Metropolian vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu – kestävän kehityksen osaaminen vastuullisuustyön ytimessä

10.5.2023 - 12:00

Metropolian vastuullisuusraportti kokoaa yhteen kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisen sekä vuoden 2022 vastuullisuustyön tulokset. Metropolian kestävän kehityksen työtä ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Metropolian strategia 2021–2030, sidosryhmien odotukset sekä kestävän kehityksen tiekartta.

Vuoden aikana Metropolian vastuullisuustyössä panostettiin erityisesti opiskelijoiden ja henkilöstön kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen. Yksi vuoden kohokohdista oli Metropolian arvoperustan uudistaminen ja eettisten toimintaperiaatteiden rakentaminen.

Kestävän kehityksen kohokohdat vuonna 2022:

Kestävän kehityksen kohokohdat 2022

*CO2e eli hiilidioksidiekvivalentti on kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus kasvihuoneilmiön voimistumiseen. (Lähde: Tilastokeskus).

Kestävän kehityksen osaamisella vauhditamme muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa

Metropolia vaikuttaa monialaisena korkeakouluna toiminnallaan kaikkiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. YK:n kestävän kehityksen tavoite ”4. Hyvä koulutus” tähtää muun muassa siihen, että kaikkien oppijoiden tulisi saada kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat maailmankansalaisen tiedot ja taidot, jotta pystyy rakentamaan kestävää tulevaisuutta ja mahdollisuuksia yhdessä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Korkeakouluna Metropolian toiminnan ydintä on edistää tätä tavoitetta. Metropolian tavoitteena on, että jokainen Metropoliasta valmistunut opiskelija ja jokainen henkilöstömme jäsen osaa edistää kestävää kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa eli käytännössä ratkoa kestävän kehityksen haasteita osana työtään.

Vuonna 2022 Metropoliassa panostettiin erityisesti kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen. Vuoden aikana arvioitiin, miten kestävä kehitys näkyy tutkinto-ohjelmissa ja tämän pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelmia kestävyysnäkökulmien lisäämiseksi opetukseen tulevina vuosina. Lisäksi henkilöstön osaamiseen satsattiin. Metropoliassa toteutettiin henkilöstölle suunnattu kestävän kehityksen peruskurssi, jonka suoritti kaksi kolmas osaa henkilöstöstä. Kurssin avulla vahvistettiin henkilöstön kestävän kehityksen osaamista ja valmiuksia edistää vastuullisuutta omassa työssään.

Vuoden 2022 määrätietoinen vastuullisuustyö viitoittaa suunnan tulevaan.

“Vastuullisuustyö on jatkuvaa kehittämistä ja työ jatkuu myös vuonna 2023, jolloin painopisteitämme ovat eettisten toimintaperiaatteiden juurruttaminen korkeakouluyhteisömme arkeen, kestävän kehityksen integroiminen vahvemmin koulutukseen, hankintojen vastuullisuuden kehittäminen sekä päästövähennystiekartan laatiminen vuodelle 2030”, sanoo kestävän kehityksen päällikkö Elli Ojala.

Tutustu vastuullisuusraporttiin:

Vastuullisuusraportti on julkaistu osana Metropolian julkaisuja Theseukseen. Raportin kirjoittivat Elli Ojala, Laura Pekkarinen ja Marianne Vainikka. Lisäksi raporttiin pyydettiin tekstejä asiantuntijoilta eri puolilta organisaatiota.

Vastuullisuusraportin kansikuva

Lisätietoja:

Elli Ojala
kestävän kehityksen päällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu