3AMK -
Haaga-Helian, Laurean ja
Metropolian liittouma

3AMK-yhteistyölle keskeistä

 • Tehokkuutta ilman hallinnollisia rakenteita
 • Keskiössä opiskelijat ja tulevaisuuden työelämätarpeet
 • Monialaista osaamista muuttuvaan työelämään
 • Kokeilukulttuuri opintojen ja työelämän uudistajana

3AMK:n neljä yhteistyöaluetta

 • Oppimistoiminta

  Rakennamme opiskelijoillemme uusia osaamispolkuja ja tutkintoja, sekä digikampuksen tukemaan oppimista. Tarjoamme kansainvälisessä yritys- ja työelämäyhteistyössä toteutettavia Professional Summer School -kesäopintoja. Tutustu 3AMK-opintotarjontaan 3AMK-sivustolla

   

 • Työelämäyhteistyö ja
  yrittäjyys

  Edistämme yrittäjyyttä ja kehitämme työelämäyhteistyön uusia toimintamalleja, esimerkkeinä yrittäjyysleiri Cambridge Venture Camp ja 10 Days 100 Challenges -intensiivitoteutus.

  Tutustu 3AMK:n työelämäyhteistyöhön StartUp Schoolin sivuilla

 • Vaikuttava TKI-toiminta

  Saamme aikaan tuloksia ja vaikuttavuutta TKI-toiminnassa rakentamalla vahvoja osaamiskeskittymiä ja tehostamalla globaalien tutkimus- ja hankerahoituskanavien hyödyntämistä.

  Lue lisää vaikuttavasta TKI-toiminnasta 3AMK-sivustolta

 • Koulutusvienti - EduExcellence

  3AMK-yhteistyöllä edistetään myös kansainvälistä koulutusvientiä. EduExcellence toimii Suomen ammattikorkeakoulusektorin suurimpana koulutusviennin keskittymänä, jonka tavoitteina on lisätä ja skaalata koulutusvientiä merkittävästi. 
  Lue lisää EduExcellencestä  »

3AMK-rehtorit

 • Teemu Kokko.

  Teemu Kokko, Haaga-Helia:

  ”Suomalaisessa korkeakoulukentässä 3AMK on täysin ainutlaatuinen korkeakouluyhteistyön malli, jossa mennään tekeminen ja ihmiset edellä. 3AMK:ssa ovat vahvasti mukana kaikki osapuolet: työelämä, opiskelijat sekä korkeakoulut. Toiminnalla haetaan ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia.”

 • Jouni Koski.

  Jouni Koski, Laurea:

  ”3AMK on globaaliin toimintaympäristöön kiinnittyvä korkeakoulujen yhteistyöratkaisu, ja yhteistyöalueillamme suuntaamme vahvasti kansainvälisyyteen. Osaamisten yhdistäminen on voimavara, jolla kehitämme mm. 3AMK:n yhteistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja kasvatamme kansainvälisen TKI-rahoituksen määrää.”

 • Riitta Konkola.

  Riitta Konkola, Metropolia:

  ”3AMK on uuden sukupolven korkeakouluyhteistyötä, jossa opiskelijat ovat neuvonantajia. 3AMK luo korkeakouluille nopeasti uusia, ennennäkemättömiä toimintamalleja ja tulevaisuuteen suuntautuvia tutkinto- ja osaamisyhdistelmiä. Ylitämme rohkeasti rajoja ja olemme ratkaisuhakuisia.”

3AMK - Työmaana tulevaisuus

1 Uudenlaista osaamista muuttuvaan työelämään

3AMK tarjoaa innovatiivisia osaamispolkuja työelämän tarpeisiin. Koulutamme sitä, mitä suomalaisesta yhteiskunnasta puuttuu.

Tulevaisuuden työelämä vaatii uudenlaista osaamista. Jotta Suomi voisi jatkossakin olla maailman osaavimman työvoiman maa, korkeakoulujen opintotarjontaa tulee kehittää monipuolisesti. Jatkuvasti kehittyvä korkeakoulutus on yhteiskunnan muutosvoima, joka takaa suomalaisen osaamisen kilpailukyvyn maailmalla.

Uudistamme ammattikorkeakoulutusta kehittämällä innovatiivisia 3AMK-osaamispolkuja, jotka vastaavat työelämän tarpeisiin, vahvistavat metropolialueen osaamista ja kehittävät työelämän käytäntöjä.

3AMK panostaa ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyöhön, ja yritysten edustajat ovat vahvasti mukana uusien osaamispolkujen kehittämisessä.

2 Tekoäly tunnistaa tulevaisuuden osaamisen

3AMK ennakoi tulevaisuuden muutosta: tunnistamme tekoälyn avulla, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja kehitämme 3AMK:n koulutustarjontaa sen mukaisesti.

Tulevaisuuden työelämän ja osaamistarpeiden onnistunut ennakointi lisää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa koulutuksen ja teknologian hyödyntämisen huippumaana.

3AMK:n yhteistyö tekoäly-yritys Headain kanssa parantaa suomalaisen korkeakoulutuksen reagointikykyä. Tekoälyn tuottaman datan avulla ennakoimme tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. Hyödynnämme tekoälyä tarjotaksemme valtakunnallisia ratkaisuja tutkinto-, muunto- ja täydennyskoulutusten kehittämiseen.

3 Kokeilukulttuuri uudistaa opintoja ja työelämää

Kehitämme 3AMK:n osaamispolkuja rohkeasti kokeilemalla. Vain kokeilemalla saadaan varmistettua, mikä toimii ja mikä ei toimi.

Haluamme luoda Suomesta kansainvälisesti vetovoimaisen paikan kokeiluille ja innovaatioille. Työelämä ja koulutus kehittyvät, kun rikotaan hallinnollisia rajoja ja kokeillaan uutta. Kokeilukulttuurissa olennaista on rohkea heittäytyminen ja kokemuksista oppiminen.

Edistämme 3AMK:lle ominaista kokeilukulttuuria koulutuksen ja työelämän uudistamisessa. Sekä opettajat että opiskelijat ovat mukana kokeilukulttuuriin perustuvassa tekemisessä. Tämän kokemuksen opiskelijat vievät valmistuttuaan mukanaan työelämään.

4 Paikka, jossa osaaminen ja ihmiset liikkuvat

3AMK:n tavoitteena on osaamisen ketterä liikuttaminen. Opiskelijat ja henkilöstö liikkuu niin korkeakoulujen sisällä kuin korkeakoulujen ja yritysten välillä.

Opiskelijoiden ja opettajien sujuva liikkuminen korkeakoulusta toiseen sekä korkeakoulun ja yritysten välillä vahvistaa osaamista ja mahdollistaa uusia innovaatioita. Näin uudet ajatukset ja ideat kohtaavat ja vaihtavat paikkaa.

Panostamme opiskelijoiden työelämässä tapahtuvaan oppimiseen ja kehitämme toimintatapoja työelämän edustajien kanssa. 3AMK:ssa opiskelijat ratkaisevat tulevaisuuden haasteita ja luovat uutta yhdessä työpaikkojen kanssa.

5 Parasta ammattikorkeakoulutusta maailmalle

3AMK on työelämäpedagogiikan edelläkävijä, joka edistää suomalaista koulutusvientiä yrityksensä EduExcellencen kautta.

Suomessa tarjotaan maailman parasta ammattikorkeakoulutusta. Tämä lisää ammattikorkeakoulutuksen kansainvälistä houkuttelevuutta ja avaa mahdollisuuksia koulutusviennille.

3AMK:n perustama koulutusvientiyritys EduExcellence vahvistaa 3AMK:n kansainvälisiä verkostoja. Olemme kouluttaneet mm. opettajia Kolumbiassa, vieneet startup-opintoja Etelä-Afrikkaan ja tukeneet ilmailualan liiketalouden koulutusohjelman starttia Kiinassa. 

Haluamme tehdä Suomesta työelämäpedagogiikan mallimaan. 3AMK vastaa globaaliin laadukkaan koulutuksen tarpeeseen viemällä työelämäpedagogiikan huippuosaamista maailmalle.

3AMK-videoita


Lisätietoja

Anu Moisio.

Prosessijohtaja Anu Moisio
anu.moisio haaga-helia fi
3AMK - Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian liittouma

3AMK:sta sanottua

Anu Moisio.

”Uusi työ syntyy perinteisten toimialojen leikkauskohtiin. 3AMK vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin yhdistämällä luovasti kolmen korkeakoulun asiantuntijuutta. Siitä on hyötyä ensi sijassa opiskelijoillemme, mutta myös henkilöstöllemme. Meidän kaikkien osaaminen laajenee tässä yhteistyössä.”
Anu Moisio, 3AMK-prosessijohtaja, Haaga-Helia

3AMK on yksi keskeisistä strategisista painopisteistä korkeakoulutuksen saaneiden ihmisten uudelleenkouluttamisessa. 3AMK toimii alueella, jossa asuu paljon väkeä ja jossa tarvitaan yhteistyötä. 3AMK:n tulevaisuus on taattu.”
Olli Luukkainen, puheenjohtaja, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, 3AMK:n neuvottelukunnan jäsen

Heini Toivonen.

”3AMK:n rooli on olla yhdessä kaupunkien, yritysten ja kansalaisten kanssa luomassa hyötyä ja ratkaisuja arjen ja työelämän haasteisiin soveltavaa tutkimusta hyödyntäen. 3AMK-korkeakouluina voimme olla saattamassa eri toimijoita yhteen, jotta tulevaisuus olisi entistä kirkkaampi.”
Heini Toivonen, hankesuunnittelija, Laurea

Valtteri Markula.

"Mielestäni 3AMK-yhteistyötä on lähdetty rakentamaan poikkeuksellisen hienolla tavalla toiminta sekä opiskelijat edellä. Koulujen rajat ylittävät osaamispolut tarjoavat kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijoille hienoja mahdollisuuksia laajentaa omaa osaamistaan, mikä tarjoaa opiskelijoillemme aivan uusia mahdollisuuksia työmarkkinoille siirryttäessä."
Valtteri Markula, hallituksen puheenjohtaja, Metropolian opiskelijakunta Metka

Olen hirveän mielelläni 3AMK:n neuvottelukunnassa mukana, sillä näen, että 3AMK:n herkkyys kuunnella työelämää ja yhteistyökumppaneita on varsin korkealla tasolla.”
Tapio Anttila, asiamies, Sitra, 3AMK:n neuvottelukunnan jäsen

3AMK:n Circular Economy for Sustainable Growth -osaamispolku oli hyvin tulevaisuusorientoitunut. 3AMK-yhteistyö toi selvästi esille opiskelijoiden monialaisuuden sekä opetustyylien vaihtelevuuden.”
Riina Kasurinen, opiskelija, Haaga-Helia

Sosiaali- ja terveysalan osaaminen yhdistettynä talousosaamiseen hyödyttää sote-alaa. 3AMK:n sote-liiketoimintaosaajan osaamispolku tarjoaa kokonaiskuvan siitä, mikä sote-järjestelmä on ja miten sitä rahoitetaan. Alalle avautuu tulevaisuudessa todennäköisesti kaikenlaisia uusia työpaikkoja, joissa sote-rahoituskuvioiden ymmärrystä ja osaamista tarvitaan.”
Hennamari Mikkola, tutkimusprofessori ja Tieto- ja viestintäyksikön päällikkö, Kela

3AMK:n ja Headain yhteistyö mahdollistaa opetussuunnitelmatyön uudistamista niin, että se palvelee sekä hallinnollisia että substanssiopetuksen tarpeita. Kun opiskelija lähtee hakemaan töitä, hänellä on tämän yhteistyön ansiosta sellaiset ajanmukaiset taidot, joita alueellisesti kaivataan.”
Harri Ketamo, perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, Headai Oy

Jos toimimme vain yksin, meillä tulee rajat vastaan. Sen vuoksi 3AMK:n eri osaamisia on tärkeää yhdistää.”
Päivi Aarreniemi-Jokipelto, yliopettaja, Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu AOKK