Täydennyskoulutusta opettajille ja oppilaitosten johdolle

Uusimmat koulutukset

Vapaan sivistystyön opettajille: Digiosallisuutta ja kestävää hyvinvointia edistävä pedagogiikka

Ammatillisille opettajille: Muuttuva varhaiskasvatus – opetustoimen täydennyskoulutus

Kaikille opetustoimessa työskenteleville: Opetustoimen tietosuojan ABC

Kaikille opettajille: TARU-koulutus: Tarinallisuus ja yhteisöllinen oppiminen

Musiikin äänittämistä työssään tarvitseville opettajille: Äänittämään!

Oppilaitosten johdolle ja tiiminvetäjille: Yhdessä - osallistavalla johtamisella innostavaksi yhteisöksi

Oppilaitosten johdolle: Johtotiimit koulujen ja oppilaitosten uudistajina

Lastentarhanopettajille: Taiteesta toimijuutta – työvälineitä alle 3-vuotiaiden taidekasvatukseen

Musiikkioppilaitosten opettajille: Musiikin poluilla

Musiikkioppilaitosten opettajille: Kapu- ja sovitusluokka

Aiemmin järjestettyjä koulutuksia

Lastentarhanopettajille

  • Soivia kohtaamisia ja yhteisöllistä luovuutta varhaiskasvatuksessa (2021)

Kaikille opettajille

Perusasteen oppilaitosten esimiehille

  • Uudistuva johtajuus, uusia työkaluja oppilaitosjohtajan arkeen - koulutus perusasteen oppilaitosten esimiehille

Ammatillisille opettajille

Ammatillisille opettajille ja valmentajille

Toisen asteen oppilaitosten esimiehille

Oppilaitosten johdolle ja tiiminvetäjille

Musiikkioppilaitosten opettajille

Ammatillisten oppilaitosten opettajille ja johdolle