SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku

Hankkeen rahoittajat

Ajankohtaista

Hanke on päättynyt.

SOTE-sillasta valmistunut sairaanhoitaja Yle Areenassa Spotligh-ohjelmassa

SOTE-silta hankkeesta valmistunut Keempee Labi kertoo tarinaansa filippiiniläisenä sairaanhoitajana Suomessa Spotlight-ohjelmassa Yle Areenassa. Keempee kuvassa kollegansa Geetta Pandeyn kanssa.

Uusia täydennyskoulutettavia on tulossa koko ajan lisää. Kaiken kaikkiaan SOTE-silta-hankkeessa on tavoitteena 73 ammattilaisen pätevöityminen ja työllistyminen. Heistä 60 on sairaanhoitajia ja 13 muiden terveysalan ammattien edustajia. Tällä hetkellä koulutuksessa on jo lähes 70 terveydenhoidon ammattilaista, joista iloksemme jo kaksi on valmistunut ja työllistynyt. Uusia valmistumisia on tulossa lähi kuukausina.

SOTE-silta hanke päättyy 31.12.2020. Toiveissa on, että hankkeessa kehitettyä ketterää EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulleiden ammattilaisten täydennyskoulutusmallia hyödynnettäisiin jatkossakin. SOTE-silta-hankkeen tavoitteena on juurruttaa täydennyskoulutusmalli suomalaiseen korkeakoulumaailmaan. Olemme hankkeessa tuoneet esiin jatkuvuuden tarvetta Suomessa olevien ja tänne muuttavien terveydenhoidon ammattilaisten täydennyskoulutukseen.

Tänä keväänä valmistuvat ensimmäiset SOTE-silta-hankkeessa täydennyskoulutettavat

Juhlimme ensimmäisten hankkeen kautta täydennyskoulutettujen sairaanhoitajien valmistumista 28.2. kakkukahvilla Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa. Kaksi ensimmäistä SOTE-sillan opiskelijaa ovat nyt täydentäneet aiempia, EU:n ulkopuolella suoritettuja tutkintojaan.

SOTE-silta hanke onnittelee valmistuneita, Geeta Pandeyta ja Keempee Labia. Lisää valmistumisia on tulossa lähikuukausina.

Kuvissa valmistuneiden Geeta Pandeyn ja Kempee Labin lisäksi juhlistamassa SOTE-silta hankkeesta: Metropolian lehtori Aino Ezeonodo ja projektipäällikkö, lehtori Päivi Rimpioja, Turun AMK:n lehtorit Raija Sairanen, Mervi Takaeilola ja Sirpa Rajala, sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtorit Minna Partanen-Rytilahti ja Eija Kattainen.

Tietoa hankkeesta

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon ulkomailla, erityisesti EU/ETA-alueen ulkopuolella suorittaneet maahanmuuttajat ovat kokeneet ammatinharjoittamisoikeuden saamisen Suomessa vaikeaksi. Tämä on johtanut vastaavan tai alemman sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittamiseen Suomessa, mikä on valitettavan usein johtanut työllistymiseen koulutusta vastaamattomiin tehtäviin, työttömyyteen tai työelämän ulkopuolelle jääntiin.

Ministeriöt ovat linjanneet, että korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä on sujuvoitettava. Lisäksi kasvavaa sosiaali- ja terveysalaa uhkaa työvoimapula. Väestön moninaisuuden kasvaessa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kieli- ja kulttuuriosaamista on vahvistettava palvelujen laadun varmistamiseksi.

Maahanmuuttajille osuvampaa ja joustavampaa koulutusta

SOTE-silta -hankkeen tavoitteena on kehittää sujuva ja kustannustehokas prosessi sairaanhoitajan, kuntoutuksen (fysioterapeutti, toimintaterapeutti), röntgenhoitajan, bioanalyytikon, suuhygienistin ja kätilön tutkinnon ulkomailla suorittaneiden maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustamiseen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja työllistymiseen.

Hankkeessa tuotetaan moduulimalli, jonka avulla sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon ulkomailla suorittaneet saavat työllistymisen kannalta riittävän suomen kielen osaamisen (B2/YKI4) ja täydentävän ammatillisen osaamisen. Lisäksi osallistujat vahvistavat työelämäverkostojaan sekä saavat työkokemusta ja referenssejä. Moduulimalli tuottaa maahanmuuttajille osuvampaa ja joustavampaa koulutusta työelämän vaatimuksiin. Hanke edistää hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta tukemalla maahanmuuttajien koulutukseen osallistumista ja työelämään siirtymistä.

SOTE-Silta - korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke, jota Metropolia Ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkea koulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä.