Musiikin poluilla -täydennyskoulutus

Perustiedot

Laajuus
10 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
1.10. - 12.12.2022
Aloituspaikat
30
Hinta
Maksuton

Tule kehittämään musiikin opetusta!

Metropolia Ammattikorkeakoulussa alkaa uusi Musiikin poluilla 2 -täydennyskoulutus tammikuussa 2023. Koulutus on suunnattu musiikkioppilaitosten ja kansalaisopistojen opettajille. Se toteutetaan kymmenenä lähiopetuspäivänä, jotka sisältävät luentoja, työpajoja sekä vertaiskeskusteluja. Lisäksi koulutus sisältää yksipäiväisen päätösseminaarin joulukuussa 2023. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää yhdessä ratkaisuja työn arjesta nouseviin tilanteisiin.

Koulutuspäivien teemat vastaavat OPS-perusteista nouseviin täydennyskoulutustarpeisiin.

Koulutuksessa pohditaan toimimista erilaisten ja eri-ikäisten oppijoiden kanssa sekä kehitetään yhdessä oppimista tukevia pedagogisia ratkaisuja. Työelämästä esiin nousseita tilanteita pohditaan yhdessä ja näin rakennetaan monenlaisia oppimispolkuja musiikkiin. Työskentelemme yhteisöllisesti – yhdessä kokeillen ja keskustellen.

Koulutuksessa esitellään tutkimustietoa ja käytännön sovelluksia erilaisista poluista taiteen perusopetuksessa. Koulutuksen teemat antavat ideoita ja näkökulmia siihen, miten taiteen perusopetuksen OPSin oppimiskäsityksen mukaista toimintaa voidaan toteuttaa musiikkioppilaitoksissa.

Koulutuksesta vastaa lehtori Hanna-Maija Aarnio (MuM). Opettajina toimivat lehtorit Leena Unkari-Virtanen (MuT), Sanna Vuolteenaho (MuM) Metropolian Musiikilta sekä lehtori Mai Salmenkangas (YTM) sosiaalialalta. Lisäksi vierailevina kouluttajia toimivat mm. professori Minna Huotilainen, Resonaarin johtaja Markku Kaikkonen, viulunsoiton lehtori, sosiaalipsykologi Päivi Rechardt, rehtori Sanna Saarinen, musiikin hahmotusaineiden lehtori Hanne Närhinsalo sekä säveltäjä Minna Leinonen.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja tarkoitettu työsuhteessa oleville opettajille, jotka toimivat musiikkiopistoissa tai kansalaisopistoissa. OPH:n rahoituksen ansiosta koulutus on osallistujalle maksutonta. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Koulutuksen teemat ja aikataulut

Koulutus sisältää yksitoista lähiopetuspäivää (noin klo 9-16), jotka koostuvat luennoista ja toiminnallisista työpajoista. Lähiopetusjaksojen välillä tehdään lisäksi etätehtäviä ja sovelluksia omalla työpaikalla.

Lähijaksot ovat:

1. Ryhmä oppimisen tukena
Aika: to-pe 19.-20.1.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus

Ensimmäisen koulutusjakson tavoitteena on tunnistaa ryhmäopetuksen mahdollisuuksia osallistujien opetuksessa ja oppilaitoksissa.

 • Ryhmä oppimisympäristönä: miten käyttää ryhmää oppimisen tukena?
 • Eriyttäminen ryhmäopetuksessa: miten ottaa jokainen huomioon ryhmässä?
 • Turvallinen ryhmä: ryhmäopetuksen työtapoja ja välineitä eri ikäryhmille
 • Ryhmäopetus etä- ja lähivälinein.

2. Musiikin hahmottamisen ja kuuntelemisen integrointi instrumenttiopetukseen
Aika: to-pe 16.-17.3.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus

Toisen jakson tavoitteena on tunnistaa instrumenttiopetuksen ja musiikin hahmotusaineiden integroinnin mahdollisuuksia.

 • Muha-aineiden rooli hyvän musiikkisuhteen rakentamisessa.
 • Pedagogisia ratkaisuja integrointiin.
 • Musiikin kuuntelun ja musiikkitiedon pedagogiikka, myös etäopetuksena.
 • Musiikin oppiminen aivotutkimuksen näkökulmasta.

3. Improvisointi ja luova musiikin tuottaminen musiikkioppilaitoksissa
Aika: to-pe 4.-5.5.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus

Kolmannen koulutusjakson tavoitteena on antaa osallistujille pedagogisia välineitä improvisoinnin ja säveltämisen toteuttamiseen omassa opetuksessa.

 • Improvisoinnin ja säveltämisen opettamisen työtapoja.
 • Vuorovaikutus improvisoinnissa ja säveltämisessä.
 • Luova musiikin tuottaminen, mielikuvitus ja keksiminen osana opetusta.
 • Myönteinen ja kannustava palaute.

4. Musiikki kuuluu kaikille! Yhdenvertainen ja oppijalähtoinen pedagogiikka
Aika: to-pe 14.-15.9.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus

Neljännen jakson tavoitteena on tunnistaa musiikin oppimisen yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen vaikuttavia näkökulmia ja mahdollisia esteitä.

 • Pedagogisia keinoja tukea erilaisten, eri-ikäisten ja eri haasteita kohtaavien oppijoiden opiskelua yksilön, elämänkulkuun liittyvien tekijöiden, eri taustojen ja yhteiskunnan rakenteiden näkökulmasta.
 • Esimerkkejä oppijalähtöisen pedagogiikan, erityispedagogiikan ja moniammatillisuuden hyödyntämisestä yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden tukemisessa.
 • Millaisia musiikki- ja kansalaisopistot ovat kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta? Jaetaan ja kehitetään hyviä käytänteitä, ratkaisuja ja toimintamalleja.

5. Opettaja yksilöllisten oppimispolkujen tukijana
Aika: to-pe 2.-3.11.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus

Viimeisen koulutusjakson tavoitteena on tunnistaa pedagogisia tapoja tukea oppilaiden yksilöllisiä oppimispolkuja sekä opettajuuden muutoksia monipuolistuvassa musiikkioppilaitostyössä.

 • Yksilöllisten oppimispolkujen rakentamisen tapoja ja esimerkkejä.
 • Oppimisen tukeminen ja oppimiskäsitysten evoluutio.
 • Yhteistyö eri toimijoiden kesken opettajan näkökulmasta.
 • Monipuolistuvan musiikkikasvatuksen tulevaisuudennäkymät.

6. Päätösseminaari
Aika: perjantai 1.12.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus

Koulutus toteutetaan Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksella osoitteessa Hämeentie 135 D.


Haku koulutukseen

Haku Musiikin poluilla 2 -koulutukseen e-lomakkeella 9.1.2023 mennessä.

Koulutuksen osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä huomioiden osallistujien työtehtävät sekä alueellisuus. Koulutus on osallistujille ilmainen; se järjestetään Opetushallituksen tuella.

Lisätietoja:

Kirsi Leutonen
Projektisuunnittelija
kirsi.leutonen [at] metropolia.fi (kirsi[dot]leutonen[at]metropolia[dot]fi)