Liiketalouden osaamisalue

Metropolia Business School,
liiketalouden alan osaamiskeskittymä

Metropolia Business School, eli Metropolian liiketalouden osaamisalue, on kansainvälinen, ketterä ja kehittymishakuinen yksikkö Vantaan Myyrmäen kampuksella. Henkilöstömme koostuu lähes 60 asiantuntijasta, joilla on monipuolista liike-elämän kokemusta sekä kansainvälisiä kontakteja niin alan korkeakoulu- kuin yritysmaailmaan. Alan innokkaita opiskelijoita meillä on yli 1600, joista noin 300 suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Asiantunteva ja ajantasainen liiketalouden osaaminen on toimintamme kivijalka. Tavoitteemme on tarjota monipuolista liiketoimintaosaamistamme opiskelijoiden, Metropolian, alueen sekä kumppaniverkoston käyttöön. Tiiminä ja toimintaympäristönä vaalimme yhteisöllisyyttä ja hyvää yhteishenkeä.

Vahva kansainvälinen orientaatio näkyy meillä

 • englanninkielisenä opetustarjontana,
 • monikulttuurisena oppimis- ja työympäristönä sekä
 • laajana ulkomaisena partneriverkostona.

Monikulttuurisuutta edistävät erityisesti ulkomaiset tutkinto-opiskelijamme sekä runsas määrä vaihto-opiskelijoita vuosittain, samoin kuin oman henkilöstömme monikansalliset taustat.

Tutkimus-, kehitys- ja hanketoiminnan kumppani

Teemme liiketalouden alan opiskelijaprojekteja yhteistyössä yritysten ja korkeakoulukumppaniemme kanssa. Kauttamme voit hakea myös työharjoittelijaa tai opinnäytetyön tekijää omaan projektiisi.

Yhteistyössä on mahdollista hyödyntää Metropolian monialaista osaamista ja kutsua mukaan tekniikan, kulttuurin tai sosiaali- ja terveysalan toimijoita.

Hanketoimintamme laajenee. Vahvuutemme on erityisesti liiketalouden osaamisen yhdistäminen pedagogiseen osaamiseen ja kansainvälisiin verkostoihin. Opiskelijoiden kanssa yhdessä tekeminen on tavoitteemme.

Erityistä mielenkiintoa tunnemme tällä hetkellä mm. seuraaviin aihealueisiin:

 • liiketoiminnan muuttuvat ansaintalogiikat ja uudet sähköiset työkalut
 • systeeminen näkökulma johtamiseen ja organisaatioiden kehittämiseen
 • kestävän tulevaisuuden hankinnat sekä logistiset ratkaisut.

Kaikki kansainvälisessä ympäristössä!

Koulutus- ja asiantuntijapalveluita mittatilauksena

Tarjoamme monipuolisesti liiketalouden osaamista valmiina kokonaisuuksina tai räätälöityinä valmennuksina

 • Uusia ideoita ja työvälineitä yrityksesi, henkilöstösi ja toiminnan kehittämiseksi.
 • Myynti-, markkinointi-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja parempien tulosten saavuttamiseksi.
 • Räätälöityjä valmennuksia: tarpeitanne vastaaviin kokonaisuuksiin.

Olemme käytettävissä! Alla esimerkkejä suosituista valmennuksistamme:

 • esihenkilötyön kehittäminen
 • osaamisen johtaminen
 • systeeminen organisaation kehittäminen ja strategiatyö
 • monikulttuurisuuden johtaminen
 • kestävät hankinnat, julkisen tai yksityissektorin näkökulma
 • toimitusketjun hallinta ja logistiikkatoiminnot
 • markkinoinnin, myynnin ja / tai asiakaspalvelun kehittäminen
 • digitaalisen markkinoinnin työkalut
 • viestinnän eri näkökulmat, esim. haastavat esiintymis- ja vuorovaikutustilanteet, kulttuurien välinen viestintä
 • sosiaalisen median työkalut
 • laskentatoimen analytiikka
 • sisäinen laskenta ja talouden tunnusluvut.

Voimme räätälöidä myös opintopisteytetyn Metropolia Business Executive -valmennusohjelman liiketalouden osaamisen pikapäivittämiseen kohti 2030-lukua. Kaikki muukin tarjontamme voidaan opintopisteyttää, jolloin opinnot on mahdollista hyväksilukea tutkintoon.

Kysy lisää koulutuspalveluistamme!