Tunnusluvut 2018

Opiskelijat

Opiskelijamäärät: AMK-, ylempi AMK- ja erikoistumiskoulutuksen opiskelijat – Sekä läsnä- että poissaolevat, infografiikka. Vuosi 2018.Kulttuuri: 1779. Liiketalous: 1732. Tekniikka: 7987.Sosiaali- ja terveysala: 4910. Yhteensä: 16408.Vuosi 2017.Kulttuuri: 1736. Liiketalous: 1749. Tekniikka: 8080. Sosiaali- ja terveysala: 4901. Yhteensä. v. 2018: 16466.

Hakijoita Metropoliassa yhteensä

Hakijat, infografiikka. Vuosi 2018.Kulttuuri: ensisijaiset hakijat 2194, koulutuksen aloituspaikat 481.Liiketalous: ensisijaiset hakijat 1421 koulutuksen aloituspaikat 445.Tekniikka: ensisijaiset hakijat 4096 koulutuksen aloituspaikat 1680. Sosiaali- ja terveysala: ensisijaiset hakijat 8820 koulutuksen aloituspaikat 1425.Yhteensä: ensisijaiset hakijat 16531 koulutuksen aloituspaikat 4031.Vuosi 2017.Kulttuuri: ensisijaiset hakijat 2058 koulutuksen aloituspaikat 399. Liiketalous: ensisijaiset hakijat 1287 koulutuksen aloituspaikat 440. Tekniikka: ensisijaiset hakijat 4329 koulutuksen aloituspaikat 1775. Sosiaali- ja terveysala: ensisijaiset hakijat 9299 koulutuksen aloituspaikat 1394. Yhteensä: ensisijaiset hakijat 16973 koulutuksen aloituspaikat 4008.

AMK-tutkinnot

AMK-tutkinnot – valmistuneet koulutusaloittain 2017-2018, infografiikka.Vuosi 2018.Kulttuuri: 285 henkeä.Liiketalous: 273 henkeä.Tekniikka: 1170 henkeä.Sosiaali- ja terveysala: 1110 henkeä.Yhteensä: 2838 henkeä.Vuosi 2017. Kulttuuri: 316 henkeä.Liiketalous: 295 henkeä.Tekniikka: 1027 henkeä.Sosiaali- ja terveysala: 1031 henkeä.Yhteensä: 2669 henkeä.

YAMK-tutkinnot

Valmistuneet koulutusaloittain 2017-2018, infografiikka.Vuosi 2018.Kulttuuri: 61 henkeä.Liiketalous: 56 henkeä.Tekniikka: 176 henkeä.Sosiaali- ja terveysala: 131 henkeä.Yhteensä: 424 henkeä.Vuosi 2017. Kulttuuri: 48 henkeä.Liiketalous: 56 henkeä.Tekniikka: 166 henkeä.Sosiaali- ja terveysala: 124 henkeä.Yhteensä: 394 henkeä.