Lilja Nikkilä - Puusepästä teolliseksi muotoilijaksi

13.3.2023 - 08:45

25-vuotias jyväskyläläinen Lilja Nikkilä on 3.vuoden opiskelija Metropolian teollisen muotoilun AMK-tutkintolinjalla Arabian kulttuurikampuksella Helsingissä. Ennen teollisen muotoilun AMK-opintoja Lilja Nikkilä opiskeli puusepän perustutkinnon Jyväskylässä Gradian ammattikoulussa, josta hän valmistui vuonna 2020.

”Olen aina ollut kiinnostunut käytännön tekimisestä ja huonekalujen suunnittelusta”, Lilja kertoo. Puusepän opintojen aikana Lilja huomasi suunnittelun olevan vahvasti hänen oma intohimonsa ja hänelle heräsikin ajatus suunnittelijan asiantuntijuuden kehittämisestä. “Huomasin olevani enemmän suunnittelija kuin käsityötekijä. Aloin tutkimaan erilaisia opiskeluvaihtoehtoja ja löysin teollisen muotoilun tutkintolinjan Metropoliasta. Se kuulosti juuri omalta jutulta", Lilja jatkaa.

Teollinen muotoilija tekee vastuullisempia valintoja jo suunnitteluvaiheessa

Lilja Nikkilä,

Teollinen muotoilija on vahvasti mukana niin fyysisten tuotteiden kuin digitaalisten palvelujenkin suunnitteluprosessissa. Käytännössä teollinen muotoilija voi suuntautua esimerkiksi huonekalujen suunnittelun pariin tai digipuolelle esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelijaksi. Teollisen muotoilijan työtehtävät ovat hyvin laajat ja heille on aina tarvetta, koska teollinen muotoilu on aina osa tuotteen tai palvelun suunnitteluprosessia. Suunnitteluprosessissa kiinnitetään huomiota tuotteen tai palvelun käytettävyyteen, toiminnallisuuteen kuin myös visuaalisuuteen ja sen valmistusprosessin tehokkuuteen.

”Teoria on tukenut vahvasti omaa asiantuntijuutta. Nyt osaan katsoa tuotteita ihan eri silmin. Ennen keskityin valmistamaan puusta esimerkiksi tuolin tietyllä prosessilla. Nyt harkitsen paljon enemmän esimerkiksi käytettyjen materiaalien vaikutuksia ympäristölle", Lilja kertoo.

Opinnot ovat Liljan mukaan myös käsitelleet kattavasti vastuullisuutta. Tietoisuus siitä, kuinka jo suunnitteluprosessissa voi positiivisesti vaikuttaa esimerkiksi materiaalien ekologisen valintaan, on kasvanut. Ala sopii Liljan mukaan loistavasti ihmisille, jotka haluavat tehdä positiivista muutosta maailman hyväksi konkreettisella tasolla.

Taide on vahvasti mukana tutkinnon teoriapohjassa. Näin asioita ja suunnitteluprosessia oppii katsomaan uudesta laajemmasta näkövinkkelistä. ”Taide on tärkeä osa tätä alaa ja se ruokkii visuaalista ymmärrystä ja olen oppinut uutta mm. värien vaikutuksesta”, Lilja pohtii.

Arabian kulttuurikampus tarjoaa luovat puitteet itsensä kehittämiselle

Metropolian luovien alojen kulttuurikampus Helsingin Arabiassa tarjoaa loistavat puitteet luovien alojen opiskeluun. Verstaat ja modernit oppimistilat ovat vapaasti opiskelijan käytössä laitteineen ja ohjelmistoineen. Lilja hehkuttaa kampuksen tarjoamia mahdollisuuksia: ”Täällä on upeat mahdollisuudet tehdä projekteja, melkein mitä vaan mielikuvitus sallii. On hienoa, että tiloja voi hyödyntää myös vapaa-ajalla.” Lilja mainitsee opiskeluilmapiirin olevan rento ja kannustava. Opettajat ohjaavat opiskelua eteenpäin ja tarjoavat näin hyvät edellytykset kehittymiselle.

Lilja kokee, että oma-aloitteisuus ja aito into alaa kohtaan toimivat parhaan motivaationa opiskelulle: ”Täällä opiskelusta saa kaikista eniten irti, kun jaksaa hyödyntää kaikki tarjolla olevat mahdollisuudet, joka sitten palkitsee isosti.” Parasta tähän mennessä Liljan mukaan on ollut ryhmähenki ja kulttuurikampuksen hyvä ja turvallinen fiilis. ”Olen ollut tutorina ja olen sitäkin kautta saanut tutustua ihmisiin, mikä on ollut ihan mahtavaa ja meidän luokka on ihan upea”, hän iloitsee.

Poikkialaisuus on mahdollista projektien ja työharjoittelun kautta

Opintojen aikana luennoilla käy puhumassa työelämän edustajia eri yrityksistä. Opintoihin kuuluu myös monipuolisia projektitöitä, joita voidaan tehdä yhteistyössä ulkoisten toimijoiden kanssa. ”Itseäni kiinnostaa yrittäjyys ja tulen todennäköisesti hakeutumaan tulevaisuudessa yrittäjyyden pariin. Onkin hienoa, että koulu tarjoaa kursseja yrittäjyyteen liittyen”, Lilja mainitsee.

Työharjoittelussa Lilja on ollut Metropolian apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelman laboratoriossa. Tämä harjoittelujakso kehitti osaamista 3D-tulostuksen ja suunnittelun parissa sekä paransi itsensä johtamiskykyä. Tämä on yksi esimerkki Metropolian tarjoamista loistavista poikkialaisista mahdollisuuksista yhteistyöhön eri tutkintojen välillä.

Tutustu teollisen muotoilun tutkintoon tarkemmin.