Vaikuttavuuskatsaus 1/2024

Kolme kertaa vuodessa ilmestyvissä vaikuttavuuskatsauksissa tuodaan näkyväksi Metropolian toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja ratkaisuja suuriin haasteisiin sekä esitellään talouden keskeisimmät tunnusluvut.

Metropoliassa kulunut vuosi on alkanut ahkerasti työn parissa. Metropolian hallitus vahvisti heti vuoden alussa Metropolian päivitetyn strategian. Työ osaamisen uudistamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen parissa jatkuu tulevinakin vuosina. Pysy kuulolla, sillä kerromme päivitetystä strategiasta laajemmin syksyllä.

Metropolian omien innovaatioprojektien eli Minnojen konseptia on kehitetty ja toteutettu menestyksekkäästi jo usean vuoden ajan. Pitkä kehitystyö palkittiin tammikuussa, kun Minno-innovaatioprojekti sai kansainvälisen tunnustuksen Maailman talousfoorumilta.

Alkuvuodesta käynnistimme metropolialaisille suunnatun Digistudio-palvelun. Palvelulla on myös yhteiskunnallinen merkitys. Digitaalisista tuotannoista vastaa palveluvastaava yhdessä toisen asteen työssäoppijoiden kanssa. On hienoa tarjota käytännön työkokemusta nuorille osaajille ja vahvistaa heidän valmiuksiaan ennen työelämään tai jatko-opintoihin siirtymistä.

Tervetuloa lukemaan näistä ja muista alkuvuoden kohokohdista vuoden ensimmäisestä vaikuttavuuskatsauksesta.

Riitta Konkola, Metropolian toimitusjohtaja-rehtori

Kuvassa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola

Metropolialle kansainvälistä näkyvyyttä

Metropolian Minno-innovaatioprojektien konsepti sai tammikuussa merkittävän tunnustuksen Maailman talousfoorumilta (World Economic Forum). Skills-First Lighthouse -tunnustus annetaan yhteiskuntaa ja yksilöä hyödyttävästä käytännönläheisestä ja innovatiivisesta toiminnasta, jossa osaamista tunnistetaan, vahvistetaan ja sanoitetaan työelämäperusteisesti. Työelämäkumppaneiden ja Metropolian opiskelijoiden yhteisissä innovaatioprojekteissa muun muassa kehitetään ja uudistetaan palveluita, toimintatapoja, menetelmiä tai tuotteita. Minno-innovaatioprojekti käynnistyy yrityksen tai muun organisaation toimeksiannosta eli aidosta työelämän haasteesta, johon tarvitaan ratkaisu. Tunnustus annettiin Metropolialle pitkäjänteisestä työstä, jossa monialaisuutta, työelämäyhteistyötä ja opiskelijan innovaatiokyvykkyyttä on systemaattisesti kehitetty. Sen lisäksi, että opiskelijat oppivat tuottamaan innovatiivisia ratkaisuja aitoihin haasteisiin, he samalla oppivat yrittäjyystaitoja, tulevaisuusajattelua sekä yhteistyökykyä eri alojen toimijoiden kanssa.

Kierto- ja jakamistalouden palveluratkaisuja taloyhtiöihin ja kortteleihin kehittänyt Circular Green Blocks -hanke valittiin Euroopan unionin New European Bauhaus (NEB) Prizes 2024 -finaaliin yli 530 hankkeen joukosta. Voittajat julkistetaan huhtikuussa NEB-festivaaleilla Brysselissä. Hanketta koordinoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja kumppaneina ovat Metropolian lisäksi Forum Virium Helsinki ja Aalto-yliopisto. Hankkeen kokeilut liittyivät muun muassa kestävään liikkumiseen, kaupunkiviljelyyn, tavaroiden yhteiskäyttöön, vertaislainaukseen, naapuriavun tarjoamiseen, naapurustoviestintään ja lähilogistiikkaan.

Vahvoja panostuksia kestävään kehitykseen

Tammikuussa avattiin Metropolian uusin yhteistyöalusta Hiilitalli Myyrmäen kampukselle. Hiilitalli on uusi ja ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa Metropolian opiskelijat voivat kehittyä ympäristöosaajiksi, verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa ja hankkia työelämäkokemusta. Hiilitallissa tehdään konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillinnän ja kestävän kehityksen eteen, kuten kehitetään hiilensidonnan teknologioita. Metropolian opiskelijoiden ja asiantuntijoiden sekä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyöprojektit tukevat yrityksiä vihreiden toimintamallien edistämisessä, varmistavat tulevaisuuden ympäristöosaamista sekä edistävät uusien kestävien toimintamallien ja teknologioiden käyttöönottoa. Hiilitalli on osa Carbon Busters -hankketta, jossa Metropolian kumppaneita ovat VTT ja Ilmatieteen laitos.

Vuoden alussa käynnistyi Metropolian koordinoima eurooppalainen yliopistoallianssi U!REKA, jonka toiminta pohjautuu usean vuoden yhteistyölle Metropolian sekä viiden eurooppalaisen ammattikorkeakoulun ja 26 liitännäiskumppanin kesken. U!REKAn yhtenä tavoitteena on tukea eurooppalaisia kaupunkeja hiilineutraaliustavoitteissaan. U!REKA on Metropolialle hieno mahdollisuus edistää kestävän kehityksen tavoitteita eurooppalaisten kumppaneiden kanssa.

Ajankohtaista digitalisaatiosta

Metropolia tuli valituksi kaikkien korkeakoulujen yhteisen Digivisio 2030 -hankkeen pilottiin osana Haaga-Helian, Laurean, HAMKin ja XAMKin yhteistä konsortiota. Pilotissa kehitetään kansallisen opin.fi-palvelun teknistä ja pedagogista toteutusta. Vuonna 2025 lanseerattavaan opin.fi-palveluun kootaan suomalaisten korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjonta.

Vuoden alussa käynnistynyt Metropolian Digistudio-palvelu on ehtinyt ensimmäisinä kuukausinaan tuottamaan jo useita podcasteja, opetusvideoita sekä tapahtumia. Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilla sijaitsevat Digistudiot on suunnattu pääosin Metropolian henkilökunnalle, mutta myös opiskelijat voivat hyödyntää itsepalvelutiloja opettajan ohjauksessa.

Palvelun tuottamisesta vastaa Digistudion palveluvastaava yhdessä toiseen asteen työssäoppijoiden kanssa. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita digitaalisia palveluita sekä tarjota työssäoppijoille laaja-alaista käytännön kokemusta media-alan ja audiovisuaalisen viestinnän työstä. Lisäksi työssäoppiminen vahvistaa oppijoiden valmiuksia työelämään tai jatko-opiskeluihin siirryttäessä. Digistudion työssäoppijoilta saama palaute on ollut hyvää. Digistudio-kokemuksen kautta he ovat päässeet syventämään muun muassa yhteistyötaitojaan, teknistä osaamistaan ja ymmärrystään audiovisuaalisesta alasta.

Kielilinjauksilla tukea moninaistuvaan Metropoliaan

Vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana hyväksyttiin Metropolian kielilinjaukset ja aloitettiin niiden käyttöönotto. Kielilinjausten tavoitteena on parantaa työ- ja opiskeluhyvinvointia sekä lisätä moninaisuuden, monikielisyyden ja erilaisuuden arvostusta koko korkeakouluyhteisössä. Linjausten valmisteluun osallistettiin korkeakouluyhteisöä laajasti loka-joulukuussa 2023. Kielilinjaukset otetaan käyttöön vähitellen. Jokainen yksikkö tai tiimi tarkastelee linjauksia oman tilanteensa, omien toiveidensa ja omien tavoitteidensa pohjalta.

Pirteästi alkanut vuosi liiketoiminnan osalta

Metropolian liiketoiminta perustuu kestävän kasvun periaatteille, joilla varmistamme Metropolian taloudelliset toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Liiketoimintaa syntyy esimerkiksi täydennyskoulutustarjonnasta ja yhteistyöstä yritysten kanssa. Kotimaan liiketoiminnan vuosi on käynnistynyt pirteästi. Alkuvuonna solmittiin uusi työelämäyhteistyösopimus kestävän energiahallinnan ja automaation ratkaisuja tarjoavan Schneider Electricin kanssa. Yhteistyöllä tavoitellaan osaamisen vahvistamista niin opiskelijoille kuin yrityksen henkilöstöllekin. Vuosi on käynnistynyt vahvasti myös koulutusviennin osalta. Kasvua on tullut euromääräisesti jopa 43 % muun muassa uusien diploma-koulutusten ansiosta. Myös koko vuoden tasolla on odotettavissa hyvää kasvua vuoteen 2023 nähden.

Taloustilanne

Kumulatiivinen liikevaihto ja tulos vuoden alusta (Q1/2024 vrt. Q1/2023)

Metropolian vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin kumulatiivinen liikevaihto ja tulos vuoden alusta verrattuna vuoden 2023 ensimmäisen kvartaalin liikevaihtoon ja tulokseen. Metropolian liikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 31,5 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 5,6 prosenttia. Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 1,4 miljoonaa euroa voitollinen pysyen samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella.

Tulos ja liikevaihto

Metropolian liikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 31,5 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 5,6 prosenttia (Q1/2023; 29,8 M€). Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 1,4 miljoonaa euroa voitollinen pysyen samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella (Q1/2023; 1,4 M€). Merkittävimmät syyt liikevaihdon kasvuun edellisvuoteen verrattuna olivat perusrahoituksen nousu, lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrän kasvu sekä Digivisio 2030 -projektin liikevaihto. Tilikauden kumulatiivinen 3 kuukauden oikaistu tulos on 1,7 miljoonaa euroa. Oikaistu tulos huomioi OKM:n vuonna 2021 liikaa maksaman vuodelle 2024 kuuluvan tulorahoituksen.

Toimintakulut (sis. poistot) olivat ensimmäisellä kvartaalilla yhteensä 30,4 miljoonaa euroa ollen 5,1 prosenttia suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella. Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä kvartaalilla 19,8 miljoonaa euroa kasvaen 3,7 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökulut olivat 63,1 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2023; 64,2 %).

Metropolian tulos Q1/2024
TuloslaskelmaQ1 2024 (k€)Q1 2023 (k€)ero (k€)
Liikevaihto31 45929 7961 663
Henkilöstökulut-19 844-19 142-701
Toimitilakulut-4 049-3 868-181
IT-kulut-1 065-829-236
Materiaalit ja palvelut-663-67412
Toiminnan muut kulut-3 079-2 577-501
KÄYTTÖKATE2 7602 70555
Poistot-1 696-1 835139
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)1 064870194
Rahoitustuotot ja -kulut468527-58
Tilinpäätössiirrot ja verot-9051-141
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)1 4431 448-5
Investoinnit38029090
Henkilöstö1 05399657
josta määräaikaiset1791772

Oppimistoiminnan, TKI-toiminnan ja liiketoiminnan liikevaihdot

Oppimistoiminnan liikevaihto oli 22,6 miljoonaa euroa kasvaen 7,8 % vertailukaudesta (Q1/2023; 29,8 M€). Ulkopuolisen tulorahoituksen osuus liikevaihdosta oli 2,3 miljoonaa euroa kasvaen 33,7 % vertailukaudesta (Q1/2023; 1,7 M€). Kasvua on tuonut mm. lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrän kasvu.

TKI-toiminnan liikevaihto oli 2,9 miljoonaa euroa laskien 26,4 % vertailukaudesta (Q1/2023; 3,9 M€). Ulkopuolisen tulorahoituksen osuus liikevaihdosta oli 1,6 miljoonaa euroa, laskien 4,6 % edellisvuodesta (Q1/2023 1,7 M€).

Liiketoiminnan liikevaihto oli 1,9 miljoonaa euroa pysyen edellisvuoden tasolla (Q1-Q3/2022; 1,9 M€). Liiketoiminnan ulkomaankaupan arvo oli 0,9 miljoonaa euroa (Q1/2023; 0,7 M€) sisältäen osakkuusyhtiö EduExcellence Oy:n kautta tulevan osuuden.

Liikevaihto k€Tot. 1-3/2024Tot. 1-3/2023Ero k€
Metropolia yhteensä31 45929 7961 663
Oppimistoiminta22 57220 9341 638
- OKM-perusrahoitus20 24618 8121 434
- OKM strategiarahoitus0382-382
- Ulkopuolinen rahoitus2 3261 740586
- Tutkintotoiminta18 90217 966936
- Maksullinen oppimistoiminta3 6702 968702
TKI-toiminta2 8933 933-1 040
- OKM-perusrahoitus1 3092 059-750
- OKM strategiarahoitus0213-213
- Ulkopuolinen rahoitus1 5841 661-77
- Julkinen kilpailtu TKI1 4601 640-180
- Kaupallinen TKI12422102
Liiketoiminta1 8591 8537
- Kotimaa9941 187-192
- Ulkomaat865666199
- Maksullinen liiketoiminta (sis. Lukuvuosimaksulliset ja kaupallinen TKI*)3 0202 375645
Tukipalvelut ja strategiaraha2 6491 956693
Konsortiot ja Digivisio1 4851 120365

* Kaupallinen TKI on 1.1.2024 alkaen osa maksullista liiketoimintaa

Tase

31.03.202431.12.2023ero k€
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet10 11010 550-440
Aineelliset hyödykkeet7 8218 696-875
Sijoitukset56 27247 9748 298
Pysyvät vastaavat74 20367 2216 982
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset4 1333 923209
Lyhytaikaiset saamiset4 78410 080-5 296
Rahoitusarvopaperit5 2245 2240
Rahat ja pankkisaamiset3 4577 189-3 733
Vaihtuvat vastaavat17 59726 417-8 819
V A S T A A V A A91 80093 637-1 837
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma4 5004 5000
Svop rahasto6 4806 4800
Lahjoitukset701748-47
Muut rahastot1071070
Ed. tilikausien voitto (tappio)47 41743 2030
Tilikauden voitto (tappio)1 4434 214-2 771
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ60 64859 2521 396
Pakolliset varaukset739907-168
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat000
Lyhytaikaiset velat30 41433 479-3 065
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ30 41433 479-3 065
V A S T A T T A V A A91 80093 637-1 837

Strategia 2030

Tavoittelemme uudella strategiallamme entistä vahvempaa vaikuttavuutta yhteiskunnan parhaaksi, ihminen edellä.