URBAN & LOCAL -hanke tukee tulevaisuuden innovatiivisia ja kestäviä urbaanien ravintola- ja lähiruokapalveluiden tuotanto-, markkina- ja jakeluketjuratkaisuja. Näitä tarvitaan edistämään alueen yritysten kasvua ja tuottamaan kilpailuetua.

Tavoitteemme

Urban & Local-hankkeessa luodaan ruoka- ja ravintola-alan TKI-toimintaa edistävä ja hyödyntävä toimijaekosysteemi pääkaupunkiseudulle. Luomme uusia toimintatapoja, liiketoiminta-avauksia, tiedonkeruun ja jakamisen muotoja. Hankkeessa edistämme uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Lisäksi kehitämme uudenlaista yhteistyötä lähiruoka- ja ravintolapalveluekosysteemissä toimiville pienille ja keskisuurille (pk) yrityksille pääkaupunkiseudulla.

Toimintamme painopisteinä ovat alustat

Piloteissa ja kokeiluissa painopisteinä ovat:

  • teknologioiden ja digitaalisuuden hyödyntäminen kestävän urbaanin ruokaketjun näkökulmasta
  • uusien teknologioiden ja ratkaisujen kokeileminen pääkaupunkiseudun testialustoilla yhdessä toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa.

Hankkeen avulla kehitetään myös pääkaupunkiseudun ravintola- ja ruokapalvelusektoreihin liittyvää kokeiluympäristöä ja -alustoja. Samalla hanke kehittää ja vahvistaa teemaan liittyvää pitkäkestoista alueellista TKI-yhteistyötä.

Toteutamme hankkeen yhdessä

Pääkoordinaattorina toimii Forum Virium Helsinki. Hanketta toteuttavat Metropolia ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulut, Perho Liiketalousopisto, sekä Helsingin ja Vantaan kaupungit.

Lisätietoja

Kaj Lindedahl, projektipäällikkö
Kaj.Lindedahl [at] metropolia.fi