Urban & Local logo

URBAN & LOCAL - Tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi

URBAN & LOCAL -hanke tukee tulevaisuuden innovatiivisia ja kestäviä urbaanien ravintola- ja lähiruokapalveluiden tuotanto-, markkina- ja jakeluketjuratkaisuja. Näitä tarvitaan edistämään alueen yritysten kasvua ja tuottamaan kilpailuetua.


Tavoitteemme

Urban & Local -hankkeessa luodaan ruoka- ja ravintola-alan TKI-toimintaa edistävä ja hyödyntävä toimijaekosysteemi pääkaupunkiseudulle. Luomme uusia toimintatapoja, liiketoiminta-avauksia, tiedonkeruun ja jakamisen muotoja. Hankkeessa edistämme uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Lisäksi kehitämme uudenlaista yhteistyötä lähiruoka- ja ravintolapalveluekosysteemissä toimiville pienille ja keskisuurille (pk) yrityksille pääkaupunkiseudulla.


Toimintamme painopisteinä ovat alustat

Piloteissa ja kokeiluissa painopisteinä ovat

  • teknologioiden ja digitaalisuuden hyödyntäminen kestävän urbaanin ruokaketjun näkökulmasta
  • uusien teknologioiden ja ratkaisujen kokeileminen pääkaupunkiseudun testialustoilla yhdessä toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa.

Hankkeen avulla kehitetään myös pääkaupunkiseudun ravintola- ja ruokapalvelusektoreihin liittyvää kokeiluympäristöä ja -alustoja. Samalla hanke kehittää ja vahvistaa teemaan liittyvää pitkäkestoista alueellista TKI-yhteistyötä.


Toteutamme hankkeen yhdessä

Pääkoordinaattorina toimii Forum Virium Helsinki. Hanketta toteuttavat Metropolia ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulut, Perho Liiketalousopisto, sekä Helsingin ja Vantaan kaupungit.

Uutiskirjeet

Vierailukäynnit

Kokeilut & Raportit

Urbanfarmlabin tuotteet ja tuotekehitystä

Voit katsella alta, miten olemme hyödyntäneet ylijäämäsatoa sen jälkeen, kun kaikki vaaditut kemialliset analyysit on tehty laboratorioissamme.

Lisätietoja

Urban & Local Instagramissa

Urban & Local Facebookissa

Urban & Local LinkedInissä


Yhteystiedot

  • Projektipäällikkö Kaj Lindedahl, Metropolia AMK, Kaj.Lindedahl [at] metropolia.fi (Kaj[dot]Lindedahl[at]metropolia[dot]fi)
  • Projektikoordinaattori Oruç Can Hasmaden, Metropolia AMK, Oruc.Hasmaden [at] metropolia.fi (Oruc[dot]Hasmaden[at]metropolia[dot]fi)
  • Viestintävastaava Grace Chung, Metropolia AMK, Grace.Chung [at] metropolia.fi (Grace[dot]Chung[at]metropolia[dot]fi)
  • Bio- ja elintarvikeasiantuntija Pia-Tuulia Laine, Metropolia AMK, Pia.T.Laine [at] metropolia.fi (Pia[dot]T[dot]Laine[at]metropolia[dot]fi)
  • Laboratorioanalytiikan asiantuntija Marja-Leena Åkerman, Metropolia AMK, Marja.Akerman [at] metropolia.fi (Marja[dot]Akerman[at]metropolia[dot]fi)