SIMHE - Supporting Immigrants in Higher Education

Mikä on SIMHE?

English website for SIMHE


Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia SIMHE- palveluja (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi ja heidän ohjaamiseksi tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille. SIMHE- palveluja tarjoavat Metropolian lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistot. Tutustu SIMHE-vastuukorkeakouluihin

SIMHE-Metropolian palvelut

SIMHE-Metropolian ohjaus- ja neuvontapalvelut sisältävät yksilö- ja ryhmäohjausta korkeakoulukelpoisille, korkeakouluopintoja tai korkeakoulututkinnon suorittaneille maahanmuuttajille.

Osaamisen tunnistamisen -palvelun tavoitteena on tunnistaa maahanmuuttajataustaisen henkilön osaamista osaamisen kartoituksen avulla.

Osaamisen kartoitus toteutetaan noin kuukauden kestävänä prosessina, jonka aikana kartoitettava

  • oppii itsearvioinnin avulla sanoittamaan omaa osaamistaan sekä vertaa aiemmin suorittamaansa tutkintoa (lähimpään) vastaavaan Metropolian tutkintoon
  • käy asiantuntijakeskustelun Metropolian alan asiantuntijan kanssa
  • saa dokumentin osaamisestaan ja osaamisen täydentämisentarpeesta perustuen asiantuntijakeskusteluun

Palvelu on tällä hetkellä suunnattu maahanmuuttajille, jotka ovat suorittaneet tekniikan tai liiketalouden alan korkeakoulututkinnon muualla kuin Suomessa. SIMHE-Metropolian osaamisen tunnistamisen palvelun taustalla on ajatus "kansainväliset osaajat tarvitsevat paikallisia referenssejä".

Tutustu maahanmuuttajille suunnattuihin palveluihimme

Hankkeet

SIMHE-Metropolia osallistuu erilaisiin maahanmuuttajien koulutukseen, osaamisen tunnistamiseen ja ohjaukseen liittyviin hankkeisiin.

SIMHE-Metropolia koordinoi yhdeksän ammattikorkeakoulun Valmentavasta valmiiksi -hanketta, jonka tavoitteena on korkeakouluopintoihin valmentavien koulutusten kehittäminen ja koulutuksen kansallisten suositusten laatiminen. Hanke toteutetaan 2018-2019, ja sen rahoittajana toimii Opetus-ja kulttuuriministeriö.

SIMHE-Metropolia osallistuu Karelia-ammattikorkeakoulun koordinoimaan SIMHEapp -hankkeeseen, jonka tavoitteena on toteuttaa digitaalinen mobiilipalvelu maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen sekä korkeakouluopintoihin hakeutumiseen. Hanke toteutetaan 2017-2019 Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittamana.

Metropolia Ammattikorkeakoulu koordinoi neljän ammattikorkeakoulun SOTE-silta -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää sujuva ja kustannustehokas prosessi tiettyjen terveysalan tutkinnon ulkomailla suorittaneiden maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustamiseen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja työllistymiseen. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020, ja se on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.

Tilastotietoa

SIMHE-Metropolia tilastoi palveluja käyttävistä asiakkaistaan erilaista tietoa, jotta voimme kehittää ja kohdentaa palveluja erilaisille kohderyhmille. Päivitämme tilastoja neljä kertaa vuodessa.

PALVELUJEN KÄYTTÖASTE

2018

  2018
1.1.-31.3.
2018
1.4.-30.6.
2018
1.7.-30.9.
Yksilöohjaus 83 89 59
Ryhmäohjaus 126 172 36
Osaamisen tunnistaminen 19
YHTEENSÄ 228 261 95


2016-2017

  2016
1.4.-31.12.          
2017
1.1.-31.12.
Yksilöohjaus                         100 250
Ryhmäohjaus 115 208
Osaamisen tunnistaminen 70 96
YHTEENSÄ 285                        554                    


Päivitetty 2.10. 2018

SIMHE-Metropolia mediassa

SIMHE-seminaari 6.11.2018

Taltiointi "Metropolia 20181106 SIMHE-seminaari" -tilaisuudesta on nyt päivitetty tapahtumasivulle.

Saatte tarvittaessa myös ladattua tallenteen videotiedostona Vimeosta.

Simhe-uutiskirje

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi lähettämällä viesti osoitteeseen simhe-info metropolia fi 

Julkaisut

Tutustu SIMHE-Metropolian artikkelikokoelmaan Osaamisella ei ole rajoja, joka julkaistiin 5.11. 2018.

Monta muuttujaa -blogi

Seminaarit

SIMHE-Metropolia esillä "Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen" -seminaarissa

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn ja Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisseminaari Helsingissä 17.–18.11.2016.

Katso video

SIMHE-projekti esiteltiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kotimaisten kielten opetustarjonnan seminaarissa 2.5. 2016

Yhteystiedot

Lähetä sähköpostia: simhe-info metropolia fi

Heidi Stenberg, projektijohtaja
heidi.stenberg metropolia fi
+ 358 (0)40 535 3388

Outi Lemettinen, projektisuunnittelija (hankkeet)
outi.lemettinen metropolia fi
+358 (0)50 370 8120

Marianne Autero, projektisuunnittelija (ohjaus-ja neuvontapalvelut)
marianne.autero metropolia fi
+358 (0)40 621 6636

Elisa Manninen, projektisuunnittelija (ohjaus-ja neuvontapalvelut)
elisa.manninen metropolia fi
+358 (0)40 671 3888

Käyntiosoite:
Bulevardi 31, 00180 Helsinki