Vuosikatsaus 2018

Riitta Konkola.

Toimitusjohtajan katsaus 2018:
10-vuotias korkeakoulumme muutti uusille kampuksille ja keskittyy innovaatiokeskittymiin

Korkeakoulumme täytti elokuussa 2018 kymmenen vuotta. Muutimme uusille kampuksille, ja valitsimme toimintamme keskiöön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden.

Tähtäämme vaikuttajakorkeakouluksi toimimalla innovaatiokeskittymissä. Ne rakentuvat yhteiskunnallisesti merkittävien ilmiöiden ympärille. Annamme panoksemme yhteiskunnan jatkuvaan uudistamiseen avoimissa rajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa ihmiskeskeisesti ja uutta teknologiaa hyödyntäen.

Innovaatiokeskittymät ovat monialaisia oppimisympäristöjä, ja niillä on vahvat verkostot moniin yrityksiin ja muihin toimijoihin. Metropolian opiskelijat ovat keskeisessä roolissa, kun yhdessä haemme ratkaisuja yhteiskunnan kannalta merkittäviin haasteisiin.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisätäksemme kokosimme TKI-toimintamme viiteen ilmiölähtöiseen innovaatiokeskittymään:

 • Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut
 • Puhtaat ja kestävät ratkaisut
 • Tieto-ohjattu rakentaminen
 • Toimiva ihmisten kaupunki
 • Älykäs liikkuminen

Ulkopuoliset TKI-tulot kasvoivat edellisvuodesta noin 0,4 miljoonaa euroa ja olivat vuonna 2018 noin 5,4 miljoonaa euroa.

Taloudellinen kokonaistilanne hyvä

Taloudellisesti haastavista lähtökohdista huolimatta onnistuimme parantamaan tilikauden tulosta edellisvuodesta. Siinä henkilöstömme rooli oli arvokas. Tehostimme ja uudistimme toimintaamme, seurasimme ja ohjasimme taloutta tarkasti, TKI- ja liiketoiminta kasvoivat sekä onnistuimme saavuttamaan keskeiset tavoitteemme.

Vaikka valtion perusrahoitus pieneni merkittävästi, oli Metropolian taloudellinen tilanne vuoden 2018 lopussa kokonaisuutena hyvä.

Ennätysmäärä tutkinnon suorittaneita

Vuonna 2018 korkeakoulustamme valmistui ennätysmäärä tulevaisuuden tekijöitä. 2 838 ammattikorkeakoulututkinnon ja 424 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta siirtyi kehittämään työelämää. Kasvua oli erityisesti tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa.

Iloksemme Metropoliasta valmistuneet työllistyvät seurannan mukaan vertaisiaan keskimääräistä paremmin.

Lisäksi täydennys- ja yrityskoulutuksiin, avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ja maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistui yli 7 400 opiskelijaa. Liiketoiminnan liikevaihto ja muut tuotot kasvoivat edellisvuodesta 0,7 miljoonaa euroa 5,9 miljoonaan euroon.

Varainhankinta tuotti kaksi miljoonaa euroa

Ammattikorkeakouluille avautunut varainhankintamahdollisuus tuotti ensimmäisenä vuotena korkeakoulullemme kaksi miljoonaa euroa. Kiitämme kaikkia lahjoittajia luottamuksesta korkeakoulumme kyvykkyyttä kohtaan osaamisen kasvattajana!

Intensiivinen kampusmuutosten vuosi

Täyden kympin korkeakoulumme pääsi juhlistamaan vuosipäivää uusille kampuksille.

Elokuussa 2018 avasimme luovien tekijöiden kulttuurikampuksen Arabiaan Helsinkiin ja vihreän teknologian ja bisneksen kampuksen laajennuksen Myyrmäkeen Vantaalle. Vuoden lopussa valmistui Myllypuroon Helsinkiin hyvinvoinnin rakentajien kampuksen ensimmäinen vaihe, A-talo.

Luovuimme vuoden aikana kahdeksasta toimipisteestä keskittäessämme toimintaamme neljälle kampukselle. Uusille kampuksille siirtyminen merkitsi myös uusien toimintatapojen yhdessä työstämistä ja laadukkaan vuorovaikutuksen harjoittelua ja edellytti muutosvalmiutta sekä henkilöstöltä että opiskelijoilta.

Haasteellinen vuosi henkilöstölle

Vuosi oli haasteellinen henkilöstölle monien uudistusten, kampusmuuttojen, säästötoimien ja 30 henkilön irtisanomiseen päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen vuoksi.

Vastapainoa ja voimavaroja muutosten keskellä antoivat uuden odotus ja ilo tulevista, ajanmukaisista toimitiloista sekä työyhteisön tuki ja merkitykselliseksi koettu työ.

Helsinki XR Center käynnistyy

Saimme opetus- ja kulttuuriministeriöltä profiloitumisrahoituksen Helsinki XR Centerin käynnistämiseen Arabian kampukselle yhdessä Helsingin kaupungin, Business Finlandin ja alan yrittäjäyhteisö FIVR:n kanssa. Kyseessä on laajennetun todellisuuden ja VR/AR-teknologian kehittäjien, soveltajien ja tutkijoiden kehittäjäyhteisö.

Korkeakoulumme kokosi yhteen toimijat, jotka tunnistivat yhteisen intressin nousevalla alalla. Sovellusten kehitysosaamisen lisäksi tuomme VR/AR-palveluihin sisältöosaamista Arabian luovien tekijöiden kulttuurikampus moottorina.

Tilinpäätös

 • Liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat 96,2 miljoonaa euroa.
 • Toimintakulut olivat 94,4 miljoonaa euroa ja laskivat edellisestä vuodesta 2,8 prosenttia.
 • Henkilöstökulut olivat 62 miljoonaa euroa ja olivat 66,2 prosenttia liikevaihdosta.
 • Poistot olivat 5,7 miljoonaa euroa
 • Tilikauden tulos oli 0,06 miljoonaa euroa tappiollinen. Parannus edellisvuoteen oli n. miljoona euroa
 • Metropolian toiminta tehostui tilikauden aikana yhteensä noin 2,6 miljoonalla eurolla.
 • Vuoden lopussa taloudellinen tilanne oli hyvä ja maksuvalmius hyvä.

3AMK ja U!REKA - Strateginen yhteistyö jatkuu

Jatkamme kansainvälistä strategista yhteistyötä kuuden eurooppalaisen korkeakoulun muodostamassa kumppaniverkosto U!REKAssa yhteisten hankkeiden valmistelulla. Suomessa 3AMK-yhteistyö tiivistyi edelleen Haaga-Helia- ja Laurea-ammattikorkeakoulujen kanssa solmitussa strategisessa liittoumassa.

Opimme nopeasti yhdessä

Suurimmalla osalla tulevaisuuden osaamisia ja ammatteja ei ole vielä nimeä. Siksi uskomme, että vuorovaikutussuhteet ja monialaisten ilmiöiden ymmärtäminen nousevat keskeisiksi opiskeltaviksi työelämätaidoiksi myös korkeakouluyhteisössämme.

Innostumme vuonna 2019 innovaatiokeskittymissä yhdessä nopeasti oppimisesta ja uusista oppimisympäristöistä kampuksillamme. Molemmat tarjoavat opiskelijoille, henkilöstölle ja kumppaneillemme ainutlaatuisen yhdessä oppimisen hyödyn merkityksellisten sisältöjen parissa!

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori

Vuosikatsauksen muut osiot