Kaupungistuminen on yksi tämän vuosisadan suurimpia haasteita joka vaikuttaa laaja-alaisesti elinympäristöömme, hyvinvointiin, ruokaan, koulutukseen, liikkumiseen ja palveluihin.

Kaupunkien kehitystä tarkastellaan taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden kautta. 

Kaupunkisuunnittelulla on keskeinen rooli, sillä kaupungit ovat otollisia yhteiskehittämisen alustoja kohti kestävyyttä, missä ekologisuus, resilienssi, digitaalisuus ja älykkäät ratkaisut toimivat suunnittelun lähtökohtina.

Haluamme olla mukana kehittämässä kaupunkia joka pystyy varautumaan yllättäviin haasteisiin, kuten pandemia tai sääolosuhteisiin kuten tulvat tai hirmumyrskyt ja turvaamaan asukkailleen vakaan ja kestävän elinympäristön.

Tämän hetkiset hankkeemme keskittyvät kaupunkisuunnittelun kehittämiseen XR-teknologian avulla, kaupunkilaisten terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä, kaupunkien kulttuurimatkailun kehittämiseen, luovien alojen osaamisen ja innovaatioiden edistämiseen sosiaali- ja terveysalalla sekä pelialan liiketoiminnan kehittämiseen.

Käynnissä olevat hankkeet

Healthy Boost

Hanke tuo yhteen neljätoista eri hallintotason ja sektorin kumppania seitsemästä eri maasta, tavoitteenaan edistää paikallisten viranomaisten kykyä parantaa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sektorit ylittävän yhteistyön avulla.

Helsinki XR Center

Arabian kampuksella toimii XR-teknologioiden osaamisen keskittymä Helsinki XR Center, jossa kohtautetaan luovia tiimejä, startup-yrityksiä sekä suurempia XR-toimijoita ja rahoittajia.

Urban SOS - Kohti monialaista, osallistavaa, kestävää tulevaisuutta

Urban SOS -hankkeen tavoitteena on kehittää koulutustoimintaa, joka kohdistuu tämän hetken sosiaalialan kasvavaan tarpeeseen osallistua sekä kansainväliseen että moniammatilliseen vuoropuheluun. Lisäksi tavoitteena on analysoida kaupunkisosiaalityötä, sosiaalisen tuen rakenteita ja yhteisöjä, auttaaksemme luomaan kestäviä ratkaisuja asukkaille ja kaupungeille.

HYTKE – Kestävää hyvinvointia yhdessä tutkimalla ja kehittämällä

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa osallistuvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa Metropolialle ja verkostoissa hyödynnettäväksi. Tavoitteena on kestävä hyvinvointi ihmisten arjessa teknologiaa hyödyntämällä. Hanke toteutuu vuosina 2021- 2023 Opetus- ja kulttuuriministeriön profilointirahoituksella.

Päättyneet hankkeet

Augmented Urbans

Hankkeessa tehdään monimutkaisista kaupunkisuunnittelun prosesseista ja skenaarioista helpommin ymmärrettäviä visualisoimalla niitä kehittyvien XR-teknologioiden avulla.

Culture Tourism for City Breakers - kulttuurisisältöjä kaupunkimatkailijoille

ESR-rahoitteinen hanke tuo yhteen kulttuurialan ja matkailualan toimijat. CTCB tuottaa Kulttuurimatkailun Kehittäjäfoorumin kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Lahdessa ja Jyväskylässä.

Virtuaalinen elämyslääke

Hankkeessa lisätään luovien alojen ja sote-alan toimijoiden välistä yhteistyötä monialaisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on hyödyntää luovien alojen osaamista kaupallisten sovellusten (kuten Huima Hiilari -peli kuvassa) kehittämiseksi muutoksessa olevan sote-alan toimintaympäristön muutostarpeisiin.

Baltic Game Industry

The project aims towards boosting the game industry in the Baltic Sea region (BSR), granting worldwide competitiveness and increasing the overall capacity for innovation.

Kestävä kaupunkikehitys -teemaan liittyviä julkaisuja

Metropolian julkaisut liittyen Kestävään kaupunkikehitykseen

Ota yhteyttä

Päivi Keränen

Projektipäällikkö
Päivi Keränen
paivi.keranen [at] metropolia.fi
p. 040 184 1952

Mona Roman

Innovaatiojohtaja
Mona Roman
mona.roman [at] metropolia.fi
p. 040 555 1044

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
p. 040 334 7929