Digital Creative Industries and Beyond

Digital Creative Industries and Beyond eli DCIB-hankkeessa luodaan konkreettisia tuki- ja ohjaustoimia sekä tuetaan menestystä vahvistavaa teknologista ja kestävän kehityksen osaamista aloittelevien ja kansainvälistä kasvua tavoittelevien pääkaupunkiseudulla toimivien digitaalisten luovien alojen (AV, audio, XR, peliala) yritysten liiketoiminnan tehostamiseksi ja tuotannon kasvattamiseksi.

Hankkeen tavoitteina on vahvistaa ja edistää

  • digitaalisten ja luovien alojen yhteistyötä ja yhteiskehittämistä;
  • uusien teknologioiden laajempaa hyödyntämistä luovilla ja muilla aloilla (cross-sector / cross-media);
  • kestävien uusien liiketoimintaa, kasvua ja osaamista edistävien toimintatapojen ja ratkaisujen kehittämistä, soveltamista ja käyttöönottoa yrityksissä: sekä
  • avoimen ja luvitetun IP:n ja datan hyödyntämistä yritystoiminnassa.

Lisäksi hankkeen tavoitteina on kehittää alan ekosysteemiä ja verkostoja, osaamiskeskittymä-toimintaa ja tukea uutta liiketoimintaa edistäviä palveluita.

Hankkeessa järjestetään erilaisia tapahtumia digitaalisten luovien alojen yrityksille ja ammattilaisille, kuten Arts & Science Innovation -biennaali ja tulevaisuusfoorumi, sekä kohdennettuja toimia alan opiskelijoille ja pilottiohjelmia pääkaupunkiseudulla toimiville alan yrityksille. Lisäksi vahvistetaan Helsingin kaupungin yritysneuvonnan luovien alojen osaamista ja kasvatetaan asiantuntija- ja mentorointiverkostoja.

Metropolia Ammattikorkeakoulu toimii hankkeen koordinaattorina ja partnereina hankkeessa ovat Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto. Hanke on käynnistynyt 1.11.2023 ja se päättyy 30.09.2026. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama, ja osa pääkaupunkiseudun HEVinnovations-ohjelmaa sekä kansallista Innokaupungit-verkostoa. Hanketta mahdollistaa Metropolian Luova Dimensio -yhteistyöalusta.

Lisätietoja DCIB-hankkeesta: projektipäällikkö Anna Muukkonen, anna.muukkonen (a) metropolia.fi.

Seuraa hanketta

Lisää tietoa hankkeesta HEVinnovationsin verkkosivuilla

DCIB-hanke Luova Dimension verkkosivuilla

DCIB-hankkeen LinkedIn sivu