Taiteesta toimijuutta – työvälineitä alle 3-vuotiaiden taidekasvatukseen

Perustiedot

Laajuus
5 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
8.1.-12.2.2024
Aloituspaikat
40
Hinta
Maksuton

Metropolia Ammattikorkeakoulussa alkaa maaliskuussa 2024 Taiteesta toimijuutta -täydennyskoulutus, jossa etsitään yhdessä työkaluja alle 3-vuotiaiden taidetoimintaan. Taidekasvatuksen avulla voidaan tukea lapsen kokemusta omasta kyvykkyydestä ja luoda merkityksellisiä kokemuksia varhaiskasvatuksen arkeen. Koulutuksessa tutustutaan musiikin ja muiden taiteiden mahdollisuuksiin kokonaisvaltaisen oppimisen mahdollistajina. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville.

Täydennyskoulutus koostuu neljästä kaksipäiväisestä koulutusjaksosta, jotka sisältävät luentoja, osallistavia työpajoja, omalla työpaikalla toteutettavia välitehtäviä sekä yhteistä jakamista ja reflektointia. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa pedagogista ajattelua ja siten tukea pienten lasten osallisuutta varhaiskasvatuksessa.

Koulutuksesta vastaa musiikkikasvatuksen lehtori Hanna-Maija Aarnio. Opettajina toimivat Metropolian musiikin tutkinnosta musiikkikasvatuksen yliopettaja Laura Huhtinen-Hildén ja Laura Juvonen. Koulutuksessa vierailevia kouluttajia ovat muun muassa aivotutkija Minna Huotilainen, lastenmusiikintekijä, musiikkikasvatuskouluttaja Minna Lappalainen sekä Saila Nevanen leikin ja taidepedagogiikan alueelta.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on OPH:n rahoittamaa varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta ja tarkoitettu työsuhteessa oleville varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, jotka työskentelevät päiväkodeissa. OPH:n rahoituksen ansiosta koulutus on osallistujalle maksutonta. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Koulutuksen teemat ja toteutus

Koulutusjaksot ovat:

1. Musiikki kutsuu leikkimään – taidekasvasvatus osallisuuden tukena
Aika to-pe 7.-8.3.2024, Metropolian Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus.

Ensimmäisen koulutusjakson tavoitteena on tarkastella taidekasvatuksen mahdollisuuksia osallisuuden vahvistajana. Aiheina mm.

 • Luovan ryhmätoiminnan työtapoihin tutustuminen
 • Luovan ilmaisun mahdollisuudet kokonaisvaltaisen oppimisen mahdollistajana ja yhteisöllisyyden rakentajana alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa
 • Taide tunnekasvatuksen ja vuorovaikutuksen välineenä
 • Oppimisen kokonaisvaltaisuus ja musiikin hyvinvointivaikutukset neurotieteen näkökulmasta

2. Soivat sadut ja kuuluvat kuvat – ilmaisun eri muodot yhdessä
Aika to-pe 2.-3.5.2024, Metropolian Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus.

Toisen koulutusjakson tavoitteena on syventyä ilmaisun eri muotoihin:

 • Musiikki, kuvat, tarinat ja liike kokonaisvaltaisen oppimisen tukena
 • Ilmaisun eri muotojen yhdistäminen oppimisprosessissa
 • Luovuus ja ilmaisu osana leikin ja oppimisen kokonaisuutta alle 3-vuotiaiden toiminnassa

3. Arkipedagogiikkaa ja innostavia oppimisympäristöjä
Aika to-pe 5.-6.9.2024, Metropolian Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus.

Kolmannen koulutusjakson teemana on oppimisympäristön pedagoginen suunnittelu:

 • Innostavan ja kokonaisvaltaisen oppimisympäristön suunnittelu
 • Alle kolmivuotiaan osallistaminen toiminnan suunnittelussa
 • Elämyksiä ja taidetta luonnosta ja lähiympäristöstä
 • Arjen pedagogiikan käytäntöjen ja oivallusten jakamista

4. Parasta pienille – pedagoginen vuorovaikutus kohtaamisen välineenä
Aika to-pe 31.10.-1.11.2024, Metropolian Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus.

Neljännellä koulutusjaksolla keskitytään pedagogiseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen:

 • Kuunteleva kohtaaminen
 • Alle 3-vuotiaiden kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus
 • Taiteen mahdollisuudet tunnekasvatuksen ja vuorovaikutuksen välineenä
 • Edellisten jaksojen teemojen syventäminen ja reflektoiminen

Haku koulutukseen

Hae Taiteesta toimijuutta -koulutukseen 8.1.-12.2.2024.

Koulutuksen osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä huomioiden osallistujien työtehtävät sekä alueellisuus. Koulutus on osallistujille maksuton: se järjestetään Opetushallituksen tuella. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Lisätietoja

Kirsi Leutonen
Projektisuunnittelija
kirsi.leutonen [at] metropolia.fi (kirsi[dot]leutonen[at]metropolia[dot]fi)