Viivi Tikkanen – Ensihoidon AMK-tutkinto avaa ovet maailmalle

4.4.2023 - 10:13

”Alun perin opiskelin lähihoitajaksi vuoden 2010 tienoilla ja minulle tuli siinä vaiheessa selkeä idea, että ambulanssiin pitää päästä töihin. Halusin työhöni niin sanotusti hieman vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Jatkoin opiskelemaan sairaanhoitajaksi ja pääsin sitä kautta keikkahommiin ambulanssiin ja kiinni perustason ambulanssityöhön, mutta halusin kuitenkin täydentää tutkintoa”, Viivi kertoo.

Tie vei Metropolian ensihoidon AMK-tutkinnon opintojen pariin, joista Viivi valmistui vuonna 2017. Hänellä oli heti vahva palo päästä tekemään työtä käytännössä ja valmistumisen jälkeen Viiville tarjoutui paikka akuuttihoitotyön parissa Ruotsista. ”Tukholmaan kaivattiin ensihoitajia ja jollain ihmeen kaupalla kielitaito riitti työpaikan saamiseen ja työskentelin sitten ensihoitajana Tukholmassa noin 3 vuotta. En ollut ikinä edes käynyt Tukholmassa ennen kun pääsin sinne töihin. Ratkaisu osoittautui kuitenkin oikeaksi ja rohkeus kannatti”, Viivi muistelee.

Hän kertoo, että Ruotsissa AMK-tutkinto rinnastetaan erikoisammattitutkintoon, jolla pääsee käytännössä heti vastaamaan hoidosta korkeammalla tasolla. Viivi kertoo Metropolian tutkinnon tarjonneen erinomaiset lähtökohdat hänen ammattiuralleen. ”Lähtökohtaisesti suomalaista tutkintoa pidetään hyvin korkeassa arvossa Ruotsissa. Suomalainen Ensihoitaja AMK-tutkinto on täällä tosi haluttua tavaraa ja on todella korkealle arvostettu. Viivin mukaan suomalainen tutkinto painottaa enemmän käytännön asioita ja mm. EKG:n tulkintaa, joita ruotsalaisessa tutkinnossa ei sen sijaan niin paljon käydä läpi. Metropoliassa suorittamani ensihoitajan tutkinto antoi tosi hyvät valmiudet tehdä töitä suoraan heti tutkinnon jälkeen”, hän pohtii.

Viivi Tikkanen.

Ensihoitajan AMK-tutkinnolla saakin loistavat mahdollisuudet työllistymiseen ulkomaille esimerkiksi muihin Pohjoismaihin tai Iso-Britanniaan. ”Moni lähtee hoitoalalla töihin ulkomaille sen takia, että on kiva saada uusia kokemuksia ja haastaa itseään ja sitten ehkä joku päivä haluaa tulla takaisin Suomeen jatkamaan töitä siellä ja käyttämään kansainväliseltä kentältä saatuja oppeja. Myös palkkauksessa on maiden välillä eroja ja rohkeus lähteä töihin ulkomaille avaa laajat mahdollisuudet myös tässä mielessä”, Viivi kertoo. Hänellä on paljon kollegoja ja ystäviä myös Suomessa ja on rikkaus, että verkostoja on useammassa maassa.

Jatko-opintomahdollisuuksissa vain taivas on rajana

Viivi kertoo opiskelleensa jatkuvasti työn ohella ja ensihoitajan tutkinto tarjoaakin laajat mahdollisuudet jatkokouluttautumiseen. ”Olen opiskellut pedagogiikkaa ja sittemmin maisteriksi. Tällä hetkellä työskentelen Mälardalenin yliopistossa opettajana sairaanhoitajalinjalla ja teen viikonloppuisin keikkaa ensihoitajana Tukholmassa ”. Lähitulevaisuudessa Viivi kertoo aikovansa suorittaa tohtorin tutkinnon. Hän mainitsee, että on tärkeää muistaa suomalaisen AMK-tutkinnon olevan samalla myös kansainvälinen tutkinto ja se avaa mahdollisuuksia lähteä opiskelemaan jatko-opintoja kansainvälisesti ympäri maailmaa.

”Siinä on hieman eroja, millaiset mahdollisuudet jatkokouluttautumiseen on eri maiden välillä. Suomessa ensihoitaja voi suorittaa ensihoidon ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, joka kehittää asiantuntemusta johtotehtäviin ja mahdollistaa hakeutumisen myös vaikkapa opetuspuolelle. Ruotsissa sen sijaan tarjolla on hieman enemmän spesifejä jatkokouluttautumismahdollisuuksia mm. suorittamani akuuttihoitoon tähtäävä maisterintutkinto, joka pitää sisällään sekä sairaalan sisäisen että ulkopuolisen akuuttihoidon. Tällaista tutkintoa ei ainakaan tällä hetkellä Suomessa ole tarjolla. Joka tapauksessa Metropolian ensihoidon AMK-tutkinto on antanut minulle hyvän pohjan ja mahdollisuuden myös jatkokouluttautumiseen”, hän kertoo.

Ensihoidolle on alana luonteenomaista, että koko ajan tulee uutta tietoa, sillä tutkimusta tehdään jatkuvasti ja enevissä määrin. Korkean teknologian määrä ambulansseista lisääntyy ja alan ammattilaisen on tärkeää pysyä ajan hermolla. Tästä syystä oman tietotaidon kehittämistä tulee jatkaa aktiivisesti myös valmistumisen jälkeen. ”Uusia asioita tulee ihan viikottain ja alalle hakeutuvalla on hyvä olla korkea motivaatio itsensä kehittämiseen”, Viivi summaa.

Alalla tarvitaan ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja sekä halua auttaa

Viivi kertoo, että alalle hakevalla täytyy olla vahva halu ihmisten auttamiseen. Erikoislaatuisessa työskentely-ympäristössä vaaditaan vahvaa stressinsietokykyä. ”Ensihoitajan tulee kestää niin fyysistä kuin henkistä painetta ja tositilanteessa mikään ei saa päällisin puolin hetkauttaa. Ongelmanratkaisun taito on niin ikään hyvin tärkeä, sillä vastaan tulee tilanteita mihin ei välttämättä pysty täysin valmistautumaan etukäteen”, hän kertoo kokemuksella. Työnteko on myös aina tiimityötä eli yhteistyötaidot ovat ensisijaisen tärkeitä. Viivin mukaan tässä on myös tavallaan työn suola, sillä tehtävät ja tilanteet ovat hyvin vaihtelevia. ”On hienoa päästä kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja ennen kaikkea päästä auttamaan konkreettisesti”, lisää Viivi siitä, mikä häntä työssä motivoi.

Ensihoitajan opinnot sopivat hyvin myös varttuneemmille

”Itsekin aloitin opinnot vähän vanhemmalla iällä, olin noin kolmekymppinen alkaessani opiskelemaan hoitoalaa ja mielestäni se oli aika hyvä juttu. Siinä oli kerennyt jo vähän tehdä töitä muissa hommissa ja nähdä elämää”, hän kertoo. Viivi kannustaakin kaikkia alasta kiinnostuneita hakeutumaan opiskelemaan iästään huolimatta. ”Sitä ei ainakaan pidä missään nimessä pelätä, että onkohan liian vanha opiskelemaan tai, että mitenköhän pärjää nuorten kanssa samalla luokalla. Totta kai sitä pärjää. Sama intressi siinä kuitenkin kaikkia yhdistää.”

Viivi sanoo myös, että ensihoitajan työssä on tärkeää tuntea itsensä hyvin ja kypsyydestä on hyötyä. ”Se, että tuntee itsensä ja tietää miten itse toimii tietyissä tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää, kun työssä voi olla toisen henki kyseessä”, hän päättää.

Lue lisää ensihoidon AMK-tutkinnosta päivätoteutuksena

Lue lisää ensihoidon AMK-tutkinnosta monimuotototeutuksena

Lue lisää ensihoidon ylemmästä AMK-tutkinnosta