FrEE-hankkeen tarkoituksena on poistaa energiamurrokseen liittyvää osaamisvajetta energia- ja talotekniikan aloilla ja tuomaan uutta osaamista resurssitehokkaasti erityisesti pk-yritysten henkilökunnalle ja yrittäjille.

Rahoitus ja kumppanit

FrEE – Framtidens EnergiExpert – tulevaisuuden energiaosaajat hiilivapaaseen kasvuun -hanke (9/2021-8/2023) on EU:n REACT EU-ESR -ohjelman rahoittama hanke, jossa ovat mukana 

Tavoitteet ja työnjako

Hanke vastaa nopeilla toimilla havaittuihin elinkeinoelämän osaamistarpeiden muutoksiin ja osaamistason nostoon. Hankkeessa 2. ja 3. asteen oppilaitokset ja muut toimijat kehittävät yhteistyössä jatkuvan oppimisen periaatteella. Kehittämällä ketteriä, tarvelähtöisiä osaamismoduuleita hanke vastaa tulossa olevaan merkittävään työvoima- ja osaajapulaan. Osaamismoduuleilla myös sopivan työ- tai koulutustaustan omaavien maahanmuuttajien aiempi koulutus- ja työkokemus voidaan päivittää vastaamaan työelämän uusia tarpeita. Näin hanke edistää nuorten ja maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia. Osaamismoduulit koostuvat seuraavista aihealueista: Liiketoiminnan ja järjestelmien suunnittelu, Järjestelmien asennus ja käyttöönotto, sekä Järjestelmien käyttö ja ylläpito.

  • Työpaketti 1: Työelämä ja asiakaslähtöinen tarvekartoitus, vastuu Yrkeshögskolan Novia, Saranna Sandström (saranna.sandstrom [at] novia.fi)
  • Työpaketti 2: Osaamiskomponentit, vastuu Metropolia amk, Antti Tohka (antti.tohka [at] metropolia.fi)
  • Työpaketti 3: Hub, vastuu Metropolia amk, Harri Hahkala (harri.hahkala [at] metropolia.fi)
  • Työpaketti 4: Viestintä, vastuu Suomen Lähienergialiitto ry, Tapio Tuomi (tapio.tuomi [at] lahienergia.org)
  • Työpaketti 5: Hallinto, vastuu Metropolia amk, vastuu Mari Suoheimo (mari.suoheimo [at] metropolia.fi)

Hankkeessa tuotetut aineistot

Hankkeessa tuotettua tietoa on tarjolla 

Lisätietoja

Mari Suoheimo, projektipäällikkö, Metropolia AMK