Hanna Luoto: Avoimesta ammattikorkeakoulusta ensihoidon tutkinto-opiskelijaksi ja kohti unelma-ammattia

7.2.2023 - 16:00

Metropolia Ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua monien polkujen kautta. Yksi mahdollisuus kohti tavoiteltua uraa on on avoimen väylä. Hanna Luoto aloitti vuonna 2022 ensihoidon opinnot Metropolian avoimessa ammattikorkeakoulussa, ja 45 opintopistettä suoritettuaan hän haki avoimen väylän kautta ensihoidon tutkinto-opiskelijaksi. Siirtyminen sujui mutkattomasti: hakuun ei tarvinnut liittää opintosuoritysrekisteriä, ja paikan saamisen jälkeen kaikki jo tehdyt opinnot sai eAHOT:illa (aiemmin hankittu osaaminen) haettua hyväksiluettaviksi. Ensihoidon tutkinto-ohjelmassa oli Hannan siirtymävuonna neljä paikkaa tarjolla avoimen väylältä.

Hanna opiskeli aikaisemmin Haaga-Heliassa liikunnanohjaajan tutkintoa ja toimi ala-asteella resurssiopettajana, kunnes oma juttu löytyi Metropolian ensihoidon opinnoista. Hanna oli jo aiemmin kuullut paljon hyvää Metropoliasta: tasokas ammattikorkeakoulu, laadukas opetus, uusi kampus Myllypurossa ja muutenkin hyvät opiskelumahdollisuudet vetivät puoleensa. Kotipaikkaansa pääkaupunkiseudulla pitävän Hannan ei tarvinnut vaihtaa opintojen vuoksi edes asuinkuntaansa. Välillä kiireistäkin arkea sujuvoittavat loistavat joukkoliikenneyhteydet Myllypuroon, esimerkiksi kampuksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva metroasema ja vuonna 2023 liikennöinnin aloittava Raide-Jokeri.

Hanna LuotoEnsihoidon opinnoissa simuloidaan aitoja potilaskohtaamisia

Hanna kertoo, että työelämälähtöisyys on jatkuvasti mukana opinnoissa. Uutta opiskelualaa ei tarvitse pelätä, sillä ensihoitoon perehdytään aluksi teoriaopinnoilla. Vasta tämän jälkeen jälkeen siirrytään aitoja potilastilanteita toisintaviin simulaatioihin Myllypuron kampuksen moderneissa tiloissa. Jokaisella opintojaksolla harjoitellaan turvallisessa ympäristössä ensihoitajan käytännön työtä laboratoriossa ja simulaatioympäristöissä mm. Metropolian kirurgisessa simulaatiosairaalassa. Akuuttityötä harjoitellaan esimerkiksi laittamalla “leikkilääkkettä” eli keittosuolaa ruiskuun. Myllypuron kampuksen opiskelutiloissa on myös oikea ensihoidon ambulanssi, jossa simuloidaan aitoja potilaiden kohtaamisia, esimerkiksi sairaskohtaustilanteita. Opiskelu on myös sisältänyt erilaisten potilaiden tilanteiden empaattista ymmärtämistä, esimerkiksi ikääntymispukua testaamalla. Pukuun pukeutumalla opiskelija voi kokeilla, miten raskasta ja kömpelöä iäkkään potilaan liikkuminen voi olla.

Hanna opiskelee monimuotoryhmässä ja täysipäiväistä opetusta Myllypuron kampuksella on kolmesti viikossa tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Osa opinnoista on etänä ja osa paikan päällä Myllypuron kampuksella. Opintoihin kuuluu teoriaa, simulaatioita ja laboratoritehtäviä. Ensihoitajien työllistyminen erityisesti pääkaupunkiseudulla on erittäin hyvällä tasolla.

Pakolliset harjoittelujaksot ovat osa jo opintojen aikana kertyvästä työkokemuksesta ja auttavat valmistautumaan työelämän vaatimuksiin. Keväällä Hanna on aloittamassa kahdeksan opintopisteen eli noin viiden viikon kliinisen työharjoittelun Meilahden sairaalassa vatsaelinkirurgisella päivystysosastolla. Helposti ja nopeasti löytynyt työharjoittelupaikka enteilee hyvää työllistymistä Hannalle myös valmistumisen jälkeen.

Ammattitaitoiset opettajat ja motivoitunut opiskeluryhmä ovat opintojen suola

Hanna pitää ensihoidon ja akuuttityön opetusta Metropoliassa on todella tasokkaana. Koko opetushenkilöstöllä on vankka kokemus alalta: opiskelijat pääsevät kuulemaan ajankohtaisista asioista alalla ja saavat käsityksen konkreettisista kokemuksista ja eteentulleista tilanteista vuosien varrelta. Hanna on mieluusti mukana lähiopinnoissa, koska niissä kuulee tärkeitä työelämän esimerkkejä, joihin tulevan ensihoitajan on hyvä varautua. Hanna kiittelee erityisesti ensihoidon opettajaa Sami Mikkosta, joka tutkintovastaavana tietää todella paljon ensihoidosta ja sen tutkinto-ohjelmasta. Sami avasi myös hienosti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn polkua ja kertoi, miten prosessi etenee ja kuinka arki tutkinto-opiskelijana lähtisi rullaamaan.

Uusi hyvinvoinnin rakentajien kampus Myllypurossa on tukenut Hannan opiskelua alusta lähtien. Ensihoidon opinnoissa käytettävät puitteet vastaavat oikeita tiloja ja toistaiseksi leikkaussali on ollut Hannan mieluisin opiskeluympäristö. Opetustilanteissa käytettävät laitteet simuloivat tosielämää esimerkiksi leikkauksia ja nukutusta varten, joten puitteet ovat jo työelämään astuttaessa tulleet tutuiksi. Hanna on hyödyntänyt kampusten hyvinvointipalveluja myös omalla ajallaan ja vuokrannut edullisesti sulkapallovuoroja kaveriporukan kanssa Zone-liikuntajäsenyyden kautta.

Hannan mukaan ensihoidon opiskelussa on hyvä yhteishenki. Kurssikaverit ovat todella innostuneita ja motivoituneita, ja ylipäätään alalla ollaan erittäin ylpeitä tutkintoalasta. “Tavallaan huomaa, että ala on pitkälti kutsumusammatti. On kiva nähdä, kun kaikki haluavat oppia ja jakaa osaamistaan. Opinnoissa opiskelijat mieluusti heittäytyvät tilanteisiin joissa toinen esittää potilasta ja toinen hoitajaa”, kertoo Hanna innostuneena.

Ensihoitotyössä tarvitaan tiimipelaajia

Ensisijaisesti Hanna näkee itsensä töissä ambulanssissa akuuttityön parissa. Toisaalta työskentely FinnHems-lääkintähelikopterissa voisi olla mielenkiintoinen urapolku. Yleisesti ottaen Hanna näkee itsensä työskentelemässä vakavien tapaturmien akuuttihoitotyön parissa.

Hanna on kokenut, että tekemällä ja opiskelemalla hän on löytänyt ensihoidon ja akuuttityön alalta oman juttunsa. Ensihoitajan opinnoista kiinnostuneille Hanna vinkkaa, ettei alan uutena opiskelijana kannata säikähtää, vaikka nopeiden päätösten tekeminen voi aluksi tuntua stressaavalta. Ensihoitajat kuitenkin tekevät töitä aina pareittain ja päätöksiä tehdään yhdessä, joten työssä ei ikinä jää yksin.

Hanna sanoo, että opinnot soveltuvat hyvin monenlaisille henkilöille. Itse Hanna kokee, että opinnoissa pärjää, kun on määrätietoinen ja pysyy rauhallisena myös haastavissa tilanteissa. Ensihoitaja auttaa äkillisesti sairastuneita ja kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita sekä sairaalassa että sairaalan ulkopuolella. Hanna toteaa, että on hyvä tiedostaa, että työssä saattaa tulla eteen joskus raakojakin tilanteita. Siksi henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista on tärkeä huolehtia ja tarvittaessa pitää pystyä keskustelemaan esimerkiksi purkupalaverissa työkavereiden kanssa. Hanna kertookin, että jo opiskeluaikana Metropoliassa on jaettu vinkkejä siihen, miten tunteisiin menevistä tai ahdistavista asioista voi keskustella työyhteisössä. Lopuksi Hanna muistuttaa, että ensihoidon asiantuntijoilla tulee olla halu kehittää itseään läpi urapolun. Oppimisprosessi ei lopu valmistumiseen, sillä ala kehittyy huimaa vauhtia ja uusia tutkimustuloksia syntyy.