Ensihoitaja (AMK), monimuoto-opiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Ensihoitaja / Sairaanhoitaja (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. − 14.9.2023
Hinta
Maksuton

Ensihoitaja

Millaista on ensihoitajaksi opiskelu Metropoliassa? Katso video.

Ensihoitajan työssä on harvoin kahta samanlaista työpäivää

Ensihoitajana kohtaat työssäsi äkillisesti sairastuneita tai vammautuneita potilaita ja heidän läheisiään. Saavut usein ensimmäisenä tapahtumapaikalle. Työtehtäviisi kuuluvat mm. potilaan tutkiminen, hoitaminen ja kuljettaminen. Teet yhteistyötä eri viranomaisten, kuten poliisin ja pelastuslaitoksen sekä terveydenhuoltoalan eri ammattiryhmien, kuten päivystyksen henkilökunnan kanssa.

Millainen on hyvä ensihoitaja?

  • olet rauhallinen ja kykenet työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa
  • sinulla on hyvä stressinsietokyky ja pystyt toimimaan paineen alaisena
  • osaat tehdä potilaan hoitoa koskevia päätöksiä nopeastikin muuttuvissa tilanteissa
  • sinulla on hyvä kunto, koska työ on fyysisesti haastavaa
  • osaat huolehtia omasta jaksamisestasi, koska ensihoitajan työssä kohtaat myös psyykkisiä ja sosiaalisia haasteita

Ensihoitajaopinnot ovat monipuolisia

Ensihoitajakoulutus perustuu terveystieteiden ja ensihoitolääketieteen sekä niitä tukevien muiden tieteenalojen teoreettiseen ja soveltavaan tietoon. Opintosi sisältävät sopivassa suhteessa teoriaa, itsenäistä opiskelua sekä ohjattua harjoittelua.

Opiskelet muuallakin kuin luokassa: Digitaaliset ratkaisut, kuten verkko-opiskelu ja kosketustaulujen käyttö, tukevat oppimista ja tekevät opiskelusta joustavaa ja monimuotoista. Teet myös paljon ryhmätöitä.

Myllypuron kampuksella opiskelet kansainvälisesti ainutlaatuisissa oppimisympäristöissä, joihin kuuluu mm. ambulanssi, päivystys- ja vastaanottotilat, synnytyshuone, leikkaussali ja tehohoitoyksikkö. Simulaatiotiloissa pääset harjoittelemaan myös mm. lastenhoitotyötä ja lääkehoitoa. Katso tilojemme 360-esittelyt.

Suoritat osan harjoittelustasi simulaatio-oppimisympäristössä, jossa voit turvallisesti harjoitella potilaan hoitamista ennen todellisiin potilastilanteisiin siirtymistä. Ohjatut harjoittelujaksot toteutuvat mm. perustason ja hoitotason ambulanssissa, sisätautien vuodeosastolla, päivystyspoliklinikalla ja leikkausosastolla.

Opiskelu ensihoidon monimuotokoulutuksessa on kokoaikaista ja täysipäiväistä opiskelua verkkopainotteisesti. Koulutus koostuu kontaktiopetuksesta, etäopetuksesta verkossa arkisin klo 8-20 välillä, sekä 5-6 viikon mittaisista työharjoittelujaksoista, jolloin työskennellään hoitotyön toimintaympäristöissä 40 tuntia viikossa.

Opetusta järjestetään pääosin arkisin, pääsääntöisesti noin kolmena päivänä viikossa. Opiskelu edellyttää sinulta aktiivista osallistumista ja läsnäoloa. Sinun on mahdollista suorittaa opinnot työn ohella, mutta se voi edellyttää esim. vuosiloma-ajan käyttöä harjoittelujaksojen aikana. Käytännön harjoittelu tapahtuu noin viitenä päivänä viikossa, mutta se voi vaihdella harjoitteluyksikön mukaan. Tarkempi opetusaikataulu ilmoitetaan ennen opintojen alkua.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja aiempi osaaminen

Kaikille ensihoitajaopiskelijoille laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aiempi työkokemuksesi ja sen hetkinen elämäntilanteesi.

Jos sinulla on aiempia opintoja tai muuta osaamista terveydenhuoltoalalta, voit hakea osaamisesi tunnistamista ja tunnustamista (AHOT). Tutustu opinto-oppaaseen ja katso, voisitko hakea aiemmalle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi ja näin lyhentää opiskeluaikaasi.

Kansainvälisyys ensihoitajan opinnoissa

Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua kansainväliseen toimintaan eri tavoin. Voit osallistua mm. intensiivikursseille, projekteihin tai toimia tutoropiskelijana Suomeen tuleville vaihto-opiskelijoille. Ensihoitajaopiskelijoita on lähtenyt vaihtoon mm. Malawiin, Viroon, Ruotsiin ja Espanjaan.

Ensihoitajien työllistyminen pääkaupunkiseudulla on erittäin hyvä

Valmistuttuasi saat kaksi tutkintonimikettä: ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Voit työskennellä ensihoidon lisäksi myös esim. sairaalan päivystyksessä sekä teho- ja leikkausosastolla.

Ensihoitajakoulutuksen kaksoistutkinto antaa EU-direktiivien mukaisen pätevyyden, joten työllistymismahdollisuutesi sekä Suomessa että EU:n alueella ovat hyvät. Koulutus on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, joten sinulla on mahdollisuus hakea ammatinharjoittamislupaa EU-maiden lisäksi myös muista maista.