3AMK - Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian liittouma

Haaga-Helia.

Laurea.

Metropolia Ammattikorkeakoulu.

3AMK-yhteistyölle keskeistä

  • Tehokkuutta ilman hallinnollisia rakenteita
  • Keskiössä opiskelijat ja tulevaisuuden työelämätarpeet
  • Monialaista osaamista muuttuvaan työelämään
  • Kokeilukulttuuri opintojen ja työelämän uudistajana

3AMK:n neljä yhteistyöaluetta

Oppimistoiminta

Rakennamme opiskelijoillemme uusia osaamispolkuja ja tutkintoja, sekä digikampuksen tukemaan oppimista. Tarjoamme kansainvälisessä yritys- ja työelämäyhteistyössä toteutettavia Professional Summer School -kesäopintoja. Tutustu 3AMK-opintotarjontaan 3AMK-sivustolla

Vaikuttava TKI-toiminta

Saamme aikaan tuloksia ja vaikuttavuutta TKI-toiminnassa rakentamalla vahvoja osaamiskeskittymiä ja tehostamalla globaalien tutkimus- ja hankerahoituskanavien hyödyntämistä.

Lue lisää vaikuttavasta TKI-toiminnasta 3AMK-sivustolta

Työelämäyhteistyö ja
yrittäjyys

Edistämme yrittäjyyttä ja kehitämme työelämäyhteistyön uusia toimintamalleja, esimerkkeinä yrittäjyysleiri Cambridge Venture Camp ja 10 Days 100 Challenges -intensiivitoteutus.

Koulutusvienti - EduExcellence

3AMK-yhteistyöllä edistetään myös kansainvälistä koulutusvientiä. EduExcellence toimii Suomen ammattikorkeakoulusektorin suurimpana koulutusviennin keskittymänä, jonka tavoitteina on lisätä ja skaalata koulutusvientiä merkittävästi.
Lue lisää EduExcellencestä

3AMK-rehtorit

Teemu Kokko.

Teemu Kokko, Haaga-Helia:

”Suomalaisessa korkeakoulukentässä 3AMK on täysin ainutlaatuinen korkeakouluyhteistyön malli, jossa mennään tekeminen ja ihmiset edellä. 3AMK:ssa ovat vahvasti mukana kaikki osapuolet: työelämä, opiskelijat sekä korkeakoulut. Toiminnalla haetaan ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia.”

Jouni Koski.

Jouni Koski, Laurea:

”3AMK on globaaliin toimintaympäristöön kiinnittyvä korkeakoulujen yhteistyöratkaisu, ja yhteistyöalueillamme suuntaamme vahvasti kansainvälisyyteen. Osaamisten yhdistäminen on voimavara, jolla kehitämme mm. 3AMK:n yhteistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja kasvatamme kansainvälisen TKI-rahoituksen määrää.”

Riitta Konkola.

Riitta Konkola, Metropolia:

”3AMK on uuden sukupolven korkeakouluyhteistyötä, jossa opiskelijat ovat neuvonantajia. 3AMK luo korkeakouluille nopeasti uusia, ennennäkemättömiä toimintamalleja ja tulevaisuuteen suuntautuvia tutkinto- ja osaamisyhdistelmiä. Ylitämme rohkeasti rajoja ja olemme ratkaisuhakuisia.”

3AMK - Työmaana tulevaisuus

1. Uudenlaista osaamista muuttuvaan työelämään

3AMK tarjoaa innovatiivisia osaamispolkuja työelämän tarpeisiin. Koulutamme sitä, mitä suomalaisesta yhteiskunnasta puuttuu.

Tulevaisuuden työelämä vaatii uudenlaista osaamista. Jotta Suomi voisi jatkossakin olla maailman osaavimman työvoiman maa, korkeakoulujen opintotarjontaa tulee kehittää monipuolisesti. Jatkuvasti kehittyvä korkeakoulutus on yhteiskunnan muutosvoima, joka takaa suomalaisen osaamisen kilpailukyvyn maailmalla.

Uudistamme ammattikorkeakoulutusta kehittämällä innovatiivisia 3AMK-osaamispolkuja, jotka vastaavat työelämän tarpeisiin, vahvistavat metropolialueen osaamista ja kehittävät työelämän käytäntöjä.

3AMK panostaa ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyöhön, ja yritysten edustajat ovat vahvasti mukana uusien osaamispolkujen kehittämisessä.

2. Tekoäly tunnistaa tulevaisuuden osaamisen

3AMK ennakoi tulevaisuuden muutosta: tunnistamme tekoälyn avulla, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja kehitämme 3AMK:n koulutustarjontaa sen mukaisesti.

Tulevaisuuden työelämän ja osaamistarpeiden onnistunut ennakointi lisää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa koulutuksen ja teknologian hyödyntämisen huippumaana.

3AMK:n yhteistyö tekoäly-yritys Headain kanssa parantaa suomalaisen korkeakoulutuksen reagointikykyä. Tekoälyn tuottaman datan avulla ennakoimme tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. Hyödynnämme tekoälyä tarjotaksemme valtakunnallisia ratkaisuja tutkinto-, muunto- ja täydennyskoulutusten kehittämiseen.

3. Kokeilukulttuuri uudistaa opintoja ja työelämää

Kehitämme 3AMK:n osaamispolkuja rohkeasti kokeilemalla. Vain kokeilemalla saadaan varmistettua, mikä toimii ja mikä ei toimi.

Haluamme luoda Suomesta kansainvälisesti vetovoimaisen paikan kokeiluille ja innovaatioille. Työelämä ja koulutus kehittyvät, kun rikotaan hallinnollisia rajoja ja kokeillaan uutta. Kokeilukulttuurissa olennaista on rohkea heittäytyminen ja kokemuksista oppiminen.

Edistämme 3AMK:lle ominaista kokeilukulttuuria koulutuksen ja työelämän uudistamisessa. Sekä opettajat että opiskelijat ovat mukana kokeilukulttuuriin perustuvassa tekemisessä. Tämän kokemuksen opiskelijat vievät valmistuttuaan mukanaan työelämään.

4. Paikka, jossa osaaminen ja ihmiset liikkuvat

3AMK:n tavoitteena on osaamisen ketterä liikuttaminen. Opiskelijat ja henkilöstö liikkuu niin korkeakoulujen sisällä kuin korkeakoulujen ja yritysten välillä.

Opiskelijoiden ja opettajien sujuva liikkuminen korkeakoulusta toiseen sekä korkeakoulun ja yritysten välillä vahvistaa osaamista ja mahdollistaa uusia innovaatioita. Näin uudet ajatukset ja ideat kohtaavat ja vaihtavat paikkaa.

Panostamme opiskelijoiden työelämässä tapahtuvaan oppimiseen ja kehitämme toimintatapoja työelämän edustajien kanssa. 3AMK:ssa opiskelijat ratkaisevat tulevaisuuden haasteita ja luovat uutta yhdessä työpaikkojen kanssa.

5. Parasta ammattikorkeakoulutusta maailmalle

3AMK on työelämäpedagogiikan edelläkävijä, joka edistää suomalaista koulutusvientiä yrityksensä EduExcellencen kautta.

Suomessa tarjotaan maailman parasta ammattikorkeakoulutusta. Tämä lisää ammattikorkeakoulutuksen kansainvälistä houkuttelevuutta ja avaa mahdollisuuksia koulutusviennille.

3AMK:n perustama koulutusvientiyritys EduExcellence vahvistaa 3AMK:n kansainvälisiä verkostoja. Olemme kouluttaneet mm. opettajia Kolumbiassa, vieneet startup-opintoja Etelä-Afrikkaan ja tukeneet ilmailualan liiketalouden koulutusohjelman starttia Kiinassa.

Haluamme tehdä Suomesta työelämäpedagogiikan mallimaan. 3AMK vastaa globaaliin laadukkaan koulutuksen tarpeeseen viemällä työelämäpedagogiikan huippuosaamista maailmalle.

Lisätietoja

Prosessijohtaja Antti Vettenranta
antti.vettenranta [at] laurea.fi (antti[dot]vettenranta[at]laurea[dot]fi)
3AMK - Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian liittouma

Tutustu 3AMK-verkkosivustoon