SDG4BIZ-hanke

Miksi SDG4BIZ?

SDG4BIZ - Knowledge Alliance for Business Opportunity Recognition in SGDs on kolmivuotinen Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoima hanke. Hankkeen aikana suunnitellaan ja pilotoidaan opetussuunnitelma ja koulutusmateriaali, jonka avulla edistetään YK:n kestävän kehityksen periaatteiden sisältämien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja ymmärtämistä.

Hankkeessa etsitään ratkaisuja seuraaviin ongelmiin:

  1. Yritykset eivät tunnista YK:n Kestävän kehityksen periaatteisiin linkittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.
  2. Korkeakoulujen opetussuunnitelmissa ei huomioida kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista.
  3. Tällä hetkellä koulutuksessa keskitytään tietoisuuden lisäämiseen, eikä kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen.

Korkeakoulujen opetussuunnitelmissa ja erilaisissa koulutusmateriaaleissa tulisi huomioida myös liiketoiminnan näkökulma, jotta YK:n Kestävän kehityksen periaatteet (Sustainable development goals - SDG) ja tavoitteet voidaan saavuttaa.

Edellämainittuihin ongelmiin luodaan ratkaisuja SDG4BIZ-hankkeessa:

  • hanke lisää tietoisuutta ja ymmärrystä yritysten kasvupotentiaalista kestävän kehityksen näkökulmasta sekä
  • palvelee eurooppalaisten yritysten innovaatiovalmiuksia ja korkeakoulujen osaamistarpeita.

Kenelle?

Eurooppalaiset korkeakoulut ja yritykset

Mitä ja miten?

Hankkeen aikana kehitetään ja pilotoidaan opetussuunnitelma ja koulutuskokonaisuus, jonka avulla voidaan tukea ja lisätä opettajien ja yritysten henkilöstön osaamista tunnistaa ja ymmärtää kestävän kehityksen tavoitteisiin linkittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Opetussuunnitelma ja koulutusmateriaali muodostuu seuraavista moduuleista:

  • Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen
  • Elintarvikkeet ja maatalous
  • Kaupungit
  • Energia ja materiaalit sekä
  • Terveys ja hyvinvointi

Syvennä kestävän kehityksen osaamistasi SDG4BIZ-kurssikokonaisuuden avulla!

Hei sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilainen,

oletko kiinnostunut kestävästä kehityksestä ja liiketoiminnasta? Ilmoittaudu mukaan avoimelle verkkokurssille, jossa perehdytään kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Voit opiskella suomeksi tai englanniksi. Huomioithan, että verkkokurssi on tarjolla 31.12.2023 asti.

Business opportunity recognition in Sustainable Development Goals' Symposium 25.5.2022

Tutustu tarkemmin:

SDG4BIZ-hankkeen verkkosivut

@sdg4biz Instagramissa

SDG4BIZ Facebookissa

SDG4BIZ Linkedin

Ota yhteyttä:

Hye Jung-Majanen
Projektipäällikkö
hye.jung-majanen [at] metropolia.fi (hye[dot]jung-majanen[at]metropolia[dot]fi)
+358 50 478 7095

Laura Mattila
Projektiasiantuntija
laura.mattila [at] metropolia.fi (laura[dot]mattila[at]metropolia[dot]fi)
+358 40 652 6896

Partnerit

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.