FrEE - Framtidens EnergiExpert - Tulevaisuuden energiaosaajat vähähiiliseen kasvuun

FrEE-hankkeessa kehitettiin koulutusmateriaaleja rakennusalan ja energia-alan muutostarpeisiin

FrEE-hankkeen tarkoituksena oli poistaa energiamurrokseen liittyvää osaamisvajetta energia- ja talotekniikan aloilla luomalla verkkoon materiaaleja, jotka tuovat uutta osaamista erityisesti pk-yritysten henkilökunnalle ja yrittäjille. Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin vaihtoehtoihin luo aloille käytännön tarpeita energiatehokkaiden ratkaisujen osaamiselle. Koulutusmateriaalien sisältö luotiin tarvelähtöisesti alan asiantuntijoita kuullen. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2021–31.8.2023. Hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Se rahoitettiin osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT EU-ESR).

Hankkeen koulutusmateriaalit ovat avoimesti saatavilla DigiCampus-sivustolla.

Rahoitus ja kumppanit

FrEE – Framtidens EnergiExpert – tulevaisuuden energiaosaajat hiilivapaaseen kasvuun -hanke (9/2021-8/2023) oli EU:n REACT EU-ESR -ohjelman rahoittama hanke, jossa ovat mukana

Lisätietoja

Yliopettaja Antti Tohka
p. 040 142 4943
Antti.Tohka [at] metropolia.fi (Antti[dot]Tohka[at]metropolia[dot]fi)

Hankkeen tietosuojaseloste

Tavoitteet ja työnjako

Hankkeessa tavoiteltiin kokonaisvaltaista tapaa tarjota apua yrityksille ja yrittäjille energia- ja talotekniikan alojen energiamurrokseen ja osaamisvajeeseen. Hankkeessa luotiin alan toimijoiden avulla tulevaisuuden osaamistarpeen kartoitus, sekä siihen pohjaavia digitaalisia koulutusmateriaaleja. Koulutusmateriaalia tarjotaan ainakin aurinkosähkö- ja lämpöpumppujärjestelmistä, myynnistä, energiajärjestelmistä sekä energiatekniikan fysiikasta. Sisältöä suunnataan sopimaan erilaisiin työtehtäviin. Koulutusmateriaalit ovat helppokäyttöisiä niin, että materiaaliin voi tutustua missä vain ja millä tahansa laitteella. Hankkeen toimijat kehittivät yhteistyössä digipedagogiikan ja palvelumuotoilun keinoin, jatkuvan oppimisen periaatteella.

Painopisteet ja toimintatavat

  • jatkuva oppiminen
  • yhteistyö yritysten ja yrittäjien kanssa
  • eri alojen välinen toiminta

Hankkeessa tuotetut aineistot

Hankkeessa tuotettua tietoa on tarjolla FrEE-hankkeen kotisivuilla, lahienergia.org/free-hanke