Vaikuttavuuskatsaus 2/2023

Kolme kertaa vuodessa ilmestyvissä vaikuttavuuskatsauksissa tuodaan näkyväksi Metropolian toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja ratkaisuja suuriin haasteisiin sekä esitellään talouden keskeisimmät tunnusluvut.

Metropoliassa syksyn työt ovat jo täydessä vauhdissa. Tämä syksy on meille erityisen merkityksellinen, sillä juhlistimme syyskuussa Metropolian 15-vuotistaivalta. Näiden vuosien aikana olemme kasvaneet Suomen suurimmaksi ammattikorkeakouluksi ja innostavaksi ekosysteemitoimijaksi, joka on löytänyt omat vahvuutensa ja kehittää niitä päämäärätietoisesti.

Jos nyt olemme päässeet jo näin pitkälle, mitä seuraavat 15 vuotta tuovatkaan tullessaan? Me Metropoliassa uskommekin, että tulevaisuus tehdään tänään, ja siksi olemme luoneet vahvasti tulevaisuuteen katsovan strategian. Olemme sitoutuneet lupaukseemme olla osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja. Ja tämän tavoitteen eteen teemme töitä joka päivä.

Vaikka katse on tiukasti tulevaisuudessa, kevään ja kesän aikana tapahtui paljon asioita, joilla on myös pitkäkantoiset vaikutukset. Kesäkuussa saimme kuulla ilouutisen, sillä Metropolian koordinoima U!REKA SHIFT -allianssi sai kovatasoisen EU:n Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen rahoituksen. Kansainvälisyyden lisäksi toinen ajankohtainen teema Metropoliassa on tekoäly, jonka hyödyntämiseen panostetaan erityisesti tänä vuonna. Lisäksi olemme vuoden toisen kvartaalin aikana lisänneet ymmärrystämme osaamisen integroimisesta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan tuoreen julkaisun myötä. Tätä integraatiota vahvistamme entisestään tulevaisuudessa myös strategisella tasolla.

Näistä ja paljon muistakin kohokohdista kerromme tässä vuoden toisessa vaikuttavuuskatsauksessa.

Riitta Konkola, Metropolian toimitusjohtaja-rehtori

Kuvassa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola

Uusia avauksia yhteistyön ja kansainvälisyyden siivittämänä

Suomalaiset korkeakoulut kansainvälistyvät kovaa vauhtia, eikä Metropolia ole siinä poikkeus. Metropolian 17 000 tutkinto-opiskelijasta noin 1400 opiskelijaa ovat muita kuin Suomen kansalaisia. Kasvanut kansainvälinen kiinnostus Metropoliaa kohtaan näkyi myös alkuvuoden yhteishaussa. EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulleiden hakemusten määrä oli yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Uudet englanninkieliset ammattikorkeakoulututkinnot tuovat uusia opiskelumahdollisuuksia niin kansainvälisille kuin suomalaisillekin opiskelijoille. Jo nyt laajan englanninkielisen tarjonnan lisäksi lukuvuonna 2024-2025 alkaa viisi uutta englanninkielistä ohjelmaa erityisesti tekniikan alalta.

Kansainvälisyyttä ei kuitenkaan synny pelkästään yksin tekemällä vaan keskeisessä roolissa ovat myös kansainväliset yhteistyöverkostot. Metropolian koordinoima U!REKA SHIFT -allianssi sai kovatasoisen EU:n Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen rahoituksen kesäkuussa. Kaiken kaikkiaan 19 suomalaista korkeakoulua on mukana rahoituksen saaneissa 50 verkostossa, mutta Metropolia on ensimmäinen suomalainen koordinaattorina toimiva korkeakoulu. Verkostossa toiminen edellyttää tiivistä eurooppalaista yhteistyötä, ja siihen panostetaankin erityisesti tulevina vuosina. Yhteistyön vauhdittamisen lisäksi verkostossa kehitetään korkeatasoista koulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa sekä lisätään liikkuvuutta. Valmistelut ovat jo kovassa vauhdissa, sillä verkoston toiminta käynnistyy vuoden 2024 alusta.

Eri toimijoiden välistä yhteistyötä edistetään myös uudessa Metropolian ja Jyväskylän yliopiston CuWeRe-osaamiskeskittymässä, jossa uudistetaan ja vahvistetaan kulttuurihyvinvointialaa kehittämällä tutkimusta ja siihen perustuvaa koulutusta. CuWeRE:n toiminta käynnistyi kesäkuussa järjestetyn avajaistapahtuman myötä. Kulttuurihyvinvointi on käsitteenä vielä melko uusi. Taiteellisen ja luovan toiminnan sekä kulttuurin nähdään vahvistavan ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti sekä parantavan yhteisöllisyyttä ja elämänlaatua. Tästä konkreettisena esimerkkinä on CuWeRe:n järjestämä tangoiltapäivä, jossa omaishoitoperheet kutsuttiin tangomusiikin pyörteisiin.

Vaikuttavia julkaisuja ja kestävän kehityksen edistämistä

Nopeasti muuttuva ja kompleksinen toimintaympäristö asettaa uusia haasteita korkeakoulun tarjoamalle opetukselle ja TKI-toiminnalle. Metropoliassa kehitetäänkin jatkuvasti uusia toimintamalleja, jotka erityisesti TKI:n ja oppimisen yhdistämisellä voivat tarjota jotain uutta ja vastata yhteiskunnan tarpeisiin. Kesäkuussa ilmestyneessä julkaisussa TKIO - tulevaisuuskestävää innovointia ja osaamista Metropolian TKI- ja oppimistoiminnan asiantuntijat kertovat tavoista, joilla Metropoliassa on vastattu tulevaisuuden osaamistarpeisiin TKIO:n keinoin. Julkaisu koostuu sekä asiantuntija-artikkeleista että resepteistä, jotka käytännössä kehitettyinä ja testattuina ovat heti hyödynnettävissä, kun uusilla toimintatavoilla halutaan luoda uutta tietoa.

Toinen esimerkki alkuvuoden kiinnostavista julkaisuista on Metropolian vastuullisuusraportti, joka valmistui toukokuussa. Vastuullisuusraportti kokosi yhteen vuoden 2022 tärkeimmät kehitysaskeleet kestävän kehityksen tiekartasta. Metropolian strategisena tavoitteena on integroida kestävä kehitys kaikkeen toimintaan. Muutos ei ole mahdollinen ilman osaavia ihmisiä, ja siksi viime vuonna panostettiin erityisesti opiskelijoiden ja henkilöstön kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen. Keväällä Metropoliassa aloitettiin myös valmistautuminen EU:N kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaiseen raportointiin. CSRD-direktiivin myötä vastuullisuusraportointi sidotaan koko toiminnan vuosiraportointiin ja pohjautuu entistä vahvemmin dataan.

Kyvykkyyksien vahvistamista

Yhtenä Metropolian sisäisistä kehityskohteista tänä vuonna on esihenkilötyön kehittäminen. Toimenpiteitä edistetään osallistavin menetelmin esihenkilöstön kanssa. Kevään aikana luotiin hyvän johtamisen periaatteet, jotka vahvistavat laadukasta johtamista laajasti koko organisaatiossa. Alkuvuoden aikana jatkettiin edelleen vuoden 2022 lopussa aloitettua koko esihenkilöstön kattavaa valmennusohjelmaa, jossa osallistujat kehittävät esihenkilötaitojaan ja omia vahvuuksiaan. Laaja-alaisilla kehitystoimilla vahvistetaan samalla myös koko organisaation kyvykkyyttä toteuttaa laadukasta johtamista kokonaisvaltaisesti ja johdonmukaisesti.

Tekoäly on yksi jatkuvasti kiihtyvän teknologisen kehityksen ilmentymä, joka vaikuttaa jo nyt monen organisaation toimintaan. Metropoliassa varaudutaan tulevaisuuden kehityskulkuihin ja siksi kyvykkyyttä tekoälyn saralla lujitetaan vuoden 2023 aikana. Tämän tavoitteen vauhdittamiseksi keväällä Metropoliassa aloitti AI-projektipäällikkö, jonka tehtävänä on kartoittaa tekoälykehittämisen nykytila ja valmistella tiekartta lähivuosien toimille. Metropoliassa on pilotoitu tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja jo vuodesta 2019 lähtien. Nyt avautuu erinomainen mahdollisuus syventää hankittua osaamista ja kerättyä dataa sekä ottaa seuraava askel pilotti- ja kokeiluvaiheesta tekoälypohjaisten ratkaisujen käyttöönottoon ja laajempaan hyödyntämiseen.

Taloustilanne

Ensimmäinen vuosipuolisko (kum. Q2/2023 vrt. kum. Q2/2022)

Kuvassa Metropolian liikevaihto sekä TKI-toiminnan, oppimistoiminnan ja liiketoiminnan kumulatiivinen liikevaihto vuoden 2023 toisella kvartaalilla.

Ydintoimintojen liikevaihdot

Oppimistoiminnan liikevaihto oli 24,5 miljoonaa euroa kasvaen 14,7 % vertailukaudesta (Q2/2022; 21,4 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 48,4 miljoonaa euroa kasvaen 13,4 % edellisvuodesta (H1/2022; 42,7 M€).

TKI-toiminnan liikevaihto oli 4,5 miljoonaa euroa kasvaen 2,5 % vertailukaudesta (Q2/2022; 4,4 M€). Ulkopuolisen tulorahoituksen osuus liikevaihdosta oli 2,2 miljoonaa euroa, kasvaen 15,9 % edellisvuodesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa pysyen samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella (H1/2022; 8,5 M€).

Liiketoiminnan liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa kasvaen 42,2 % vertailukaudesta (Q2/2022; 0,9 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 3,2 miljoonaa euroa pysyen samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella (H1/2022; 3,1 M€). Liiketoiminnan ulkomaankaupan arvo ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 0,8 miljoonaa euroa (H1/2022; 0,6 M€) sisältäen osakkuusyhtiö EduExcellence Oy:n kautta tulevan osuuden.

Liikevaihto k€Tot. 1-6/2023Tot. 1-6/2022Ero
Metropolia yhteensä60 14754 3265 821
Oppimistoiminta48 37742 6695 708
- OKM-perusrahoitus40 41837 6222 796
- OKM strategiarahoitus1 9882 133-145
- Ulkopuolinen rahoitus5 9712 9143 057
- Tutkintotoiminta35 90834 4471 461
- Maksullinen oppimistoiminta5 5194 676843
- Muut3 1327362 396
TKI-toiminta8 5888 54741
- OKM-perusrahoitus4 1194 900-781
- OKM strategiarahoitus425197228
- Ulkopuolinen rahoitus4 0443 451593
- Julkinen kilpailtu TKI3 8033 320483
- Kaupallinen TKI241131110
Liiketoiminta3 1823 10973
- Kotimaa2 4142 477-63
- Ulkomaat768633135
- Maksullinen liiketoiminta (sis. Lukuvuosimaksulliset)4 0683 466602

Liikevaihto ja tulos

Metropolian liikevaihto oli toisella kvartaalilla 30,4 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 13,6 prosenttia (Q2/2022; 26,7 M€). Toisen kvartaalin tulos oli 0,05 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen edellisvuoden vastaavasta kaudesta (Q2/2022; -0,7 m€). Merkittävimmät syyt liikevaihdon kasvuun edellisvuoteen verrattuna olivat perusrahoituksen nousu, lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrän kasvu sekä Digivisio 2030 -projektin liikevaihto. Tilikauden kumulatiivinen puolen vuoden oikaistu tulos on 1,6 miljoonaa euroa. Oikaistu tulos huomioi OKM:n vuonna 2021 liikaa maksaman vuodelle 2023 kuuluvan tulorahoituksen. Kvartaalin tulosta paransi erityisesti sijoitustoiminnan tuotot.

Toimintakulut (sis. poistot) olivat toisella kvartaalilla yhteensä 30,6 miljoonaa euroa ollen 16,3 prosenttia suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella. Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä kvartaalilla 18,9 miljoonaa euroa kasvaen 7,8 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökulut olivat 62,3 prosenttia liikevaihdosta (Q2/2022; 65,7 %).

Metropolian tulos Q2/2023
TuloslaskelmaQ2/2023Q2/2022ero (k€)Q1-Q2/2023Q1-Q2/2022ero (k€)
Liikevaihto30 35126 7143 63760 14754 3255 822
Henkilöstökulut-18 918-17 556-1 362-38 060-34 994-3 067
Toimitilakulut-3 817-3 540-277-7 685-7 011-674
IT-kulut-1 263-572-691-2 092-1 474-619
Materiaalit ja palvelut-1 098-862-236-1 773-1 665-108
Toiminnan muut kulut-3 693-1 792-1 901-6 270-3 124-3 147
KÄYTTÖKATE1 5612 392-8314 2666 058-1 792
Poistot-1 832-2 003171-3 667-4 041374
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)-271389-6605992 017-1 418
Rahoitustuotot ja -kulut308-1 1021 410835-1 8942 729
Tilinpäätössiirrot ja verot955-46612140
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)46-6597051 4941441 350
Investoinnit642732-909831 083-100
Henkilöstö1 03297953103297953
Josta määräaikaiset1901642619016426

Tase

30.06.202331.12.2022ero k€
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet10 42611 366-940
Aineelliset hyödykkeet8 90010 689-1 789
Sijoitukset20 31118 1032 208
Pysyvät vastaavat39 63640 157-521
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset2 0511 231821
Lyhytaikaiset saamiset6 6776 452226
Rahoitusarvopaperit33 01930 0033 016
Rahat ja pankkisaamiset3 9488 569-4 621
Vaihtuvat vastaavat45 69646 254-558
V A S T A A V A A85 33286 411-1 079
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma4 5004 5000
Svop rahasto6 4806 4800
Lahjoitukset891992-101
Muut rahastot1001000
Ed. tilikausien voitto (tappio)43 20342 999204352
Tilikauden voitto (tappio)1 4942041 290
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ56 66955 2751 394
Pakolliset varaukset1 1241 533-410
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat000
Lyhytaikaiset velat27 54029 603-2 063
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ27 54029 603-2 063
V A S T A T T A V A A85 33286 411-1 079

Strategia 2030

Tavoittelemme uudella strategiallamme entistä vahvempaa vaikuttavuutta yhteiskunnan parhaaksi, ihminen edellä.