Kestävä kaupunkikehitys

Kaupungistuminen on yksi tämän vuosisadan suurimpia haasteita joka vaikuttaa laaja-alaisesti elinympäristöömme, hyvinvointiin, ruokaan, koulutukseen, liikkumiseen ja palveluihin.

Kaupunkien kehitystä tarkastellaan taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden kautta.

Kaupunkisuunnittelulla on keskeinen rooli, sillä kaupungit ovat otollisia yhteiskehittämisen alustoja kohti kestävyyttä, missä ekologisuus, resilienssi, digitaalisuus ja älykkäät ratkaisut toimivat suunnittelun lähtökohtina.

Haluamme olla mukana kehittämässä kaupunkia joka pystyy varautumaan yllättäviin haasteisiin, kuten pandemia tai sääolosuhteisiin kuten tulvat tai hirmumyrskyt ja turvaamaan asukkailleen vakaan ja kestävän elinympäristön.

Olemme mukana Euroopan komission Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteessa, jonka kumppanina yhdistämme luovaa ja monialaista osaamistamme kestävien, kauniiden ja osallisuutta edistävien kaupunkiympäristöjen luomiseksi. Tätä työtä teemme yhdessä opiskelijoidemme sekä eurooppalaisten, kansallisten ja paikallisten yhteistyökumppaneidemme kanssa - tervetuloa mukaan yhteiskehittämään, ollaan yhteydessä!

Käynnissä olevat hankkeet

Urban SOS - Kohti monialaista, osallistavaa, kestävää tulevaisuutta

Urban SOS -hankkeen tavoitteena on kehittää koulutustoimintaa, joka kohdistuu tämän hetken sosiaalialan kasvavaan tarpeeseen osallistua sekä kansainväliseen että moniammatilliseen vuoropuheluun. Lisäksi tavoitteena on analysoida kaupunkisosiaalityötä, sosiaalisen tuen rakenteita ja yhteisöjä, auttaaksemme luomaan kestäviä ratkaisuja asukkaille ja kaupungeille.

HYTKE – Kestävää hyvinvointia yhdessä tutkimalla ja kehittämällä

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa osallistuvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa Metropolialle ja verkostoissa hyödynnettäväksi. Tavoitteena on kestävä hyvinvointi ihmisten arjessa teknologiaa hyödyntämällä. Hanke toteutuu vuosina 2021- 2023 Opetus- ja kulttuuriministeriön profilointirahoituksella.

Virtual Trade Show

Hankkeen tarkoituksena on tukea XR-alan yritysten liiketoiminnan kehitystä ja verkostoitumista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, luoda uutta innovaatiotoimintaa sekä kehittää alan ekosysteemejä. Lisäksi osana hanketta luodaan virtuaalitapahtumien malli sekä messualusta.

King's Road Renascence

Historiallinen Kuninkaantie yhdisti aikoinaan Pohjoismaat ja Venäjän. Nyt King's Road: Renascence -hanke pyrkii kehittämään ja modernisoimaan vanhan postireitin ekosysteemiä kokoamalla alueen nähtävyydet ja palveluverkostot digitaaliselle alustalle, jossa niihin voi tutustua virtuaalisesti.

FutuShop

Future Touchless Shop -hankkeen tavoitteena on kehittää kivijalkakaupalle uusia terveysturvallisia ja elämyksellisiä konsepteja, joilla parannetaan kivijalkakaupan houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Hankkeen toimenpiteitä ovat: tiedon kerääminen ja mallinnus, uusien ideoiden kehittäminen.

Assisting XR Entrepreneurs Forward (AXE4)

AXE4 kehittää uusia palveluita ja työkaluja XR-alan pk-yrityksille ja auttaa niitä selviytymään koronakriisistä.

3UAS4EER Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022

Korkeakouluyhteistyön avulla Uudenmaan alueen PK-sektorin yritysten innovaatio- ja kilpailukyky lisääntyy.

Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina

Circular Green Blocks -hanke tuo kestäviä ja asumista helpottavia ratkaisuja kaupunkikortteleihin. Yhteiskehitämme ja kokeilemme kestäviä jakamis- ja kiertotalouden ratkaisuja yhdessä taloyhtiöiden ja vihreää kasvua tukevien yritysten kanssa.

Päättyneet hankkeet

Augmented Urbans

Hankkeessa tehdään monimutkaisista kaupunkisuunnittelun prosesseista ja skenaarioista helpommin ymmärrettäviä visualisoimalla niitä kehittyvien XR-teknologioiden avulla.

Culture Tourism for City Breakers - kulttuurisisältöjä kaupunkimatkailijoille

ESR-rahoitteinen hanke tuo yhteen kulttuurialan ja matkailualan toimijat. CTCB tuottaa Kulttuurimatkailun Kehittäjäfoorumin kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Lahdessa ja Jyväskylässä.

Virtuaalinen elämyslääke

Hankkeessa lisätään luovien alojen ja sote-alan toimijoiden välistä yhteistyötä monialaisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on hyödyntää luovien alojen osaamista kaupallisten sovellusten (kuten Huima Hiilari -peli kuvassa) kehittämiseksi muutoksessa olevan sote-alan toimintaympäristön muutostarpeisiin.

Baltic Game Industry

The project aims towards boosting the game industry in the Baltic Sea region (BSR), granting worldwide competitiveness and increasing the overall capacity for innovation.

Healthy Boost

Hanke tuo yhteen neljätoista eri hallintotason ja sektorin kumppania seitsemästä eri maasta, tavoitteenaan edistää paikallisten viranomaisten kykyä parantaa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sektorit ylittävän yhteistyön avulla.

Helsinki XR Center

Arabian kampuksella toimii XR-teknologioiden osaamisen keskittymä Helsinki XR Center, jossa kohtautetaan luovia tiimejä, startup-yrityksiä sekä suurempia XR-toimijoita ja rahoittajia.

Kestävä kaupunkikehitys -teemaan liittyviä julkaisuja

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin.

Ota yhteyttä

Päivi Keränen

Projektipäällikkö
Päivi Keränen
paivi.keranen [at] metropolia.fi (paivi[dot]keranen[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 184 1952

Mona Roman

Innovaatiojohtaja
Mona Roman
mona.roman [at] metropolia.fi (mona[dot]roman[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 555 1044

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi (anna-maria[dot]vilkuna[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 334 7929