TOKASA: Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus -hanke

Hankkeen esittely

Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus (TOKASA) -hankkeen tarkoituksena on luoda toimiva ja pysyvä tutkintokoulutusmalli, jossa kielenopetus on integroitu substanssiopintoihin. Tämä mahdollistaa sen, että tutkinnon suorittaja työllistyy Suomeen ammatin vaatimalla kielitaitotasolla. Opetuskielinä ovat englanti ja suomi.

Pilotti toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun johdolla. Hankkeeseen osallistuvat myös muut, toimintaan halukkuutensa ilmoittaneet ammattikorkeakoulut.

Hankkeen rahoittajana toimivat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö osana Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Hankkeen kesto on 1.1.2021-31.12.2024.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Tavoite ja tehtävät

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija valmistuu sairaanhoitajaksi, jolla on valmiudet työskennellä suomen kielellä suomalaisessa terveydenhuollossa. TOKASA-mallissa opetus alkaa englannin kielellä, ja suomen kielen osuus kasvaa vähitellen substanssiopintoihin integroidusti. TOKASA-mallissa AMK-opinnot voi aloittaa ilman suomen kielen taitoa, mutta opiskelija oppii suomen kieltä osana tutkintoa niin, että hän voi valmistuttuaan työllistyä Suomeen ammatin vaatimalla kielitaitotasolla. Mallia kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Englannin kielen kielitaitotasovaatimus B2.

Vaikuttavuus

Toiminnallisesti kaksikielisellä sairaanhoitajakoulutuksella on vaikuttavuutta usealla eri tasolla. Hankkeen aikana kehitetään näyttöön perustuva toiminnallisesti kaksikielisen koulutuksen malli, jota pilotoidaan sairaanhoitajakoulutuksessa. Tarkoitus on, että mallin avulla toiminnallisesti kaksikielinen korkeakoulutus voidaan ottaa käyttöön myös muilla aloilla. Hankkeen aikana tehdään laaja arviointitutkimus, jonka perusteella mallia kehitetään edelleen.

Suomessa on useilla aloilla osaajapula. Toiminnallisesti kaksikielinen korkeakoulutus on kestävä tapa vastata osaajapulaan. Toiminnallisesti kaksikielinen koulutus tarjoaa Suomeen muuttoa harkitsevalle eettisesti kestävän tien Suomen työmarkkinoille koulutustaan vastaavaan työhön, myös erittäin säädellyille terveydenhuollon työmarkkinoille.

Yhteystiedot

Hanna Repo Jamal
Projektipäällikkö, arviointitutkimus
hanna.repojamal [at] metropolia.fi (hanna[dot]repojamal[at]metropolia[dot]fi)

Iida Väätänen
Koulutussuunnittelija
iida.vaatanen [at] metropolia.fi (iida[dot]vaatanen[at]metropolia[dot]fi)