Vuosikatsaus 2014

Toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola kertoo päätuloksista

Neljä kampusta on Metropolialle merkittävä kehittymisen edellytys

Haasteellinen suurten muutosten ja uudistusten vuosi

Strategiansa mukaisesti Metropolia haluaa olla keskeinen toimija elinvoimaisen metropolialueen kehittämisessä ja edistää alueen menestymistä oppimisella ja avoimella kumppanuudella.

Metropolian uusi toimilupa astui voimaan 1.1.2014, ja Metropolia käynnisti toimintansa osaamisperustaisella organisaatiolla. Uudella organisoitumisella Metropolia pyrkii vastaamaan aiempaa paremmin työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin parantamalla tuloksellisuuttaan ja edistämällä sisäistä yhteistyötään ja osaamisen kehittämistä.

Metropoliassa opiskeli vuonna 2014 yhteensä 16 403 opiskelijaa. Olimme sekä opiskelija- että hakijamäärältämme Suomen suurin ammattikorkeakoulu.

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti edellistä maltillisempi määrä, 2 370 opiskelijaa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistui aiempaa enemmän, yhteensä 289 opiskelijaa. Opiskelijoiden 55 opintopisteen saavuttamisen tulos ylitti vuodelle 2014 asetetut tavoitteet - nousua edellisestä vuodesta oli yli 400 opiskelijaa. Kaikki perustutkintoon johtavien koulutustensa opetussuunnitelmat uudistettiin.

Metropolia panosti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Hyviä esimerkkejä onnistuneista, uusista avauksista olivat Tekesiltä saadut rahoituspäätökset ”Terveellinen rakennus”- ja ”DigiPrintNetwork” -hankkeille. Uusia hankkeita ei kuitenkaan saatu käynnistymään niin paljon kuin oli asetettu tavoitteeksi.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme sai runsaasti näkyvyyttä ja palkintoja julkisuudessa. Esimerkillisestä opiskelijoiden innovaatiokyvykkyyttä kehittävästä Minno-toiminnasta Metropolia sai Suomen Keksijäin Keskusliiton Konsta-palkinnon. UPM:n ja Metropolian yhteistyönä syntynyt Biofore-konseptiauto on kerännyt paljon huomiota ja palkintoja.

Vuoden alusta käynnistettiin Metropolian liiketoiminta MCreO, jolla vahvistetaan rahoitusta, hyödynnetään laajaa osaamista ja mahdollisestaan henkilöstölle uudenlaisia työnkuvia.

Metropolian neljän uuden kampuksen suunnittelu eteni hyvin, ja käytännön toimeenpanon linjaukset saatiin sovittua. Metropolia keskittää toimintansa Arabianrantaan, Leppävaaraan, Myllypuroon ja Myyrmäkeen vuoteen 2019 mennessä.

Metropolian hyvät tulokset ovat henkilöstön sitoutumisen ansiota

Metropolian palveluksessa työskenteli 1 076 päätoimista henkilöä, joista opettajia oli 64 prosenttia. Päätoimisen henkilöstön määrä väheni 84:lla.

Tuloksiin perustuva valtionrahoitus ja sen samanaikainen merkittävä väheneminen, Metropolian uusi organisaatio ja opetussuunnitelmauudistus olivat henkilöstölle suuria ja paljon työllistäviä muutoksia. Henkilöstön hyvinvointi joutui koetukselle. Hyvinvointia tuettiin panostamalla erityisesti johtamiseen ja esimiestyöhön Metropolian oman hyvän johtamisen toimintamallin mukaisesti.

Taloudellinen tulos ylitti tavoitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n viime vuoden taloudellinen tulos oli hyvä. Tilikauden tulos oli 2,6 miljoonaa euroa voitollinen, mikä oli 2,4 prosenttia liikevaihdosta.

  • Liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 109,7 miljoonaa euroa laskien edellisestä vuodesta 6,3 prosenttia. Toteutuma oli 5,2 prosenttia budjetoitua pienempi.
  • Toimintakulut olivat yhteensä 107 miljoonaa euroa laskien edellisestä vuodesta 8,3 prosenttia.
  • Henkilöstökulujen osuus 71,7 miljoonaa euroa oli 65,6 prosenttia liikevaihdosta. Henkilöstökulut laskivat edellisestä vuodesta 9,4 prosenttia.
  • Liiketoiminnan liikevaihto oli 3,4 miljoonaa euroa, joka on 85 prosenttia tulostavoitteesta.
    Investoinnit olivat yhteensä budjetoidun mukaisesti 5 miljoonaa euroa.
  • Myös poistot toteutuivat budjetin mukaan.
  • Maksuvalmius on hyvä.

Ammattikorkeakoulut siirtyvät uuteen tuloksiin perustuvaan rahoitusmalliin vuosina 2013 - 2015. Valtion perusrahoitusta on leikattu merkittävästi ammattikorkeakouluilta, yhteensä 120 miljoonaa euroa vuoden 2012 tasosta. Rahoitusmuutoksen vaikutukset näkyvät kaikessa toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Näkymät tuleville vuosille: yksi Metropolia - neljä kampusta

Vastuu ammattikorkeakoulujen rahoituksesta siirtyi kokonaan valtiolle 1.1.2015 ja samalla ammattikorkeakouluista tehtiin itsenäisiä oikeushenkilöitä.

Metropolian tulee edelleen tehostaa taloudellista toimintaansa, sillä vuodesta 2018 alkaen Metropolia ei enää saa osakkaidensa Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan avustuksia.

Perusrahoituksen ennustetaan vähenevän valtionrahoituksen säästöjen takia vuoden 2014 tasosta 7,2 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 3,5 miljoonaa euroa vuonna 2016.

Koska Metropolia on onnistunut merkittävästi parantamaan tuloksiaan keskeisten rahoituskriteereiden osalta, perusrahoitusasemamme ennustetaan paranevan tulevina vuosina. Kehittämisen kannalta on erittäin merkittävää, että toiminta keskitetään 20 toimipisteestä neljään kampukseen vuoteen 2019 mennessä.

Katso tilinpäätös

Katso avainluvut