Metropolia vastuuammattikorkeakouluna

Metropolia toimii vastuukorkeakouluna useissa yhteiskunnallisesti merkittävissä yhteistyöhankkeissa. Vastuukorkeakoulurooli on meille tärkeä arvonanto. Strategiassamme tahtotilanamme on olla osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja. Vastuukorkeakouluna toteutamme tahtotilaamme ja kannamme suuntaa näyttävää vastuuta erilaisten hankkeiden toteuttamisesta ja tulosten jalkauttamisesta pysyväksi toiminnaksi asti.

Tutustu alta toimintaamme vastuukorkeakouluna.

Ratkaisuja osaamisen ja työllistymisen haasteisiin

Leikkaussali-simulaatiotila.

SAILA - sairaanhoitajan laillistamisväylä

Metropolia koordinoi ammattikorkeakoulujen yhteistä hanketta, jossa edistetään EU-/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien sairaanhoitajien mahdollisuutta tehdä alansa töitä Suomessa. Tavoitteena on kehittää laillistamisväylä, jonka kautta sairaanhoitajat työllistyvät Suomessa entistä sujuvammin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Kehittämistyötä rahoitetaan yhteensä lähes kolmella miljoonalla eurolla.

AMKoodarista AMKOsaajaksi

AMKoodari tarjoaa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella maksutonta koodarikoulutusta. Mukana ovat Metropolian lisäksi Haaga-Helia, HAMK, Laurea ja Xamk. Koulutus laajenee ja jatkuu AMKosaaja-hankkeena vuonna 2022.

Kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus TOKASA

Hankkeessa vastataan hoitajapulaan maahanmuuttajille suunnatulla sairaanhoitajakoulutuksella, jossa opetetaan substanssin ohella suomen kieltä. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaja työllistyy Suomeen ammatin vaatimalla kielitaitotasolla. Hankkeen vastuukorkeakouluja ovat Metropolia ja Tampereen AMK.

SIMHE

Metropolian SIMHE-palvelut (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) auttavat tunnistamaan maahanmuuttajien osaamista ja ohjaamaan heitä tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille.(Metropolia on toiminut SIMHE-palvelujen vastuukorkeakouluna vuodesta 2016.)

SOTKA -satelliittikoulutus

Metropolian koordinoimassa hankkeessa vastattiin maakuntien muuttuviin työelämätarpeisiin luomalla verkkopohjainen satelliittikoulutuskonsepti sosiaali- ja terveysalan pienille erityisaloille.

Digitaalisia ratkaisuja

Digitaalinen AMK-valintakoe

Metropolia koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta vuosina 2017-2020. Osana hanketta kehitettiin ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen AMK-valintakoe, jota myös yliopistot ovat hyödyntäneet.

Peppi - Voimaa ja vääntöä

Peppi

Peppi on verkkopalvelukokonaisuus, jonka kautta opetukseen liittyvää tietoa voi hallita yhdestä paikasta. Palvelukokonaisuuden omistavat Metropolia ja Tampereen AMK.

Soteli

Hankkeessa kehitettiin Metropolian vetovastuulla sosiaali- ja terveysalan valtakunnallinen sähköinen esivalintakoe (SOTELI).

Link to Content

Korkeakoulujen välinen yhteistyö

3AMK

3AMK on Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strateginen liittouma. Yhteistyötä tehdään oppimistoiminnan, yrittäjyyden ja innovaatioiden, TKI-toiminnan sekä koulutusviennin saralla. 3AMK koordinoi myös ammattikorkeakoulujen Kiina-verkostoa vuosina 2021-2024.

Korkeakoulutuksen Digivisio 2030

Digivisio 2030 on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Hanketta koordinoivat vastuukorkeakouluina Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä OsKu

Kuntoutusalan osaamiskeskittymässä kehitetään kuntoutuksen koulutusta kuntoutujien parhaaksi. Kansallista verkostoa koordinoivat vuosina 2017-2020 Metropolia ja JAMK.