SDG4BIZ-hanke

Miksi SDG4BIZ?

SDG4BIZ - Knowledge Alliance for Business Opportunity Recognition in SGDs oli kolmivuotinen Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoima hanke. Hankkeen aikana suunniteltiin ja pilotoitiin opetussuunnitelma ja koulutusmateriaali, jonka tavoitteena oli edistää YK:n kestävän kehityksen periaatteiden sisältämien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja ymmärtämistä.

Hankkeen aikana etsittiin ratkaisuja seuraaviin ongelmiin:

  1. Yritykset eivät tunnista YK:n Kestävän kehityksen periaatteisiin linkittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.
  2. Korkeakoulujen opetussuunnitelmissa ei huomioida kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista.
  3. Tällä hetkellä koulutuksessa keskitytään tietoisuuden lisäämiseen, eikä kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen.

Korkeakoulujen opetussuunnitelmissa ja erilaisissa koulutusmateriaaleissa tulisi huomioida myös liiketoiminnan näkökulma, jotta YK:n Kestävän kehityksen periaatteet (Sustainable development goals - SDG) ja tavoitteet voidaan saavuttaa.

Edellämainittuihin ongelmiin luotiin ratkaisuja SDG4BIZ-hankkeessa:

  • hankkeen tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä yritysten kasvupotentiaalista kestävän kehityksen näkökulmasta sekä
  • palvella eurooppalaisten yritysten innovaatiovalmiuksia ja korkeakoulujen osaamistarpeita.

Kenelle?

Eurooppalaiset korkeakoulut ja yritykset

Mitä ja miten?

Hankkeen aikana kehitettiin ja pilotoitiin opetussuunnitelma ja koulutuskokonaisuus tukemaan ja lisäämään opettajien ja yritysten henkilöstön osaamista tunnistaa ja ymmärtää kestävän kehityksen tavoitteisiin linkittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Opetussuunnitelma ja koulutusmateriaali muodostui seuraavista moduuleista:

  • Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen
  • Elintarvikkeet ja maatalous
  • Kaupungit
  • Energia ja materiaalit sekä
  • Terveys ja hyvinvointi

Tutustu tarkemmin SDG4BIZ-kurssikokonaisuuteen!

Business opportunity recognition in Sustainable Development Goals' Symposium 25.5.2022

SDG4BIZ Kansainvälinen seminaari 15.11.2023

Tutustu tarkemmin:

SDG4BIZ-hankkeen verkkosivut

@sdg4biz Instagramissa

SDG4BIZ Facebookissa

SDG4BIZ Linkedin

Ota yhteyttä:

Hye Jung-Majanen
Projektipäällikkö
hye.jung-majanen [at] metropolia.fi (hye[dot]jung-majanen[at]metropolia[dot]fi)
+358 50 478 7095

Partnerit

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.