RADIAL - Rakentamisen ajantasaiset digitaaliset mallit

RADIAL -hanke lisää yritysten ja julkisten toimijoiden valmiuksia tuottaa ja ylläpitää rakennusten digitaalisia malleja tehokkaasti

Rakennusala on valtavan murroksen alla. Tulevaisuudessa tietomallisuunnittelu tulee leviämään kaikkeen rakentamiseen sekä lainsäädännön vaatimusten vuoksi ja myös siksi, että sen rinnalla ei erillistä vanhakantaisiin piirustuksiin perustuvaa suunnittelutapaa ole enää järkevää eikä kannattavaa ylläpitää. Haasteena on kuitenkin se, että tietomalleja harvoin päivitetään toteumamalleiksi, mikä aiheuttaa sitä, että tietomallit ovat jo rakennuksen käytön alkaessa vanhentuneita ja epäluotettavia.

RADIAL - Rakentamisen ajantasaiset digitaaliset mallit -hanke keskittyy parantamaan rakennusalan digivalmiuksien nostamista ja digitalisaation hyödyntämistä.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023-31.8.2025 ja sen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanke on Metropolian, Aalto-yliopiston ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) yhteishanke.

Hankkeen tavoitteet

  • vahvistaa yritysten ja julkisten toimijoiden osaamista ja valmiuksia tehokkaasti tuottaa ja ylläpitää rakennusten ajantasaisia digitaalisia malleja
  • parantaa pienten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimijoiden mahdollisuuksia tuottaa, analysoida ja hyödyntää dataa
  • luoda valmiuksia kerätä tarkat tiedot rakennusten suunnitelmista sekä itse fyysisistä rakennuksista, tunnistaa ja oikaista poikkeamat ja yhdistää sisällöt yhtenäiseksi malliksi
  • toteuttaa erilaisia opintokokonaisuuksia ja työpajoja alan pk-yrityksille ja muille toimijoille
  • tukea alan yrittäjyyttä ja uusien yritysten perustamista innovaatiokilpailun avulla ja tiivistää yhteistyötä Turbiini-yrittäjyyspolkuohjelman kanssa
  • tutkia uusien teknologioiden käyttöönottoa erilaisten kokeilukohteiden yhteydessä

Hankkeen uutiskirje

Voit tilata RADIAL-hankkeen uutiskirjeen täältä.

Uutiset

Lue tästä, mitä tapahtuu RADIAL-hankkeessa.

Tapahtumat

Hankkeen järjestämät tapatumat

Tapahtumat, joihin RADIAL osallistuu

RADIAL-hankkeesta kirjoitetut artikkelit ja julkaisut

Näin palvelumuotoilua hyödynnetään rakennusalalla - blogikirjoitus Tikissä-blogissa.

RADIAL-hanke edistää rakennusalan digitalisaatiota - artikkeli Positio-lehdessä.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen neljää päävaihetta: 1) ongelman määritys, 2) tarvekartoitus, 3) ratkaisujen selvittäminen, sekä 4) tiedon ja osaamisen leviäminen.

Hankkeen toteutus jaetaan kolmen työpaketin alle...