PilotGreen - Vihreän infran kokeilualustat

PilotGreen-hankkeessa kehitetään uusia ja innovatiivisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja kokeilemalla niitä yhdessä yritysten, kaupunkien ja kaupunkilaisten kanssa.

Vihreän infrastruktuurin, eli strategisesti suunnitellun viheralueiden verkoston, uudenlaiset ja luovat ratkaisut ovat ilmastonmuutokseen sopeutumisen, luonnon monimuotoisuuden lisäämisen, viihtyisyyden ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin näkökulmasta tarpeellisia tiiviissä kaupunkiympäristössä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen ydintavoitteena on rakentaa vihreän infrastruktuurin innovatiivisten ratkaisujen ja uusien teknologioiden kehittämistyön ympärille aktiivinen, elinvoimainen ja monitoimijainen tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja oppimis- eli TKIO-toimijaverkosto. Hankkeessa rakennetaan ja kehitetään useita, keskenään erilaisia kokeiluympäristöjä, joissa kehitettäviä ratkaisuja voidaan testata.

PilotGreen-hankkeessa kehitetään vihreän infrastruktuurin alalla toimivien yritysten liiketoimintaa ja ilmastonkestävän ja erilaisia ekosysteemipalveluja eli luontohyötyjä tuottavan kaupunkiympäristön rakentamista.

Hankkeessa myös laajennetaan ja syvennetään ylimaakunnallista tutkimus,- kehitys,- ja innovaatioyhteistyötä Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä sekä uudistetaan vihreän infrastruktuurin sektoria kytkemällä siihen uusia toimijoita
Hanke tuo yritykset, teknologiatoimijat, kaupungit ja kaupunkilaiset yhteen kokeilemaan ja kehittämään luovia ja ennakkoluulottomia, alaa ravistelevia ratkaisuja. Niitä toteutetaan Helsingissä, Lahdessa ja Metropolian living lab -tiloissa.

Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti uudenlaiset, esimerkiksi modulaariset ja kiinteistöihin integroitavat vihreän infrastruktuurin ratkaisut ja niihin liittyvä digitaalisuuden hyödyntäminen. Kestävä kehitys, hiilineutraalius ja kiertotalous sekä kokeilujen skaalautuvuus ovat hankkeen keskeisiä näkökulmia.

Hankkeen aikana yritykset saavat välineitä ja oppeja täysin uudenlaisten, erityisesti tiiviiseen kaupunkiympäristöön sopivien vihreän infrastruktuurin ratkaisujen kehittämiseen. Kokeilujen toteuttajat pääsevät verkostoitumaan paitsi kotimaassa myös kansainvälisesti.

Kaupungit ja kunnat saavat ymmärrystä ratkaisujen hyödynnettävyydestä ja vaikutuksista sekä osaamista vihreän infrastruktuurin ratkaisujen hankintaan. Tavoitteena on myös sitouttaa julkisen sektorin toimijoita vihreän infrastruktuurin investointeihin.

Metropolian vastuualueet

Metropolia tuo hankkeeseen liiketoiminnan osaamisen sekä puhtaiden ja kestävien ratkaisujen TKI-toiminnan.
Metropolian asiantuntijoiden ja opiskelijoiden tehtävänä on vihreän infrastruktuurin:

  • markkinoiden tutkiminen
  • kokeiluiden liiketoimintapotentiaalin arviointi
  • innovatiivisten julkisten hankintojen mallin luominen ja koulutus
  • TKI-ekosysteemin luominen
  • uusien ratkaisuiden tutkiminen ja kokeileminen Myyrmäen ja Myllypuron living lab kokeilualustoilla.

Hankekumppanit

Toteuttajina ovat Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki (päätoteuttaja) sekä
ammattikorkeakoulut Metropolia ja LAB. Helsingin ja Lahden kaupunkien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 250 000 euroa, josta Metropolian osuus on 302 010 euroa.

Tule mukaan!

Lisätietoja

Ole rohkeasti yhteydessä! Pelkkä kiinnostus aiheeseen riittää.

Jaakko Lehtonen, projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu
jaakko.lehtonen2 [at] metropolia.fi (jaakko[dot]lehtonen2[at]metropolia[dot]fi)
+358400606313

Lapset piirissä vanhan puun ympärillä

Lapset piirissä vanhan puun ympärillä. Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners