RADIAL - Rakentamisen ajantasaiset digitaaliset mallit

Rakennusala on valtavan murroksen alla. Tulevaisuudessa tietomallisuunnittelu tulee leviämään kaikkeen rakentamiseen sekä lainsäädännön vaatimusten vuoksi ja myös siksi, että sen rinnalla ei erillistä vanhakantaisiin piirustuksiin perustuvaa suunnittelutapaa ole enää järkevää eikä kannattavaa ylläpitää. Haasteena on kuitenkin se, että tietomalleja harvoin päivitetään toteumamalleiksi, mikä aiheuttaa sitä, että tietomallit ovat jo rakennuksen käytön alkaessa vanhentuneita ja epäluotettavia.

RADIAL - Rakentamisen ajantasaiset digitaaliset mallit -hanke keskittyy parantamaan rakennusalan digivalmiuksen nostamista ja digitalisaation hyödyntämistä.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023-31.8.2025 ja sen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Hankkeen tavoitteet

RADIAL -hankkeen tavoitteena on vahvistaa yritysten ja julkisten toimijoiden osaamista ja valmiuksia tehokkaasti tuottaa ja ylläpitää rakennusten ajantasaisia digitaalisia malleja. Näitä malleja voidaan hyödyntää monissa eri tehtävissä, kuten viranomaistoiminnassa, rakennusten käytön ja ylläpidon tukena, tulevissa korjausrakennushankkeissa ja pitkällä tähtäimellä myös kierrätyksessä. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa pienten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimijoiden mahdollisuuksia tuottaa, analysoida ja hyödyntää dataa.

Ajantasaisen digitaalisen mallin luominen rakennuksesta edellyttää tiedon yhdistämistä (1) suunnitelmista ja määrityksistä ja (2) fyysisestä rakennuksesta itsestään. Edellinen kuvaa sitä millainen rakennuksesta pitäisi tulla ja jälkimmäinen sitä mitä rakennuksesta lopulta tuli. Nämä kaksi eivät koskaan vastaa toisiaan täysin. RADIAL-hankkeessa tavoitteena on luoda valmiuksia kerätä tarkat tiedot molemmilta osa-alueilta, tunnistaa ja oikaista poikkeamat ja yhdistää sisällöt yhtenäiseksi malliksi.

Toiminta

Hankkeessa toteutetaan erilaisia opintokokonaisuuksia ja työpajoja alan pk-yrityksille ja muille toimijoille. Alan yrittäjyyttä ja uusien yritysten perustamista tuetaan innovaatiokilpailun avulla ja pyritään tiivistämään yhteistyötä Turbiini-yrittäjyyspolkuohjelman kanssa.

Lisäksi hankkeessa tutkitaan uusien teknologioiden käyttöönottoa erilaisten kokeilukohteiden yhteydessä.

Toteuttajat

Hanke on Metropolian, Aalto-yliopiston ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) yhteishanke.

Hanke toteutetaan yhdessä tutkijoiden, suunnittelijoiden, rakennusurakoitsijoiden, digitaalisia työkaluja tarjoavien pk-yritysten, opiskelijoiden, ekosysteemitoimijoiden sekä muiden alan toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

  • Nikolai Gordeev, projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Nikolai.Gordeev [at] metropolia.fi
  • Seppo Törmä, BIM-asiantuntija, Metropolia Ammattikorkeakoulu Seppo.Torma [at] metropolia.fi