Muuttuva maailma ja uudistuva yhteiskunta tarvitsevat uudenlaisen korkeakoulun

Tavoittelemme uudella strategiallamme entistä vahvempaa vaikuttavuutta yhteiskunnan parhaaksi, ihminen edellä.

Tahtotilanamme on olla osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja.

Saavuttaaksemme tahtotilamme, olemme valinneet viisi teemaa, joihin panostamme tulevina vuosina:

  • Jatkuva oppiminen
  • Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät
  • Kestävä kehitys ja kasvu
  • Ihmiset ja kulttuuri
  • Digitalisaatio

Toteutamme strategiaamme vastuullisesti, avoimesti ja laaja-alaisessa yhteistyössä, rajat ylittäen.

Strategian taustalla vaikuttavat Metropolian arvot avoimuus, yhteisöllisyys, korkea laatu ja asiantuntijuus.

Kuvan sisältö on avattu sivun teksteissä.

Strategiamme ytimessä

Jatkuva oppiminen

Tulevaisuuden osaamista ja yksilöllisiä oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin. 

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuteen - yhdessä tehden.

Toimintaa ohjaamassa

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys ohjaa kaikkea tekemistämme ja ajatteluamme. Se merkitsee meille ennen kaikkea vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.

Kestävä kehitys ja kasvu

Onnistumisen avaintekijät

Ihmiset ja kulttuuri

Ihmislähtöisellä kulttuurilla kestävää uudistumista.

Digitalisaatio

Digitaalisella kyvykkyydellä ketteryyttä ja tehokkuutta toimintaan.