Yhdessä2 - osallistavalla johtamisella arvoista arviointiin

Perustiedot

Laajuus
12 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
15.11.-21.12.2023
Aloituspaikat
20
Hinta
Maksuton

Kohderyhmä Tavoite Koulutuksen teemat ja toteutus Kouluttajat Paikka Ilmoittautuminen Lisätietoja

Tarvitsetko uusia näkökulmia yhteistyön lujittamiseen työyhteisössä? Uusia ajatuksia arvojen, arvioinnin ja arvosanojen yhteydestä? Tai siihen, miten saat oppilaitoksesi koko potentiaalin mukaan strategia-ja arvotyöhön, muutoksessa elämiseen ja yhteistoiminnalliseen kehittämiseen? Entä miten jaetaan johtajuutta systeemiälykkäästi? Tai yhteisöllisesti? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Yhdessä - osallistavalla johtamisella arvoista arviointiin -täydennyskoulutus rehtoreille, tiiminvetäjille ja teemoista kiinnostuneille opettajille.

Koulutus koostuu neljästä osiosta, niihin liittyvistä lähijaksoista, webinaareista, ohjatusta etätyöskentelystä sekä organisaatio- ja tiimikohtaisesta sparrauksesta. Koulutuksen aiheista tuotetaan loppujulkaisu.

Kohderyhmä

Yhdessä2 - osallistavalla johtamisella arvoista arviointiin -koulutus on suunnattu taiteen perusopetuksen ja ammatilliseen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten johdolle, hallinnolle, tiimien vetäjille ja luottamushenkilöille. Samasta oppilaitoksesta voi koulutukseen osallistua useampi henkilö. Jokainen osallistuja voi lisäksi kutsua päätösseminaariin mukaan työntekijöitä/kollegoita omasta organisaatiosta.

Tavoite

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää oppilaitoskohtaisesti johtamisen välineitä dialogisen, yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamiseen. Koulutuksessa käytetyt työtavat

  • Antavat konkreettisia välineitä kehittää systeemiälykästä ja yhteisöllistä johtamista uran eri vaiheissa
  • Auttavat vakiinnuttamaan organisaation strategista ja yhteistoiminnallista kehittämistä oppilaitoksen arjessa ja ajankohtaisissa haasteissa
  • Vahvistavat yhteyttä työyhteisön arvopohjaisen toiminnan ja arjen käytäntöjen välillä
  • Tukevat työyhteisön ja sen jäsenten osallisuutta, muutoskyvykkyyttä ja opettamistyön houkuttelevuutta

Koulutuksella tuetaan johtamisosaamista uran eri vaiheissa.

Koulutuksen teemat ja toteutus

Yhdessä -koulutuksen kantavat teemat ovat johtaminen ja toimintakulttuurin yhteisöllinen kehittäminen. Koulutus rakentuu lähiopetusjaksoista, webinaareista, ohjatusta etäopetuksesta, seminaareista sekä organisaatio- ja tiimikohtaisesta sparrauksesta.

Aikataulu ja teemat

to-pe 1-2.2.2024 Oppilaitos yhteisöllisenä systeeminä
to-pe 11-12.4.2024 Arvot, ennakointi ja yhdessä muuntuminen
to-pe 19.-20.9.2024 Arviointi ja yhdenvertaisuus
to-pe 31.10.-1.11.2024 Kestävää hyvinvointia arvokkaassa yhteisössä. Koulutusjakson osana avoin päätösseminaari.

Koulutuspäivien rakenne

Päivä 1

10–12.30 Etätehtävien purku (yhteiskehittelyn menetelmiä)
12.30–13.30 Lounas (omakustanteinen)
13.30–17 Lähijakson teema: asiantuntijapuheenvuorot ja soveltavaa työskentelyä

Päivä 2

9–12 Syventävää työskentelyä - fokusointi omaan oppilaitokseen. Pienryhmätyöskentelyä työnohjauksellisilla menetelmillä.
12–13 Lounas (omakustanteinen)
13–14 Lähipäivien yhteenveto positiivisen johtamisen menetelmin.
14–15.30 Välityöskentelyn pohjustaminen.

Välityöskentely ja -sparraus

  • kurssin työskentelyalustalla koulutuspäivien sisältöä ennakoivaa ja syventävää materiaalia
  • omaan työhön nivoutuvia etätehtäviä omassa organisaatiossa
  • vertaisryhmän työskentelyä
  • etäsparraus henkilö- ja/tai organisaatiokohtaisesti

Koulutus jatkaa Muutosjohtaja- ja Johtosävelet -koulutuksien teemoja.

Kouluttajat

Pääkouluttajina toimivat Leena Unkari-Virtanen (MuT, TO), Raili Honkanen-Korhonen (Musiikkipedagogi YAMK), sekä Petri Aarnio (rehtori, MuM) Keski-Helsingin musiikkiopistosta.

Lisäksi koulutuksessa vierailee asiantuntijoita lähipäivien teemoista.

Leena Unkari-Virtanen

“Toimin Metropolian musiikin tutkinnossa lehtorina, projektipäällikkönä, kouluttajana ja tutkijana.
Muutoksen ja traditioiden ristipaine on minulle tuttua myös työnohjaajan ja Metropolian musiikin tutkintovastaavan näkökulmista. Vuosien kokemus kehittämisprojektien suunnittelusta, toteuttamisesta, ohjaamisesta ja valmentamisesta on syventänyt kiinnostustani organisoitumisen ja tiimityön johtamisen kysymyksiin - ja myös työn flown tukemiseen ja palauttamiseen. Dialogin, vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan edistäminen on mielestäni avain moniin aikamme muutoshaasteisiin, mutta saattaa vaatia myös suurta kärsivällisyyttä, avoimuutta ja pitkäjänteisyyttä.”

Raili Honkanen-Korhonen

"Työskentelen Metropoliassa musiikin tutkinnossa lehtorina. Olen toiminut pop/jazz -musiikkipedagogina yli 30 vuotta ja ollut kehittämässä erityiseti pop/jazz laulupedagogiikkaa. Uuden oppiminen, improvisaatio, vuorovaikutus sekä luovat ja toiminnalliset menetelmät innostavat minua työssäni. Viime vuosina olen työskennellyt asiantuntijatehtävissä ihmisten ja työyhteisöjen hyvinvointia tukevissa hankkeissa. Hanketyö on tuonut lisäymmärrystä siitä, mikä meitä ihmisiä työssä ja elämässä kannattelee, kuinka voimme tukea toisiamme ja saada esille omaa ja toistemme parhautta."

Petri Aarnio

"Olen Keski-Helsingin musiikkiopiston rehtori. Taideorganisaatioiden johtamiskokemusta minulle on kertynyt runsaan 25 vuoden ajalta. Minua kiinnostaa, kuinka erilaiset osaajat saadaan puhaltamaan yhteen hiileen, sekä se, millaista tilaa ja millaisia rajoja työyhteisössä tarvitsemme, jotta saamme yhteisömme toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Oma roolini on kasvanut toisia palvelevaksi ja olen viehättynyt vuorovaikutuksen ja kohtaamisten sujuvoittamiseen. Olen halukas jakamaan omia kokemuksiani ja osaamistani, koska samalla saan kuulla toisia ja oppia yhdessä vertaisteni kanssa."

Paikka

Koulutus järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksella
Hämeentie 135 D, Helsinki.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen e-lomakkeella 15.11.-21.12.2023.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset

Lehtori Leena Unkari-Virtanen
leena.unkari-virtanen [at] metropolia.fi (leena[dot]unkari-virtanen[at]metropolia[dot]fi)
Leena Unkari-Virtanen LinkedInissä

Keski-Helsingin musiikkiopiston rehtori Petri Aarnio
Petri.Aarnio [at] khmusiikki.fi (Petri[dot]Aarnio[at]khmusiikki[dot]fi)

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Kirsi Leutonen
Projektisuunnittelija
kirsi.leutonen [at] metropolia.fi (kirsi[dot]leutonen[at]metropolia[dot]fi)

Aiemmat Yhdessä-koulutukset

Ensimmäinen Yhdessä-koulutus toteutettiin vuonna 2023. Voit tutustua alla ensimmäisen koulutuksen sisältöihin. Koulutus jatkaa Muutosjohtaja- ja Johtosävelet -koulutuksien teemoja.