Health Proof Helsinki

Health Proof Helsinki on TKI- ja testiympäristöekosysteemi, joka koostuu kolmesta keskeisestä toimijasta pääkaupunkiseudulla. Ekosysteemin kumppanit ovat Health Capital Helsinki- allianssin jäsenet Metropolia Ammattikorkeakoulu, HUS ja Helsingin kaupunki.

Tavoitteenamme on

  • tiivistää allianssin jäsenten keskinäistä yhteistyötä tutkimus- ja testaustoiminnassa
  • tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä nykyisessä komplisoituvassa maailmassa.

EU:ta haastavat globaalit ilmiöt, pandemiat, väestön ikääntyminen, maahanmuutto, polarisoituminen sekä mielenterveys. Hyvinvointi- ja terveysteknologiat ovat keskeisessä roolissa ratkaistessamme näitä hyvinvoinnin ja terveyden haasteita. Health Proof Helsinki ekosysteemin missiona on ennen kaikkea tuoda lisäarvoa eurooppalaiselle ja maailmanlaajuiselle tutkimukselle, kehitykselle ja innovaatioille lisätäksemme ihmisten hyvinvointia.

Ekosysteemimme tarjoaa terveydenhuollon ja sairaalaympäristöjen tutkimuksen ja testauksen palvelut. Toteutamme terveysteknologian alan yritysten tuotekehityksen verifiointi- ja validointitoimenpiteitä. Nämä suoritetaan autenttisissa sekä simulaatioympäristöissä, yhteistyössä asiantuntijoittemme kanssa.

Health Proof Helsinki tarjoaa saumattoman palveluketjun yrityksille aina tuotekehityksen alkuvaiheesta kohti kliinisiä testauksia lisäten näin yritysten TKI-kompetenssia.

Hankekumppanit

Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina ja yhteistyökumppaneina toimivat Helsinki Testbed / Helsingin kaupungin elinkeino-osasto ja Huslab Testbed.

Hankkeen toimenpiteet

Yhteistoiminnallisesti yritysten, hankkeen toimijoiden, muiden alan toimijoiden sekä Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa kehitetään:

  • Hyvinvointi- ja terveysteknologian alan TKI-ekosysteemin palvelukokonaisuus ja -polku
  • Kansainvälisesti yritystoimintaa tukeva verkostomalli

Yhteystiedot

Kati Mailander, projektipäällikkö

kati.mailander [at] metropolia.fi (kati[dot]mailander[at]metropolia[dot]fi)

https://www.healthproofhelsinki.fi/ Check out our services!

Health Proof Helsinki presents: a new brand video about our activities