Strategia 2021 - 2030:
Osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja

Muuttuva maailma ja uudistuva yhteiskunta tarvitsevat uudenlaisen korkeakoulun

Tavoittelemme uudella strategiallamme entistä vahvempaa vaikuttavuutta yhteiskunnan parhaaksi, ihminen edellä.

Tahtotilanamme on olla osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja.

Saavuttaaksemme tahtotilamme, olemme valinneet viisi teemaa, joihin panostamme tulevina vuosina:

  • Jatkuva oppiminen
  • Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät
  • Kestävä kehitys ja kasvu
  • Ihmiset ja kulttuuri
  • Digitalisaatio

Toteutamme strategiaamme vastuullisesti, avoimesti ja laaja-alaisessa yhteistyössä, rajat ylittäen.

Strategian taustalla vaikuttaa Metropolian arvoperusta: Kestävää tulevaisuutta vastuullisesti - ratkaisukeskeisesti, uudistuvalla osaamisella ja inhimillisellä otteella.

Kuvassa Metropolian strategian viisi teemaa

Ajankohtaista

Miten varautua markkinoiden muutoksiin ja yllättäviin disruptioihin? Miten ennakointikyvykkyyttä voidaan parantaa organisaatioissa? Ennakointikyvykkyyden merkitys yrityksille on kasvanut yhä enemmän isojen muutosten ja kriisien myötä. Myös Suomen suurin ammattikorkeakoulu on tunnistanut tulevaisuustiedon keräämisen ja analysoinnin merkityksen liiketoimintansa kehittämisessä. Millaisia hyötyjä Metropolia haluaa ennakointikyvykkyydellä saavuttaa?

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola on KPMG:n Menestyksen ytimessä -podcastissa keskustelemassa Metropolian toteuttamasta ennakointikyvykkyyden pilotista. Jaksossa kuullaan myös, miten ennakointikyvykkyyttä voidaan kehittää ja millaista osaamista siihen tarvitaan.

Kuuntele Muuttuvien markkinoiden hermolla ennakointikyvykkyydellä -podcastjakso

Riitta Konkola, toimitusjohtaja-rehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Julia Koivu, Lead Business Designer, KPMG Oy Ab

Riitta Konkola, toimitusjohtaja-rehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Julia Koivu, Lead Business Designer, KPMG Oy Ab Kuva: KPMG

Strategiamme ytimessä

Jatkuva oppiminen

Tulevaisuuden osaamista ja yksilöllisiä oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin.

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuteen - yhdessä tehden.

Toimintaa ohjaamassa

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys ohjaa kaikkea tekemistämme ja ajatteluamme. Se merkitsee meille ennen kaikkea vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.

Kestävä kehitys ja kasvu

Onnistumisen avaintekijät

Ihmiset ja kulttuuri

Ihmislähtöisellä kulttuurilla kestävää uudistumista.

Digitalisaatio

Digitaalisella kyvykkyydellä ketteryyttä ja tehokkuutta toimintaan.