FrEE - Framtidens EnergiExpert - Tulevaisuuden energiaosaajat vähähiiliseen kasvuun

FrEE-hankkeessa kehitetään koulutusmateriaaleja rakennusalan ja energia-alan muutostarpeisiin

FrEE-hankkeen tarkoituksena on poistaa energiamurrokseen liittyvää osaamisvajetta energia- ja talotekniikan aloilla luomalla verkkoon materiaaleja, jotka tuovat uutta osaamista erityisesti pk-yritysten henkilökunnalle ja yrittäjille. Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin vaihtoehtoihin luo aloille käytännön tarpeita energiatehokkaiden ratkaisujen osaamiselle. Sisältö on luotu tarvelähtöisesti alan asiantuntijoita kuullen. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021–31.8.2023. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Se rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT EU-ESR).

Rahoitus ja kumppanit

FrEE – Framtidens EnergiExpert – tulevaisuuden energiaosaajat hiilivapaaseen kasvuun -hanke (9/2021-8/2023) on EU:n REACT EU-ESR -ohjelman rahoittama hanke, jossa ovat mukana

Lisätietoja

Yliopettaja Antti Tohka
p. 040 142 4943
Antti.Tohka [at] metropolia.fi

Hankkeen tietosuojaseloste

Tavoitteet ja työnjako

Hankkeessa tavoitellaan kokonaisvaltaista tapaa tarjota apua yrityksille ja yrittäjille energia- ja talotekniikan alojen energiamurrokseen ja osaamisvajeeseen. Hankkeessa luodaan alan toimijoiden avulla tulevaisuuden osaamistarpeen kartoitus, sekä siihen pohjaavia digitaalisia koulutusmateriaaleja. Koulutusmateriaalia tarjotaan ainakin aurinkosähkö- ja lämpöpumppujärjestelmistä, myynnistä, energiajärjestelmistä sekä energiatekniikan fysiikasta. Sisältöä suunnataan sopimaan erilaisiin työtehtäviin. Koulutusmateriaalit tehdään helppokäyttöisiksi niin, että materiaaliin voi tutustua missä vain ja millä tahansa laitteella. Hankkeen toimijat kehittävät yhteistyössä digipedagogiikan ja palvelumuotoilun keinoin, jatkuvan oppimisen periaatteella. Kehittämällä ketteriä, tarvelähtöisiä osaamismoduuleita hanke vastaa tulossa olevaan merkittävään työvoima- ja osaajapulaan.

Painopisteet ja toimintatavat

 • jatkuva oppiminen
 • yhteistyö yritysten ja yrittäjien kanssa
 • eri alojen välinen toiminta

Työpaketit ja vastuut

 • Työpaketti 1: Työelämä ja asiakaslähtöinen tarvekartoitus
  • Vastuu Yrkeshögskolan Novia, Regina Kalenius, regina.kalenius [at] novia.fi
 • Työpaketti 2: Osaamiskomponentit
  • Vastuu Metropolia, Antti Tohka, antti.tohka [at] metropolia.fi
 • Työpaketti 3: Hub
  • Vastuu Metropolia, Harri Hahkala, harri.hahkala [at] metropolia.fi
 • Työpaketti 4: Viestintä
  • Vastuu Suomen Lähienergialiitto ry, Tapio Tuomi, tapio.tuomi [at] lahienergia.org
 • Työpaketti 5: Hallinto
  • Vastuu Metropolia, Kaisa Rapanen, kaisa.rapanen [at] metropolia.fi

Hankkeessa tuotetut aineistot

Hankkeessa tuotettua tietoa on tarjolla FrEE-hankkeen kotisivuilla, lahienergia.org/free-hanke

Tapahtumat

Jos haluat sähköpostitse tietoa tulevista tapahtumistamme, jätä yhteystietosi hankkeemme postituslistalle

Hankkeen loppuseminaari

Aika: 17.8.2023 klo 13-17
Paikka: Metropolia Myllypuro, Myllypurontie 1, Helsinki

Lisätietoja tapahtumasta tulee kesäkuun aikana.

Hankkeen menneet tapahtumat verkkosivuilla.