Prekliinisiä testaus- ja tutkimuspalveluita asiantuntemuksella

Metropolia Proof Health® tarjoaa yrityksille, tutkimuslaitoksille ja julkisen sektorin toimijoille modernin ympäristön, joustavat prosessit sekä laaja-alaisen asiantuntemuksen prekliiniseen testaukseen, pilotointiin, validointiin ja verifiointiin. Tilat mahdollistavat myös muut sosiaali- ja terveysalan tutkimukset. Tarjoamme myös tuotekehitys- ja tutkimuskumppanuutta sekä regulaatio-ohjausta. Metropolian laajat työelämäverkostot sekä opiskelija-, tutkija- ja asiantuntijayhteistyö mahdollistavat kumppanuutta niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, opetustoimintaan kytkettynä.

Metropolia Proof Health -osaamiskeskittymät

Metropolia Proof Health koostuu Metropolian Myllypuron kampuksella toimivista osaamiskeskittymistä.

Biomekaniikan ja liikkumisen osaamiskeskus

Moniammatillista osaamista liikkumisen ja alaraajojen toiminnan sekä biomekaniikan arviointiin, tutkimukseen ja kuntoutukseen. Osaamiskeskittymän laitteistot muodostavat kansallisesti ja kansainvälisesti huippuluokan kokonaisuuden mahdollistaen liikkumisen ja alaraajojen toiminnan laadukkaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan.

Simulaatio

Kansainvälisesti ainutlaatuinen täysin varusteltu ja standardien mukainen simulaatiosairaala, jossa mm. ambulanssi, vastaanottotilat, synnytyshuone, leikkaussali ja tehohoitoyksikkö. Osaamiskeskittymässä voidaan kehittää potilaan / asiakkaan hoitoa simulaatioympäristössä.
 

Laboratorioanalytiikka

Osaamiskeskittymässä on seitsemän erikoisalakohtaista laboratoriota: kliininen fysiologia, hematologia, kemia, mikrobiologia, molekyyligenetiikka, patologia, ja näytteenottotila sekä virtuaalinen 360° oppimisympäristö. Tilat on suunniteltu ja varustettu laitteistolla, jolla voidaan toteuttaa kliininen laboratoriotutkimusprosessi kokonaisuudessaan. 
 

Radiografia ja sädehoito

Radiografian ja sädehoidon osaamiskeskittymä tarjoaa laadukkaat tilat ja laitteistot lääketieteellisten kuvantamis- ja sädehoitomenetelmien kehittämiselle ja tutkimiselle. Osaamiskeskuksessa voidaan tutkia mm. säteilyturvallisuutta ja kuvantamisen laitetekniikkaa. Voimme tarjota tilojen lisäksi osaamistamme lääketieteellisen säteilyn käytöstä ja potilasturvallisuudesta kuvantamistutkimuksissa. 
 

Optometria

Laadukas ja korkeatasoinen optometrian Näkökeskus täyttää kansainväliset näöntutkimukseen liittyvät standardit. Näkökeskuksessa on 12 näöntutkimustilaa, joissa kaikissa on korkeatasoiset ja kattavat välineet näön tutkimiseen ja kehittämiseen.
 

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon osaamiskeskus tarjoaa tutkijoiden, yritysten ja yhteistyökumppaneiden käyttöön modernin 26-asiakaspaikkaisen suun terveydenhuollon klinikan välineistöineen sekä 360° virtuaalisen oppimisympäristön. 
 

Muita tiloja testaukseen ja tutkimukseen

Substanssiperustaisten osaamiskeskittymien lisäksi innovaatiokeskittymästä löytyy muita monipuolisia tiloja geneerisempään testaukseen ja tutkimukseen

Kotikulma

Kotikulma on esteetöntä ja turvallista kotia simuloiva oppimis- ja tutkimusympäristö, jossa yhteistyössä alan yritysten, asumisen asiantuntijoiden, tutkijoiden, asiakkaiden ja opiskelijoiden kanssa kehitetään sekä fyysisiä tuotteita, mutta myös toimintakäytänteitä ja palveluja fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Esimerkiksi yksilön toiminnallisuutta edistäviä teknologiaratkaisuja, ympäristönhallintalaitteita ja kodin turvallisuutta lisääviä innovaatioita voidaan testata Kotikulman tiloissa. 

Tutustu Kotikulmaan 360-kierroksena Tuttunet-palvelussa.

Lue Tuttunet-palvelun sivuilta, miten Kotikulman AR-sisältöjä kehitettiin monialaisesti.

Aistihuone

Aistihuone on oppimis- ja toimintaympäristö, jossa on erityisesti lasten sensorisen integraation terapian  ja sensomotoriikan välineitä ja tuotteita. Esimerkiksi varhaiskasvatukseen liittyvien palvelujen ja fyysisten tuotteiden testaaminen on mahdollista yhdessä asiakasryhmien, opiskelijoiden ja yritysten kanssa.
 

Tutustu Metropolia Proof Health -osaamiskeskittymiin ja tiloihin videolta

Ota yhteyttä

Metropolia Proof Health -palvelut sijaitsevat Metropolian Myllypuron kampuksen yhteydessä

Innovaatiojohtaja
Minna Elomaa-Krapu
Katso Minna Elomaa-Krapun profiili People Finderissä
 

Metropolia Proof Health -testaus- ja tutkimuspalvelut -koordinaattori
Eija Raussi-Lehto
Katso Eija Raussi-Lehdon profiili People Finderissa
 

Tallennettu 5.11.2020 - 14:45