Rekrytoivat koulutukset yrityksille

Metropolia toteuttaa Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutuksia yrityksille ja organisaatioille yhteishankintana ELY-keskuksen kanssa.

RekryKoulutus

RekryKoulutus on Metropolian ja ELY-keskuksen mahdollistama tapa tukea henkilöstön rekrytointia silloin, kun yritys tai organisaatio ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia ole valmistumassa lähiaikoina. Rekrykoulutuksen tavoitteena on, että siihen osallistuvat opiskelijat työllistyvät koulutuksessa mukana olevaan yritykseen, eli työnantajat saavat uutta osaavaa työvoimaa RekryKoulutuksen kautta.

RekryKoulutus voidaan toteuttaa räätälöitynä yhden yrityksen tai organisaation tarpeisiin suunnattuna koulutuksena, tai sen toteutuksessa voi olla useampi yritys mukana. RekryKoulutuksen tavoitteena voi olla lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus, mutta tutkintoja tai osatutkintoja RekryKoulutuksessa ei suoriteta.

RekryKoulutus

  • räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaisesti
  • toteutus lähi- ja etäopetuksena, ohjattuna työssäoppimisena ja työharjoitteluna
  • kesto yleensä 3–9 kuukautta (vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää)
  • yrityksen edustaja pääsee mukaan valitsemaan opiskelijat (valinnassa voidaan käyttää myös soveltuvuuden arviointia ja testejä)
  • koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat työllistyä yritykseen

Metropolia on apuna yritykseen rekrytoitavan henkilöstön osaamistarpeen kartoittamisessa ja uuden RekryKoulutuksen toteutussuunnitelman laatimisessa. Tämän jälkeen yritys ottaa yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen tai TE-toimistoon tehden työnantajan esityksen yhteishankintakoulutuksesta. Hankintasopimuksen tekemisen jälkeen Metropolia tekee monipuolista markkinointia järjestämästään RekryKoulutuksesta mahdollisimman kattavan kohderyhmän saavuttamiseksi.

Opiskelijavalinnat tehdään yhteistyössä yrityksen / työnantajan, Metropolian ja TE-keskuksen kanssa. Koulutusohjelma toteutetaan toteutussuunnitelman mukaisesti. Yritys solmii mahdolliset työsuhteet niiden opiskelijoiden kanssa, jotka ovat suorittaneet koulutuksen hyväksytysti.

Palvelu on työnantajalle maksullinen. Työnantajan osuus koulutuksen kustannuksista on 30 % hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. ELY-keskus maksaa koulutuksen kustannuksista 70 %.

Lisätietoja

RekryKoulutus ELY-keskuksen sivuilla

RekryKoulutus työmarkkinatori-sivustolla

TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutus on työnantajan olemassa olevalle henkilöstölle suunnattua räätälöityä ammatillista koulutusta tilanteisiin, joissa esimerkiksi organisaation toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu ja yrityksellä on tarve saada henkilöstölleen räätälöityä lisäkoulutusta. TäsmäKoulutuksella pyritän siis päivittämään henkilöstön osaamista osaamistarpeiden olennaisesti muuttuessa.

TäsmäKoulutuksen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa myös määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.

TäsmäKoulutus soveltuu varsinkin PK-yritysten tarpeisiin, mutta myös julkiselle sektorille. TäsmäKoulutuksen tavoitteena on olemassa olevan henkilöstön ammattitaidon kehittäminen tulevia työtehtäviä varten. Tutkintoja tai osatutkintoja koulutuksessa ei suoriteta.

TäsmäKoulutuksen

  • sisältö räätälöidään työnantajan muutosvaatimusten mukaisesti
  • toteutus lähi- ja verkko-opetuksena, ohjattuna työssäoppimisena ja työharjoitteluna
  • vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden
  • työnantajan maksuosuus on yrityskoosta riippuen 30–50 % koulutuksen kokonaishinnasta

Lisätietoa

TäsmäKoulutus ELY-keskuksen sivustolla

Täsmäkoulutus Työmarkkinatori-sivustolla

MuutosKoulutus

MuutosKoulutus soveltuu yrityksille, jotka haluavat auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään saamaan tukea työnhakuun tai uuden ammatin löytämiseen. MuutosKoulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työtehtävään on epävarmaa.

MuutosKoulutuksen kesto on vähintään 10 päivää ja se soveltuu kaikille työnantajille, sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. MuutosKoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.

Lisätietoja

MuutosKoulutus ELY-keskuksen sivustolla

MuutosKoulutus Työmarkkinatori-sivustolla

Ota yhteyttä

Asiakkuuspäällikkö
Katariina Rönnqvist
p. 050 359 9363
katariina.ronnqvist [at] metropolia.fi (katariina[dot]ronnqvist[at]metropolia[dot]fi)