Circular Green Blocks -logo

Circular Green Blocks -hanke

tuo kestäviä ja asumista helpottavia ratkaisuja kaupunkikortteleihin. Hanke yhteiskehittää ja kokeilee kestäviä jakamisen- ja kiertotalouden ratkaisuja yhdessä taloyhtiöiden ja vihreää kasvua tukevien yritysten kanssa.

Tulevaisuuden kortteliratkaisut tukevat yrityksiä ja taloyhtiöitä

Kokeiluilla, piloteilla ja yhteiskehittämisellä pyritään edistämään kestäviä, innovatiivisia ja kannattavia tulevaisuuden kierto- ja jakamistalouden kortteliratkaisuja.

Hanke auttaa:

  • Yrityksiä tunnistamaan ja kehittämään korttelitasolla toteutuvia kierto- ja jakamistaloutta edistäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

  • Taloyhtiöitä tiedostamaan mahdollisuutensa toteuttaa kiertotalousratkaisuja omassa kiinteistössään ja lähikorttelissaan.

Lisäksi hankkeessa rakennetaan ymmärrystä näiden suunnittelua tukevien digitaalisten palvelujen käyttöönotosta korttelitasolla ja saadaan käytännön esimerkkejä taloyhtiöiden edellytyksistä ottaa ratkaisuja käyttöön. Samalla vahvistetaan yritysten edellytyksiä usean taloyhtiön kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kierto- ja jakamistalouden ratkaisuja testataan 3-5 pilottikorttelissa pääkaupunkiseudulla. Kokeilut ja pilotit liittyvät muun muassa kestävään liikkumiseen, yhteiskäyttöön, pihaparannukseen ja kaupunkiviljelyyn sekä kiertotalousteemaiseen tapahtumatuotantoon.

Ratkaisuissa ja niiden räätälöinnissä hyödynnetään yhteiskehittämistä. Pilotit ja muut kokeiltavat ratkaisut valitaan korttelien taloyhtiöiden tunnistamien tarpeiden perusteella.

Hankkeessa hyödynnetään 360°-kuvausta sekä 3D-mallinnusta havainnollistamassa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja suunnitelmia.


Hankkeen yhteistyökumppanit ja rahoittajat

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Forum Virium Helsinki, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto.

Metropolia tuo hankkeeseen kiertotalouden, palvelumuotoilun, digitaalisten yhteiskehittämisvälineiden, liiketoiminnan kehittämisen ja käytännön kokeilujen osaamista sekä viestii hankkeesta sen eri vaiheissa omissa verkostoissaan.

Metropolia vastaa projektissa muun muassa seuraavista kokonaisuuksista:

  • Valittujen pilottikortteleiden ja taloyhtiöiden tila- ja tarvekartoitus
  • Korttelikokeilujen ja pilottien arviointi, dokumentointi ja käyttäjäkokemuksen keräys
  • Kierto- ja jakamistalouspalveluja ja -tuotteita sekä niitä tukevia digitaalisia alustoja tarjoavien yritysten ja uuden teknologian tunnistaminen
  • Kiertotalouden kuluttajapalveluiden pop up -toimintamallin pilotin ideoiminen ja testaaminen
  • 2-3 työpajaa kierto- ja jakamistalouden palveluja tarjoavien yritysten sparraamiseksi oman liiketoimintansa kehittämisessä

Näiden lisäksi Metropolia on mukana kokeilujen ja pilottien käytännön toteutuksessa yhdessä muiden hankekumppanien kanssa.

Hanke toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston tuella aikavälillä 9/2021-8/2023 ja sen kokonaisbudjetti on 1 173 241 €. Hanke liittyy Metropolian kiertotalouden ja kestävän kaupunkikehityksen -teemakokonaisuuksiin."


Lisätietoja

  • Projektipäällikkö Jenni Merjankari, Metropolia AMK, Jenni.merjankari [at] metropolia.fi (jenni[dot]merjankari[at]metropolia[dot]fi)
  • Projektipäällikkö Lassi Sarlos, HSY, lassi.sarlos [at] hsy.fi (lassi[dot]sarlos[at]hsy[dot]fi)

Linkki Circular Green Blocks -hankkeen sivulle