaan haluaisin löytää konkretiaa ja ratkaisuja. Ammattikorkeakouluopinnoissa olen saanut käytännön aiheita matematiikan ympärille. Näin matematiikan opiskelusta on tullut mielenkiintoista, ja sen oppimiselle on oikeasti käyttöä. Kaikki palaset ovat loksahtaneet paikoilleen konetekniikan opinnoissa”, kertoo Tommi.

Korona-aikana opinnot olivat pakottavista syistä etäopiskelua. Kun opinnot jatkuivat kampuksella, on opinnoissa ollut enemmän omaa vastuuta, ja kursseja on voinut aikatauluttaa vapaammin. Myös oma vastuu opintojen etenemisestä on suurempi, joka sopii Tommille hyvin.

Opinnot yhdistelevät teoriaa ja käytännön opiskelua

Metropolia Ammattikorkeakoulun konetekniikan opinnoissa korostuvat käytännön työtä ja teoriaa yhdistävät opinnot, jotka auttavat kehittämään konkreettisia työelämän taitoja ja valmistautumaan uraan koneteknikkona.

Opintojensa aikana Tommi on päässyt harjoittelemaan konetekniikan insinöörin työtä Metropolian Myyrmäen kampuksen konetekniikan työpajalla. Tommi kertoo, että kursseilla painotetaan sekä yksilö-, pari- että ryhmätöitä. Pari- ja ryhmätöiden kautta opiskelukaverit tulevat tutuiksi ja niiden lomassa syntyy uusia ystävyyssuhteita.

Yhtenä esimerkkinä ryhmätöistä Tommi mainitsee suorittamansa monialaisen innovaatioprojektin (lyhyemmin MINNO-projekti) Metropolian Motorsport -formulatiimissä. Innovaatioprojektissa suunniteltiin ajoneuvon akku ja sen kotelointi. Tommin vastuulla oli CAD-osaamista hyödyntäen suunnitella, että ajoneuvon akku oli helposti valmistettavissa tuotantoon. Innovaatioprojektin yhtenä päätavoitteena oli myös tuottaa opetusmateriaalia seuraavan vuoden tiimille.

Tommi on päässyt opinnoissaan toteuttamaan omia kiinnostuksen kohteitaan myös projektitöiden kautta. ”Toisena vuonna aloin suunnittelemaan sähköpolkupyörää. Koulun tilojen ja laitteiden hyödyntäminen projektityössä oli helppoa. Opettajat ja ohjaajat tukivat minua koko projektin ajan. Mielenkiintoni erilaisiin ajoneuvoihin on vienyt minut mukaan Metropolian Motorsport -formulatiimin jäseneksi”, kertoo Tommi.

Sähköpyörä kuvattu Myyrmäen kampuksen tiloissa.

Sähköpyörä Myyrmäen konepajalla.

Kampuksen opiskelupuitteet ja innostavat opettajat auttavat opintojen etenemisessä

Myyrmäen kampusta Tommi kehuu avoimesti. “Varsinkin konetekniikan laitteet ovat todella hienoja ja parempia laitteita ei voisi toivoa. Koneet ovat myös usein vapaina käyttöön, eli niitä saa hyödyntää melko vapaasti omien aikataulujen puitteissa”, kertoo Tommi tyytyväisenä.

Opettajista Tommi mainitsee erityisesti ajoneuvo- ja konetekniikan projektipäällikkönä toimivan Joel Kontturin. Vaikka opettajalla olisi kiire, Joel on auttanut Tommia etenemään opinnoissaan oikeaan suuntaan. Lisäksi Tommi mainitsee opinnäytetyönsä ohjaajan ja ajoneuvo- ja konetekniikan lehtorin Tero Karttialan korvaamattomana apuna opinnäytetyön etenemisessä. Opinnäytetyön Tommi tekee yhdessä opiskelukaverinsa kanssa. Opinnäytetyössä tutkitaan erilaisia valmistusmenetelmiä ja ainetta lisäävän valmistuksen mahdollisuuksia polkupyörän suunnittelussa ja valmistuksessa.

Tulevaisuuden työpaikka jo kiikarissa

Tommi on valmistumassa AMK-tutkinnostaan syksyllä 2023. Omissa urasuunnitelmissa Tommille näyttäytyy potentiaalisena työnantajana ABB, joka on myös Metropolian pitkäaikainen työelämäkumppani. Tommi oli ensimmäisen kesän niin sanotussa haalariharjoittelussa ABB:n kokoonpanolinjalla linjatyöskentelijänä. Seuraavana kesänä Tommi jatkoi työskentelyä ABB:llä ja eteni haalarityöntekijästä tuotannon suunnitteluun.

Potentiaalinen työnantaja konetekniikan insinöörille pääkaupunkiseudulla on myös esimerkiksi Valmet. Tommin tulevaisuuden urapolku jatkunee kuitenkin ABB:lla ja kiikarissa on mekaniikkasuunnittelijan pesti ABB:lla. Mekaniikkasuunnittelijana Tommi työskentelee mm. asiakasräätälöityjen tilauksien sekä CAD-sovelluksien ja 3D-mallinnuksien kautta etsittävien yksilöllisten asiakasratkaisujen suunnittelijana.

Konetekniikan insinööriopinnot sopivat teknisestä suunnittelusta kiinnostuneille

Tommi suosittelee konetekniikan insinöörin opintoja tekniikasta kiinnostuneille ja niille, jotka haluavat avata ovia esimerkiksi tekniseen suunnitteluun.

”Jos tekniikan ala kiinnostaa yleisellä tasolla, suosittelen lämpimästi konetekniikan tutkintoa. Tutkinto Metropolia Ammattikorkeakoulusta antaa hyvät eväät työelämään ja tutkintoa Metropoliasta arvostetaan työelämässä. Opinnot ovat intensiivisiä ja itse en usko, että neljässä vuodessa pystyisi enemmän sisällöllisesti oppimaan konetekniikasta ja insinöörin työstä”, kiittelee Tommi.

Hyvän opintomenestyksen salaisuutena Tommi näkee avaintekijänä motivaation. “Motivaatiolla pärjää parhaiten. Esimerkiksi minulla ei ollut lukio-opintoja taustalla, joten matikan ja fysiikan opinnoissa oppimismotivaatiolla pääsi pitkälle. Lisäksi minulla on teknistä taustaa ammattikouluopintojen ansiosta, joten asioiden kehittäminen onnistui minulta hyvin. Jos teoriaosuudet jaksaa opiskella kunnolla, auttaa se menestymään opinnoissa”, vinkkaa Tommi.

Mitä tekee konetekniikan insinööri?

Konetekniikan ala perustuu korkeaan teknologiaan ja osaamiseen ympäristöarvot huomioiden. Konetekniikan insinööri perehtyy vihreän siirtymän aihepiireihin ja saa valmiudet kehittyä rakentamaan tulevaisuuden kestävää taloutta ja kasvua ekologisesti fossiilivapaasti ja luonnonvaroja ylikuluttamatta.

Konetekniikan insinöörillä on hyvät työllistymismahdollisuudet monipuolisiin tekniikan alan työtehtäviin. Konetekniikan tutkinto-ohjelma antaa valmiudet toimia useilla eri teollisuuden aloilla kone-, tuotekehitys- ja metalliteknologian tehtävissä.

Lue lisää:

Konetekniikan insinööri-opinnot, AMK

Seuraavat hakuajat