Äänittämään! -koulutus

Koulutus antaa opettajille tietotaitoa musiikin äänittämisestä ja siihen tarvittavista laitteista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja siten osallistujille maksuton.

Haku on päättynyt.

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
Tammikuu-Marraskuu 2023
Laajuus
5-11 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
Hakuaika on 2023 on päättynyt
Aloituspaikat
20
Hinta
Maksuton

Äänittämään! -koulutus tarjoaa opettajille tietotaitoa suunnitella oman oppilaitoksensa ja opetuksensa puitteisiin sopiva äänitysympäristö välineineen ja ohjelmistoineen sekä valmiudet äänittämiseen opetuksen yhteydessä ja jälkikäsittelyyn.

Koulutus käynnistyy tammikuussa 2023. Alkuseminaari järjestetään Helsingissä Metropolian Arabian kampuksella kaikille pakollisella lähiopetuskerralla. Tämän jälkeen luvassa on alueellisia koulutuksia lähiopetuksena ja verkossa.

Yleisimmät kysymykset

Onko koulutuksemme sinulle sopiva? Katso yleisimmät kysymykset ja vastaukset täältä.

Osio 1 Äänittäminen osana oppilaitoksen arkea, pakollinen koulutusosio kaikille

Osion laajuus on 3 opintopistettä.

Koulutuspaikka: Helsinki, Metropolia ja Studio Kivi

Tavoite

 • Osallistujat tutustuvat äänitysympäristöihin studioista kännyköihin,
 • monosta moniraitaan,
 • osallistujat saavat kuvan alasta ja ajantasaisista mahdollisuuksista,
 • valmiudet tunnistaa työhönsä sopivia laitteita ja ohjelmistoja,
 • suunnitella hankintoja ja
 • rakentaa yhteistyötä alueellaan.

Sisältö

 • Äänittämisen osana opetustyön arkea.
 • Erilaiset äänitysympäristöt.
 • Äänityön perusteiden kartoittamista.
 • Analogi- ja digiympäristön käsitteiden erot ja yhteensovittaminen.
 • Studioäänitysprojektien toteuttaminen.
 • Hankinta- ja yhteistyösuunnitelman laatiminen.
 • Miksaus ja editointi.
 • Tekijänoikeudet.

Työtavat

 • Kaikille yhteinen pakollinen osio
 • Asiantuntijaluentoja ja demoja
 • tutustumiskäyntejä,
 • pienryhmätyöskentelyä ja harjoittelua (jälkikäsittely, editointi ja miksaus) .
 • Etätehtävinä suunnittelu- ja yhteistyöverkostotehtäviä.

Tulokset

 • Visio omasta äänitysympäristöstä,
 • hankinta- ja verkostosuunnitelma.
 • Valmiudet miksaukseen ja editointiin ja
 • taitojen kehittämiseen itsenäisesti.

Osio 2 Akustisten instrumenttien laadukas tallentaminen

Valinnaisen moduulin laajuus on 2 opintopistettä

Tavoitteet

 • Osallistujat saavat valmiuksia suunnitella ja toteuttaa akustisten instrumenttien äänittämistä erilaisilla välineillä ja erilaisissa akustisissa tiloissa.
 • Heille muodostuu käsitys mikrofonivalintojen ja -asettelun merkityksestä tallenteen laadulle.
 • Osallistujat saavat valmiuksia tilaäänen akustisten ominaisuuksien huomioimiseen äänitystilanteissa.

Sisältö

 • Tutustuminen akustisten instrumenttien äänenmuodostukseen ja
 • erilaisiin mikrofoneihin sekä niiden asetteluun.
 • Lähimikityksen ja tilaäänen taltioimisen tekniikoihin tutustumista.

Työtavat

 • Toteutus vain lähiopetuksena.
 • Asiantuntijapuheenvuoroja, demoja,
 • itsenäistä tutustumista ja suunnittelua,
 • workshoppeja.

Tulokset

 • Suunnitelma omaan työhön sopivasta tallennusympäristöstä.
 • Valmiudet ympäristön itsenäiseen käyttöön.
 • Koulutuksen ajankohta

Osio 3 Digitaalinen audiotyöasema

Valinnaisen moduulin laajuus on 2 opintopistettä.

Tavoitteet

 • Osallistujat tutustuvat Digitaalisen äänityöaseman (DAW) kokoonpanoon.
 • Osallistujat osaavat käyttää DAW-kokonaisuutta joko perus- tai edistyneemmällä tasolla osaamisensa ja tarpeidensa mukaan.
 • Osallistuja kykenee suunnittelemaan ja kokoamaan omia ja oppilaitoksensa tarpeita palvelevan audiotyöasemaohjelmiston ja -laitteiston.

Sisältö

 • Erilaisiin DAW-ratkaisuihin tutustumista sekä
 • kytkemisen ja kokoonpanon harjoittelua.
 • Äänen reititys, taltiointi, editointi ja prosessointi DAW-ympäristössä.
 • Oheislaitteet ja liitännäiset.
 • Omaan työhön sopivan kokoonpanon suunnittelu.

Työtavat

 • Toteutus etä/lähi.
 • Asiantuntijapuheenvuoroja, demoja,
 • itsenäistä tutustumista ja suunnittelua,
 • workshoppeja aiemman kokemuksen mukaisissa ryhmissä
 • (peruskäyttö, syventävät taidot mm. miksaus, prosessointi, workflow).

Tulokset

 • Suunnitelma omaan työhön sopivasta DAW-tallennusympäristöstä.
 • Valmiudet ympäristön itsenäiseen käyttöön.

äänittämään tietokoneiden avulla

Osio 4 Luova musiikin tuottaminen tietokoneella

Valinnaisen moduulin laajuus on 2 opintopistettä.

Tavoitteet

 • Osallistujat osaavat käyttää erilaisia musiikintuottamisen välineitä tietokonekeskeisessä musiikintekemisessä.
 • MIDI-ympäristön, virtuaali-instrumenttien, sämplereiden ja äänikirjastojen käyttö digitaalisessa työasemaympäristössä tulevat tutuiksi.
 • Äänen muokkaamiseen suunnitellut ohjelmat ja välineet tulevat tutuiksi

Sisältö

 • Tutustumista MIDIn toimintaperiaatteisiin ja käyttöön nykyaikaisissa ohjelmistoympäristöissä.
 • Virtuaali-instrumenttien, sämplereiden ja äänikrjastojen käyttöä erilaisissa ohjelmistoympäristöissä.
 • DAW työskentelyä tietokonekeskeisessä musiikin tuottamisessa.

Työtavat

 • Toteutus etä/lähi.
 • Asiantuntijapuheenvuoroja, demoja,
 • itsenäistä tutustumista ja suunnittelua,
 • workshoppeja.

Tulokset

 • Suunnitelma omaan työhön sopivasta luovan musiikin tuottamisympäristöstä.
 • Valmiudet ympäristön itsenäiseen käyttöön.

konserttitaltiointi ja äänittäminen kännykällä

Osio 5 Musiikki ja kuva

Valinnaisen moduulin laajuus on 2 opintopistettä.

Tavoitteet

 • Osallistujat osaavat tehdä yksinkertaisia video- ja audiotallenteita elävää musiikkia ja livetapahtumaa sisältävistä esityksistä,
 • editoida niitä sekä muokata kuvaa ja ääntä.
 • Osallistujat osaavat synkronoida ääntä ja kuvaa esim. musiikkivideoiden tekemiseksi ja
 • jakaa niitä verkkoympäristöön sopivissa tiedostomuodoissa.

Sisältö

 • Laadukkaan kuvan ja äänen liittäminen yhteen.
 • Tutustuminen kuvauksen ja äänen käsittelyn ja taltioinnin laitteisiin ja ohjelmiin.
 • Omien projektien tuottamista esim. konserttitallenteet,
 • koulun juhlien striimaus, musiikkivideo, jne.
 • Omaan työhön soveltuvan laite- ja ohjelmistokokoonpanon suunnittelua.

Työtavat

 • Toteutus etä/lähi.
 • Asiantuntijapuheenvuoroja, demoja,
 • itsenäistä tutustumista ja suunnittelua,
 • workshoppeja.

Tulokset

 • Suunnitelma omaan työhön sopivasta musiikkivideoiden tallennus- ja editointiympäristöstä.
 • Valmiudet ympäristön itsenäiseen käyttöön.