Vuosikatsaus 2016

Toimitusjohtajan katsaus: Kumppanuuksien vuosi 2016

Metropolian strategisina päämäärinä oli vuonna 2016 keskittyä kehittämään innostavaa oppimista, tukea vireän korkeakouluyhteisön ja työelämän uudistumista sekä hakea kasvua kestävän talouden kautta.

Kehitimme laadukasta oppimista toteuttamalla joustavia opintopolkuja, luomalla opiskelijoille yhteisiä valinnaisia opintokokonaisuuksia sekä vahvistamalla tiimiopettajuutta. Aloitimme korkeakoulutaustaisille maahanmuuttajille osaamisen tunnistamiseen sekä ohjaukseen ja neuvontaan liittyvät palvelut (SIMHE, Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). Tavoitteena on nopeuttaa heidän sijoittumistaan suomalaiseen työelämään.

Haimme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta uusilla avauksilla pääkaupunkiseudun toimijoiden mm. Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ulkopuolinen rahoitus kasvoi 3,5 miljoonaan euroon jääden kuitenkin tavoitteesta johtuen uusien hankkeiden käynnistyksen viivästymisestä sekä esimerkiksi TEKESin rahoituksen vähentymisestä.

Liiketoiminnassa ylitimme liikevaihtotavoitteen, joka oli 3,6 miljoonaa euroa. Uutta kasvua haemme mm. työvoimapoliittisen koulutuksen toteuttamisesta ja koulutusviennistä. Liiketoiminnan asiakkaat antoivat palveluista hyvää palautetta.

Henkilöstö mukana muutoksessa

Metropoliassa oli viime vuonna 1019 työntekijää, joista opettajia oli 651 ja muita asiantuntijoita 368. Päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 49,1 vuotta, joka on hieman korkeampi kuin vuotta aiemmin. Myönteistä kehitystä on tuonut uusi organisaatiorakenne, joka on koettu toimivaksi. Uudistumista ja systematisointia työhyvinvoinnin johtamiseen, osaamiseen, työn sujuvuuteen, yhteistyöhön ja työkyvyttömyysriskiin haemme Sikin sokin yhdessä -projektilla, jota teemme yhdessä metropolialaisten kanssa.

Korkeakoulun henkilöstölle oman osaamisen arvostaminen ja kehittäminen ovat luonnollinen osa työtä. Olemme jatkaneet osaamisen kehittämistä ja Metropolian kokonaisuuksien hahmottamista Metropolia Akatemiassa erilaisissa ohjelmissa jo seitsemättä vuotta.

Toimintakulttuuri on uudistumassa ja toimintaympäristö vahvasti digitalisoitumassa. Digimentorit ohjaavat henkilöstöä kehittämään digipedagogiikkaa ja luovat virtuaalikampukselle alustaa.

Metropolia uudistuu myös keskittämällä toimintaa vuosien 2017 - 2019 aikana neljälle kampukselle Arabiaan ja Myllypuroon Helsingissä, Leppävaaraan Espoossa ja Myyrmäkeen Vantaalla. Myllypuron kampusurakka käynnistyi vuonna 2016, ja toiminta uudella kampuksella alkaa vuonna 2018. Myyrmäen kampuksen laajennus eteni aikataulussaan ja se valmistuu vuonna 2018. Koko kulttuuri- ja luovan alan toiminta siirtyy Arabian kampukselle vuoden 2017 aikana. Jatkoimme Leppävaaran kampuksen modernisointia kehittämällä uudenlaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat yhteisöllistä ja projektimaista työskentelyä.

Aktiivista yhteistyötä ja vaikuttamista verkostoissa

Strateginen yhteistyö lujittui sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia aloittivat liittoumayhteistyön, joka tähtää yhdessä korkeakoulujen opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi. Yhteistyön voimalla edistämme mm. opiskelijaliikkuvuutta, yrittäjyyskoulutusta ja koulutusvientiä, järjestämme englanninkielisen Professional Summer Schoolin sekä vahvistamme yhteistyötä TKI-hankkeissa.

Metropolia aloitti myös aktiivisen yhteistyön Aalto-yliopiston sekä toisen asteen oppilaitosten Amiedun, Omnian, Stadin ammattiopiston ja Varian kanssa.

Kuuden eurooppalaisen korkeakoulun kanssa solmittu strateginen kumppanuus U!REKA tulee avaamaan opiskelijoille ja opettajille laajat kansainväliset toimintaympäristöt. Konsortiossa ovat Metropolian lisäksi mukana Amsterdam University of Applied Sciences (Alankomaat), University College Ghent (Belgia), Frankfurt University of Applied Sciences (Saksa), Oslo and Akershus University of Applied Sciences (Norja), Edinburgh Napier University (Iso-Britannia).

Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen panostamme edelleen ja pyrimme vaikuttamaan päättäjiin koulutuspoliittisissa kysymyksissä. Lisäksi käymme neuvotteluja ylläpitäjäkaupunkien johdon ja elinkeinojohtajien kanssa Metropolian roolista kilpailukyvyn ja kaupunkien yritysmyönteisen imagon edistämisessä.

Tilinpäätös: Taloudellinen tilanne oli vuoden lopussa hyvä

  • Tilikauden tulos oli 332 131 euroa voitollinen, mikä oli 0,3 prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat 97,8 miljoonaa euroa.
  • Tuotot laskivat viime vuodesta 2,8 prosenttia, syynä OKM:n perusrahoituksen pieneneminen.
  • Toimintakulut olivat 98,5 miljoonaa euroa ja laskivat edellisestä vuodesta -3,4 prosenttia.
  • Henkilöstökulut olivat 68,8 prosenttia liikevaihdosta.
  • Poistot toteutuivat -4,7 prosenttia budjetoitua pienempinä
  • Vuoden lopussa taloudellinen tilanne ja maksuvalmius olivat hyvät

Vuosi sitten Metropolia oli haasteellisessa tilanteessa valtionrahoituksen vähentyessä. Haastoimme silloin itsemme uudistamaan johtamiskäytäntöjä ja organisaatiota, muuttamaan työtapoja ja toimintakulttuuria sekä keskittymään oleelliseen, kasvuun ja uudistumiseen. Ja olemme onnistuneet siinä. Kiitos onnistumisesta kuuluu henkilöstölle, joka on osallistunut tähän muutostyöhön sataprosenttisesti.

Strategia vie Metropoliaa eteenpäin

Tulevien vuosien toimintaympäristön nopeat muutokset edellyttävät korkeakoululta vahvaa strategista johtamista, jatkuvasti uudistuvaa toimintakulttuuria sekä toimivia sidosryhmäsuhteita ja verkostoja. Metropolia toteuttaa pitkäjänteisesti uutta strategiapolkua, jonka ytimen muodostavat keskittyminen, uudistuminen ja kasvu. Uudet kampukset ja niiden tuomat modernit oppimisympäristöt ovat tärkeimmässä roolissa muutoksessamme. Niiden avulla voimme palvella asiakkaitamme ja sidosryhmiämme entistä paremmin ja avoimemmin.

Lämmin kiitokseni Metropolian henkilöstölle, opiskelijoille, kumppaneille ja sidosryhmille monin tavoin tuloksekkaasta vuodesta 2016.

Riitta Konkola

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori

Tilinpäätös ja hallituksen puheenjohtajan katsaus

Tunnusluvut