SIMHEapp II -hanke

Hanke on päättynyt.

Tuloksena syntyi työllistymistä tukeva maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden digitaalinen palvelu.

Samalla haluttiin vakiinnuttaa hyvää palautetta saanut SIMHEapp-konsepti kansalliseksi osaksi korkeakoulujen maahanmuuttajatyön työkaluja sekä varmistaa palvelun toimivuus, laadukkuus ja tarvelähtöisyys.

Palvelu on maksuton käyttäjille ja muille organisaatioille.
Hanketta koordinoi Karelia-ammattikorkeakoulu ja kumppaneina olivat Oulun ammattikorkeakoulu sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Vaikuttavuus / Tulokset

Tuloksina syntyi:

  1. Vastuukorkeakoulujen tuottama SIMHEappin toimiva ja tarpeiden pohjalta laajennettu sovellus, jossa myös tiedonsiirto ja yhteydet Opintopolkuun on varmistettu.
  2. Maahanmuuttajien koulutuspoluille ohjautuminen nopeutui ja helpottui edelleen digitaalisten ohjaus- ja osaamisen tunnistamisen mobiilipalveluiden kautta.
  3. Maahanmuuttajien tietoisuus täydentävistä opintopoluista ja työllistymisen mahdollisuuksista vahvistui ja alueiden yritysten työvoimatarpeen täyttäminen helpottui.
  4. Palvelujen saavutettavuus ja alueellinen tasa-arvo vahvistuivat. Tämä tukee merkittävästi yhteiskuntaan integroitumista ja työllistymismahdollisuuksia.
  5. Osallistuvien korkeakoulujen maahanmuuttajien ohjauspalvelut, opiskelijarekrytointi sekä digitaalisten korkeakoulupalveluiden osaaminen vahvistuivat.
  6. Pysyvä ja edelleen kehittyvä maahanmuuttajatyön mobiilipalvelu, jonka ylläpidosta ovat sitoutuneet vastaamaan SIMHE-vastuuammattikorkeakoulut.

"Mobiilisovelluksen kehittäminen on monivaiheinen prosessi, jossa loppukäyttäjä on hyvä osallistaa sen eri vaiheissa. Käyttäjätutkimuksella ja -testauksella varmistetaan, että suunnitteilla oleva sovellus palvelee käyttäjien todellisia tarpeita, on hyvin toteutettu ja helppokäyttöinen. SIMHEapp-sovelluksen kehityksessä opiskelijat nousivat tärkeään rooliin taustatiedon keräämisessä, käytettävyyden testaamisessa ja sovelluksen ohjelmoinnissa." Lue uutinen SIMHEapp auttaa maahanmuuttajia ‒ sovellus syntyi yhteistyössä opiskelijoiden kanssa Oulun ammattikorkeakoulun sivustolta.

Lisätietoja

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Toteutamme Metropoliassa vuosittain noin sata tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanketta yhdessä työelämän ja kumppaniverkostojemme kanssa. Tutustu hankekatalogiimme.

Panostamme poikkialaiseen ajatteluun, jossa ilmiöitä tarkastellaan monelta kantilta – ratkaisijakorkeakoulussamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan nykyiset ja tulevat osaajat yhdistävät voimansa.

Jotta voimme kiihdyttää uusien ratkaisujen syntymistä, meillä oivalluksesta kokeiluun siirrytään ripeästi. Kampuksemme tarjoavat modernit puitteet niin opiskelijoille, yrityksille kuin muille toimijoille pilotoida uutta.

Opiskelijamme ovat tiiviisti mukana oppimassa ja luomassa uutta. Vahvistamme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan integroitua oppimista. Lue lisää pedagogisista linjauksistamme.