Talent Boost -toimenpideohjelma - kasvua kansainvälisistä osaajista

Talent Boost -toimenpideohjelmalla houkutellaan kansainvälisiä osaajia Suomeen

Kansallisen Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteena on edistää Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien opiskelu- ja työmarkkinoilla. Ohjelma tukee Suomen hallituksen tavoitteita lisätä kansainvälisten opiskelijoiden määrää ja heidän työllistymistään Suomeen valmistumisen jälkeen. Talent Boost -toiminta kehittää verkostomaisesti kansainvälisten osaajien houkuttelua, asettautumista ja työllistymistä Suomeen.

Lue lisää Talent Boost -toimenpideohjelmasta Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Metropolian Talent Boost toimiin kuuluu mm. korkeasti koulutettujen kansainvälisten osaajien urapalvelut, suomen kielen integrointi osaksi opetusta ja yritysyhteistyön lisääminen. Metropolia tarjoaa SIMHE-palveluja (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi ja heidän ohjaamiseksi tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille. Toimintaa kehitetään tiivistä yhteistyössä kansallisen ja alueellisen Talent Boost -verkoston kanssa.

Metropolian Talent Boost -palvelulupaus

 • Vahvistamme kansainvälisten opiskelijoiden yhteyksiä työelämään siten, että heidän edellytyksensä työllistyä Suomeen vahvistuvat.
 • Lisäämme kansainvälisten opiskelijoiden työllistämistavoitteet osaksi yritys- ja työelämäyhteistyön kokonaisuuttamme mm. tarjoamalla elinkeinoelämälle tukea työyhteisön kansainvälisyysvalmiuksien vahvistamiseen ja kansainvälisten harjoittelijoiden palkkaamiseen sekä lisäämällä kansainvälisen opiskelijan harjoittelu - ja/tai lopputyöjakson osaksi erilaisia yritysyhteistyöpaketteja sekä mahdollistamme kansainvälisten opiskelijoiden ja työelämän toimijoiden kohtaamisia.
 • Parannamme palveluita ja kehitämme erilaisia tukimuotoja, jotka edistävät kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelu- ja työpaikan löytämistä.

Tutustu palveluihimme

Löydä kansainvälinen osaaja

Rakenna kanssamme yrityksesi kansainvälistä tulevaisuutta. Rekrytoi kansainvälisiä osaajia, tarjoa työharjoittelupaikkaa tai työelämän kehittämisprojektia opinnäytetyönä. Kerro yrityksesi tarpeista, rakennetaan yhdessä sopiva kokonaisuus.

Palveluja yrityksille ja organisaatioille

JobTeaser: tarjoa harjoittelupaikkaa, työpaikkaa, opinnäytetyötä

Tarjoa työ- ja harjoittelupaikkoja opiskelijoille

JobTeaser -työnhakuportaalin kautta voit tarjota työ- ja harjoittelupaikkoja Metropolian opiskelijoille. Metropoliassa opiskelee yli 3000 kansainvälistä opiskelijaa sekä bachelor, että master tutkinto-ohjelmissa. Katso helpot ohjeet työpaikan tarjomisesta videolta.

SIMHE-palvelut maahanmuuttajille

SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) on palvelukokonaisuus joka on suunnattu Suomessa asuville maahanmuuttajille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai haluavat hakea suomalaiseen korkeakouluun.

SIMHEapp

SIMHEapp mobiilisovellus auttaa maahanmuuttajia korkakouluopintoihin hakeutumisessa, sekä antaa tietoa suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan integroitumisesta. SIMHEapp on suunnattu sekä opintojaan suunnitteleville maahanmuuttajille, että heitä ohjaaville henkilöille.

Kansainvälisten opiskelijoiden onnistumistarinoita

Kansainväliset opiskelijat kertovat Suomeen työllistymisen tuesta Metropoliassa
Ramboll kertoo yhteistyöstä Metropolian kanssa

Tutustu Metropolian Talent Boost -toimiin

Kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus TOKASA

Hankkeessa vastataan hoitajapulaan maahanmuuttajille suunnatulla sairaanhoitajakoulutuksella, jossa opetetaan substanssin ohella suomen kieltä. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaja työllistyy Suomeen ammatin vaatimalla kielitaitotasolla. Hankkeen vastuukorkeakouluja ovat Metropolia ja Tampereen AMK.

Kielibuusti

Kielibuusti-hankkeessa kehitetään kotimaisten kielten koulutusta niin, että se vastaa tehokkaammin Suomeen rekrytoitavien ja maassa jo olevien kansainvälisten osaajien kielitaitotarpeisiin.

Päättyneet hankkeet

 • Talent Helsinki 2022-2023 hanke (2022-2023) Hankkeen tavoitteena oli houkutella Helsinkiin erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita ja eri alojen yrittäjiä ja avainhenkilöitä sekä helpottaa alueella jo olevien kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä alueelle asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä.

 • Oske -hanke (2020-2023) Projektissa mallinnettiin ja pilotoitiin korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskuspalveluja pääkaupunkiseudulle. Projektissa kehitettiin uraohjaus- ja osaamisen tunnistamisen palveluja sekä täydentäviä alakohtaisia koulutuksia koulutettujen maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamisen, osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämiseksi.

 • SIMHEapp II -hanke (2019-2022) Metropolia osallistui Karelia-ammattikorkeakoulun koordinoimaan hankkeeseen, jossa jatkokehitettiin digitaalista mobiilipalvelua. Sovellus kehitettiin SIMHEapp-hankkeessa (2017-2019) ja jatkokehityksen yhteydessä sovellukseen rakennetaan myös tuki työllistymispoluille ja muuhun kuin tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumiseen.
 • SIMHE-jatkokehitys -hanke (2019-2021): Hankkeessa kehitettiin uraohjauksen ja suomen kielen oppimisen malli tukemaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä Suomeen. Lisäksi hankkeessa arvioitiin maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa ja sen kokemuksia Suomessa.

 • Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanke (2019-2021, Pirkanmaan liiton AIKO Talent Boost -rahoitus): Hankkeessa edistettiin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä sekä kansainvälisten osaajien houkuttelua ja asettautumista pääkaupunkiseudulle. Hanke toteutettiin 12 partnerin yhteistyönä.

 • SOTE-silta -hanke (2018-2021, ESR): Metropolia Ammattikorkeakoulu koordinoi neljän ammattikorkeakoulun hanketta, jossa kehitettiin sujuvaa ja kustannustehokasta prosessia tiettyjen terveysalan tutkinnon ulkomailla suorittaneiden maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustamiseen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja työllistymiseen.

 • SIMHE polku -hanke (2018-2020, ESR): Hankkeessa tehtiin korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehitettiin Pohjois- ja Itä-Suomen sekä pääkaupunkiseudun tarpeiden pohjalta työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, joka on sovellettavissa myös muualla Suomessa.

 • Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke (2018-2020, OPH): Pääkaupunkiseudulle luotiin korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen ekosysteemi. Tavoitteena oli mahdollistaa maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja nopea siirtyminen henkilökohtaiselle kotoutumista ja osaamista edistävälle koulutus- ja urapolulle.

 • Valmentavasta valmiiksi -hanke (208-2019, OKM): Yhdeksän ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa kehitettiin korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta ja laadittiin koulutuksen kansalliset suositukset.

Various Variables -blogi Suomesta töitä etsiville

Various Variables -blogi on suunnattu korkeasti koulutetuille kansainvälisille osaajille jotka haluavat työllistyä Suomeen. Blogista löytyy hyödyllisiä vinkkejä työnhakuun Suomessa.

Lue Various variables -blogia

Tutustu julkaisuihimme

Yhdessä kohti osaajien Suomea - oivalluksia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta (2020)

Artikkelikokoelma summaa yhteen maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan strategiakauden 2017-2020 aikaansaannokset, havainnot ja oivallukset.

Towards a Finland of talents together – insights on the SIMHE operations (2021)

Englanninkielinen käännös Yhdessä kohti osaajien Suomea - oivalluksia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta -teoksesta.

Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen (2019)

Artikkelikokoelmassa jaetaan kokemuksia, parhaita käytäntöjä ja suosituksia maahanmuuttajille suunnatuista korkeakouluopintoihin valmentavasta koulutuksesta.

Osaamisella ei ole rajoja: Vastuukorkeakoulutoiminta maahanmuuttajien integraation tukena Suomessa (2018)

Artikkelikokoelmassa jaetaan SIMHE-toiminnan alkuvuosien käytäntöjä ja havaintoja.

Yhteystiedot

Asiantuntija Anu Luoma

Asiantuntija Henriikka Heikkinen