Täydennyskoulutusta opettajille ja oppilaitosten johdolle

Uusimmat koulutukset

Kaikille opettajille: TARU-koulutus: Tarinallisuus ja yhteisöllinen oppiminen

Musiikin äänittämistä työssään tarvitseville opettajille: Äänittämään!

Oppilaitosten johdolle ja tiiminvetäjille: Yhdessä - osallistavalla johtamisella innostavaksi yhteisöksi

Lastentarhanopettajille: Taiteesta toimijuutta – työvälineitä alle 3-vuotiaiden taidekasvatukseen

Musiikkioppilaitosten opettajille: Musiikin poluilla

Musiikkioppilaitosten opettajille: Kapu- ja sovitusluokka

Aiemmin järjestettyjä koulutuksia

Lastentarhanopettajille

  • Soivia kohtaamisia ja yhteisöllistä luovuutta varhaiskasvatuksessa (2021)

Kaikille opettajille

Perusasteen oppilaitosten esimiehille

Ammatillisille opettajille

Ammatillisille opettajille ja valmentajille

Toisen asteen oppilaitosten esimiehille

Oppilaitosten johdolle ja tiiminvetäjille

Musiikkioppilaitosten opettajille

Ammatillisten oppilaitosten opettajille ja johdolle