Täydennyskoulutusta opettajille ja oppilaitosten johdolle

Uusimmat koulutukset

Vapaan sivistystyön opettajille: Digiosallisuutta ja kestävää hyvinvointia edistävä pedagogiikka

Ammatillisille opettajille: Muuttuva varhaiskasvatus – opetustoimen täydennyskoulutus

Kaikille opetustoimessa työskenteleville: Opetustoimen tietosuojan ABC

Kaikille opettajille: TARU-koulutus: Tarinallisuus ja yhteisöllinen oppiminen

Musiikin äänittämistä työssään tarvitseville opettajille: Äänittämään!

Oppilaitosten johdolle ja tiiminvetäjille: Yhdessä - osallistavalla johtamisella innostavaksi yhteisöksi

Oppilaitosten johdolle: Johtotiimit koulujen ja oppilaitosten uudistajina

Lastentarhanopettajille: Taiteesta toimijuutta – työvälineitä alle 3-vuotiaiden taidekasvatukseen

Musiikkioppilaitosten opettajille: Musiikin poluilla

Musiikkioppilaitosten opettajille: Kapu- ja sovitusluokka

Aiemmin järjestettyjä koulutuksia

Lastentarhanopettajille

 • Soivia kohtaamisia ja yhteisöllistä luovuutta varhaiskasvatuksessa (2021)

Kaikille opettajille

 • Pimp My Slides - opetusmateriaalin kehittämiskoulutus (2019)
 • Monikulttuurinen opettajuus (2019)
 • Taru - Tarinallisuus koulussa (2019)
 • Taru - Tarinateatteri oppimisessa (2020)
 • TARU4 − Tarinateatteri ja taiteelliset menetelmät opetuksessa (2021)
 • Digitaaliset työvälineet opetuksessa
 • Tietoinen digitoiminta – Löydä digitalisaation ydin, luovu turhasta
 • Open ohjelmointi (2016-2017)

Perusasteen oppilaitosten esimiehille

 • Uudistuva johtajuus, uusia työkaluja oppilaitosjohtajan arkeen - koulutus perusasteen oppilaitosten esimiehille

Ammatillisille opettajille

 • Kohti kestävää tekstiili- ja vaatetusalaa -koulutus toisen asteen ammatillisille opettajille
 • Koulutusta pelialan kouluttajille
 • Digiopettaja Fast Track -koulutus
 • Meidän koulussa voidaan hyvin

Ammatillisille opettajille ja valmentajille

 • Voimavaraistava työvalmentaja -koulutus

Toisen asteen oppilaitosten esimiehille

 • Uudistuva johtajuus, uusia työkaluja oppilaitosjohtajan arkeen - koulutus toisen asteen oppilaitosten esimiehille
 • Uusia työkaluja oppilaitosjohtajan arkeen - koulutus toisen asteen oppilaitosten esimiehille

Oppilaitosten johdolle ja tiiminvetäjille

 • Johtosävelet
 • Johtosävelet 2.0
 • Systeeminen johtaminen toimintakulttuurin uudistamisessa

Musiikkioppilaitosten opettajille

 • SÄPE - Säveltämisen pedagogiikan koulutus- ja kehittämishanke
 • Monia polkuja musiikkiin (2021)

Ammatillisten oppilaitosten opettajille ja johdolle

 • Kulttuuriperintöä opettajille
 • RAPIT - Rakennusalan ja rakennuspintakäsittelyalan ammattiopettajien täydennyskoulutus
 • Digitaalisen oppimateriaalin valmistus ja jakaminen verkossa
 • Uudistava johtaja