Tarjoamme yrityksille, organisaatioille, yhteisöille, tiimeille ja niiden edustajille monipuolisia palveluita sekä luomme yhdessä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Käytettävissä ovat muun muassa eri alojen ammattilaisten tuottamat asiantuntijapalvelut, vuokrattavat tilat sekä musiikin esiintyjävälitys erilaisiin tilaisuuksiin.

Systemaattinen yhteistyö Metropolian kanssa

Organisaatiollanne on Metropolian kumppanina mahdollisuus tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä toimintanne ja henkilöstön osaamisen kehittämiseksi, tulevaisuuden osaajien saamiseksi sekä uusien ratkaisujen löytämiseksi.

Metropolian kanssa solmittava yhteistyösopimus mahdollistaa monialaisen yhteistyön sisältäen muun muassa seuraavat osa-alueet:

  • Opiskelijayhteistyö: sisältää muun muassa työharjoittelun, opinnäytetyön, innovaatioprojektin ja opiskelijarekrytoinnin
  • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta: Tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintamme toteutuu erilaisina hankkeina, asiakastöinä ja palveluina viidessä innovaatiokeskittymässä. Opiskelijamme ovat tiiviisti mukana oppimassa ja luomassa uutta. Hankeyhteistyön avulla on mahdollista saada konkreettista apua liiketoimintaan tai hankerahoituksen avulla on mahdollista kehittää uusia konsepteja, palveluita tai tuotteita.
  • Osaamisen kehittämisen monipuoliset ratkaisut yrityksen henkilöstölle (mm. täydennyskoulutukset, avoin AMK, erikoistumiskoulutukset, yrityskohtaiset koulutukset ja valmennukset)
  • Metropolian kanssa tehtävän yhteistyön näkyväksi tekeminen eri tavoin

Rakennamme ratkaisuja yhdistäen eri alojen osaamista

Ratkaisemme yhdessä liiketoiminnan kehityshaasteita, joihin voidaan tarvita moniammatillinen tiimi. Meillä on osaamista kulttuurin, liiketalouden ja sosiaali- terveysalan ja tekniikan aloilta. Yhdistämme eri alojen osaajat ratkaisemaan kehityshaasteen, joka voi olla jokin konkreettinen palvelu, tuote tai koulutuksellinen aihe.

Yhteistyön alussa kartoitamme tämän hetkisen nykytilanteen, tunnistamme yhdessä kehityskohteet sekä määrittelemme työlle tavoitteet.

Yrityskohtaiset valmennukset ja koulutukset

Räätälöimme organisaationne tarpeisiin sopivan valmennus- tai koulutuskokonaisuuden. Yhteistyön aluksi kartoitamme organisaation nykytilanteen, tunnistamme yhdessä kehityskohteet sekä määrittelemme toteutuksen tavoitteet.

Valmennamme ja koulutamme organisaation toimintaan ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä teemoista, kuten osaamisen johtamisesta, esihenkilötyöstä ja mentoroinnista.

Tarvitsetko tilaa kokoukselle tai vapaa-ajan käyttöön?

Voit vuokrata työ- tai vapaa-ajan käyttöön Metropolian neljän kampuksen monipuolisia tiloja, jotka sijaitsevat Arabiassa ja Myllypurossa Helsingissä, Myyrmäessä Vantaalla sekä Karamalmilla Espoossa.

Pidetään yhteyttä

Yhteystiedot

yrityspalvelut [at] metropolia.fi

Yrityspalveluiden henkilöstö PeopleFinderissä