Liiketalouden osaamisalue

Metropolia Business School,
liiketalouden alan osaamiskeskittymä

Metropolia Business School, eli Metropolian liiketalouden osaamisalue, on kansainvälinen, ketterä ja kehittymishakuinen yksikkö Vantaan Myyrmäen kampuksella. Henkilöstömme koostuu lähes 60 asiantuntijasta, joilla on monipuolista liike-elämän kokemusta sekä kansainvälisiä kontakteja niin alan korkeakoulu- kuin yritysmaailmaan. Alan innokkaita opiskelijoita meillä on yli 1600, joista noin 300 suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Asiantunteva ja ajantasainen liiketalouden osaaminen on toimintamme kivijalka. Tavoitteemme on tarjota monipuolista liiketoimintaosaamistamme opiskelijoiden, Metropolian, alueen sekä kumppaniverkoston käyttöön. Tiiminä ja toimintaympäristönä vaalimme yhteisöllisyyttä ja hyvää yhteishenkeä.

Vahva kansainvälinen orientaatio näkyy meillä

 • englanninkielisenä opetustarjontana,
 • monikulttuurisena oppimis- ja työympäristönä sekä
 • laajana ulkomaisena partneriverkostona.

Monikulttuurisuutta edistävät erityisesti ulkomaiset tutkinto-opiskelijamme sekä runsas määrä vaihto-opiskelijoita vuosittain, samoin kuin oman henkilöstömme monikansalliset taustat.

Tutkimus-, kehitys- ja hanketoiminnan kumppani

Teemme liiketalouden alan opiskelijaprojekteja yhteistyössä yritysten ja korkeakoulukumppaniemme kanssa. Kauttamme voit hakea myös työharjoittelijaa tai opinnäytetyön tekijää omaan projektiisi.

Yhteistyössä on mahdollista hyödyntää Metropolian monialaista osaamista ja kutsua mukaan tekniikan, kulttuurin tai sosiaali- ja terveysalan toimijoita.

Hanketoimintamme laajenee. Vahvuutemme on erityisesti liiketalouden osaamisen yhdistäminen pedagogiseen osaamiseen ja kansainvälisiin verkostoihin. Opiskelijoiden kanssa yhdessä tekeminen on tavoitteemme.

Erityistä mielenkiintoa tunnemme tällä hetkellä mm. seuraaviin aihealueisiin:

 • liiketoiminnan muuttuvat ansaintalogiikat ja uudet sähköiset työkalut
 • systeeminen näkökulma johtamiseen ja organisaatioiden kehittämiseen
 • kestävän tulevaisuuden hankinnat sekä logistiset ratkaisut.

Kaikki kansainvälisessä ympäristössä!

Mainintoja käynnissä olevista hankkeista

Liiketalouden osaamisalue on mukana toteuttamassa pääkaupunkiseudulla asuville työttömille vieraskielisille asiantuntijoille suunnattua Career Boost -ohjelmaa. Ohjelma mahdollistaa ammatillisen osaamisen täydentämisen ja kehittämisen sekä tukee työllistymistä Suomeen oman alan asiantuntijatehtäviin. Liiketalouden osaamisalue on vastuussa taloushallinnon asiantuntijoille suunnatun Career Boost -ohjelman toteuttamisesta. Career Boost -ohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta (2021-2022). Tutustu tarkemmin Career Boost -ohjelmiin verkkosivuillamme!

SDG4BIZ-hanke

Metropolia Ammattikorkeakoulun Liiketalouden osaamisalue koordinoi tammikuussa 2021 alkanutta Erasmus- Knowledge Alliance rahoitettua SDG4BIZ-hanketta. Tässä kansainvälisessä hankkeessa on mukana kahdeksan partneria kuudesta eri maasta. Hankkeen aikana luodaan ja pilotoidaan opetussuunnitelma ja koulutusmateriaali, jonka avulla edistetään YK:n kestävän kehityksen periaatteiden sisältämien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja ymmärtämistä. Tutustu tarkemmin hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin SDG4BIZ-hankkeen omilla verkkosivuilla!

Hankkeen rahoittaja

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Hankkeen tunnus

Koulutus- ja asiantuntijapalveluita mittatilauksena

MBS toteuttaa koulutus- ja asiantuntijapalveluita

Tarjoamme monipuolisesti liiketalouden osaamista valmiina kokonaisuuksina tai räätälöityinä valmennuksina

 • Uusia ideoita ja työvälineitä yrityksesi, henkilöstösi ja toiminnan kehittämiseksi.
 • Myynti-, markkinointi-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja parempien tulosten saavuttamiseksi.
 • Räätälöityjä valmennuksia: tarpeitanne vastaaviin kokonaisuuksiin.

Olemme käytettävissä! Alla esimerkkejä suosituista valmennuksistamme:

 • esihenkilötyön kehittäminen
 • osaamisen johtaminen
 • systeeminen organisaation kehittäminen ja strategiatyö
 • monikulttuurisuuden johtaminen
 • kestävät hankinnat, julkisen tai yksityissektorin näkökulma
 • toimitusketjun hallinta ja logistiikkatoiminnot
 • markkinoinnin, myynnin ja / tai asiakaspalvelun kehittäminen
 • digitaalisen markkinoinnin työkalut
 • viestinnän eri näkökulmat, esim. haastavat esiintymis- ja vuorovaikutustilanteet, kulttuurien välinen viestintä
 • sosiaalisen median työkalut
 • laskentatoimen analytiikka
 • sisäinen laskenta ja talouden tunnusluvut.

Voimme räätälöidä myös opintopisteytetyn Metropolia Business Executive -valmennusohjelman liiketalouden osaamisen pikapäivittämiseen kohti 2030-lukua. Kaikki muukin tarjontamme voidaan opintopisteyttää, jolloin opinnot on mahdollista hyväksilukea tutkintoon.

Kysy lisää koulutuspalveluistamme!

Metropolia Business Schoolissa tapahtuu

Virtuaalinen International Project Week 2021 opiskelijan silmin

Ensimmäinen virtuaalisesti järjestetty International Project Week antoi toisen vuoden opiskelijoille tehokkaan ja syvällisen opiskelukokemuksen kansainvälisen liiketoiminnan etiikan, kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun (CSR) aiheisiin.

Katja Ahopelto IPWInspiroivan ja intensiivisen päätöksen lukuvuodelle tarjosi Metropolian jo viidettätoista kertaa järjestetty International Project Week (IPW), joka toteutettiin vuonna 2021 ensimmäistä kertaa kokonaan virtuaalisesti. Osallistuin tapahtumaan osana kurssia, sillä se kuuluu meidän toisen vuoden liiketalouden opiskelijoiden opinto-ohjelmaan.

IPW:n tämän vuoden teemat olivat liiketoiminnan etiikka, kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu (CSR), jota tutkailtiin luennoilla monipuolisesti eri perspektiiveistä. Mukana oli peräti 19 lehtoria 11 eri maasta ja opiskelijoita mukana oli yli 300, sekä Metropoliasta että partnerikouluista.

Ohjelmaan kuului kaksi tiivistä luentopäivää ja aiheiden tutkiskelu jatkui niiden jälkeen itsenäisesti suoritettavien tehtävien ja oppimispäiväkirjan muodossa. Kahden päivän aikana kuuntelin yhteensä yhdeksän monipuolista luentoa Zoomin välityksellä. Luennot sisälsivät myös interaktiivisia osioita Breakout-huoneissa, chatissa sekä tietokilpailuina. Ruudun tuijottaminen oli toki myös väsyttävää, mutta sen arvoista.

Kansainvälinen meininki

Opiskelijana oli hauskaa kuunnella luennoitsijoita eri yliopistoista ja kulttuureista. Jokaisella oli oma tyylinsä ja tapansa opettaa ja joskus kulttuurilliset tekijät tulevat hyvinkin vahvasti esille. Esimerkiksi japanilaisen Toyon yliopiston Masato Morin esitys yrityksen hallinnasta oli erittäin asiantunteva, mutta myös jännittävästi aasialaiseen tyyliin esitetty. Henkilökohtainen suosikkini taisi olla saksalaisen yliopisto HTW Saarin professori Holger Buckin luento EU-laista. Luento oli erittäin perusteellinen ja luennoitsija asiantunteva.

”Opiskelemme kansainvälistä tutkinto-ohjelmaa, joten on aina antoisaa, että opiskelukokemukset tekevät siitä vieläkin kansainvälisemmän”, totesi eräs opiskelukaverini. Ja oikeassa on.

Lisäksi IPW:n tarjoama monipuolinen ja syvällinen katsaus teemaan liittyviin aiheisiin tulee varmasti hyödyksi erikoistumisopintoja tehdessä sekä myöhemmin työelämässä. Juuri tällaisia opiskelijana kasvattavia ja inspiroivia tapahtumia ja mahdollisuuksia kansainvälisellä tradenominlinjalla opiskellessa tarvitaankin.

Tähän tiiviiseen, mutta kaikin tavoin antoisaan viikkoon oli mukava päättää lukukausi.

Teksti ja kuvat: Katja Ahopelto, toisen vuoden International Business & Logistics- tutkinto-ohjelman opiskelija Metropolia Ammattikorkeakoulussa