Hanke on päättynyt.

Tuloksena syntyi työllistymistä tukeva maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden digitaalinen palvelu.

Samalla haluttiin vakiinnuttaa hyvää palautetta saanut SIMHEapp-konsepti kansalliseksi osaksi korkeakoulujen maahanmuuttajatyön työkaluja sekä varmistaa palvelun toimivuus, laadukkuus ja tarvelähtöisyys.

Palvelu on maksuton käyttäjille ja muille organisaatioille.
Hanketta koordinoi Karelia-ammattikorkeakoulu ja kumppaneina olivat Oulun ammattikorkeakoulu sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Vaikuttavuus / Tulokset

Tuloksina syntyi:

  1. Vastuukorkeakoulujen tuottama SIMHEappin toimiva ja tarpeiden pohjalta laajennettu sovellus, jossa myös tiedonsiirto ja yhteydet Opintopolkuun on varmistettu.
  2. Maahanmuuttajien koulutuspoluille ohjautuminen nopeutui ja helpottui edelleen digitaalisten ohjaus- ja osaamisen tunnistamisen mobiilipalveluiden kautta.
  3. Maahanmuuttajien tietoisuus täydentävistä opintopoluista ja työllistymisen mahdollisuuksista vahvistui ja alueiden yritysten työvoimatarpeen täyttäminen helpottui.
  4. Palvelujen saavutettavuus ja alueellinen tasa-arvo vahvistuivat. Tämä tukee merkittävästi yhteiskuntaan integroitumista ja työllistymismahdollisuuksia.
  5. Osallistuvien korkeakoulujen maahanmuuttajien ohjauspalvelut, opiskelijarekrytointi sekä digitaalisten korkeakoulupalveluiden osaaminen vahvistuivat.
  6. Pysyvä ja edelleen kehittyvä maahanmuuttajatyön mobiilipalvelu, jonka ylläpidosta ovat sitoutuneet vastaamaan SIMHE-vastuuammattikorkeakoulut.

SIMHEapp auttaa maahanmuuttajia ‒ sovellus syntyi yhteistyössä opiskelijoiden kanssa

Lisätietoja

tki-info [at] metropolia.fi