Hankkeen ajankohta: 1.4.2019-30.6.2022.

Hankkeen tarkoituksena on laajentaa jo kehitettyä SIMHEapp-sovellusta seuraavasti:

  1. varmistetaan tiedonsiirto Opintopolun uudistumisen yhteydessä,
  2. kehitetään palveluun joustavien koulutuspolkujen osio sekä
  3. rakennetaan yhteydet Työmarkkinatoriin.

Tuloksena syntyy työllistymistä tukeva maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden digitaalinen palvelu.

Samalla halutaan vakiinnuttaa hyvää palautetta saanut SIMHEapp-konsepti kansalliseksi osaksi korkeakoulujen maahanmuuttajatyön työkaluja sekä varmistaa palvelun toimivuus, laadukkuus ja tarvelähtöisyys.

Palvelu on maksuton käyttäjille ja muille organisaatioille.
Hanketta koordinoi Karelia-ammattikorkeakoulu ja kumppaneina ovat Oulun ammattikorkeakoulu sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Vaikuttavuus / Tulokset

Tuloksina syntyy:

  1. Vastuukorkeakoulujen tuottama SIMHEappin toimiva ja tarpeiden pohjalta laajennettu sovellus, jossa myös tiedonsiirto ja yhteydet Opintopolkuun on varmistettu.
  2. Maahanmuuttajien koulutuspoluille ohjautuminen nopeutuu ja helpottuu edelleen digitaalisten ohjaus- ja osaamisen tunnistamisen mobiilipalveluiden kautta.
  3. Maahanmuuttajien tietoisuus täydentävistä opintopoluista ja työllistymisen mahdollisuuksista vahvistuu ja alueiden yritysten työvoimatarpeen täyttäminen helpottuu.
  4. Palvelujen saavutettavuus ja alueellinen tasa-arvo vahvistuvat. Tämä tukee merkittävästi yhteiskuntaan integroitumista ja työllistymismahdollisuuksia.
  5. Osallistuvien korkeakoulujen maahanmuuttajien ohjauspalvelut, opiskelijarekrytointi sekä digitaalisten korkeakoulupalveluiden osaaminen vahvistuvat.
  6. Pysyvä ja edelleen kehittyvä maahanmuuttajatyön mobiilipalvelu, jonka ylläpidosta ovat sitoutuneet vastaamaan SIMHE-vastuuammattikorkeakoulut.