Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia SIMHE- palveluja (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi ja heidän ohjaamiseksi tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille. SIMHE- palveluja tarjoavat Metropolian lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistot. Tutustu SIMHE-vastuukorkeakouluihin

SIMHE-Metropolian palvelut

SIMHE-Metropolian ohjaus- ja neuvontapalvelut sisältävät yksilö- ja ryhmäohjausta korkeakoulukelpoisille, korkeakouluopintoja tai korkeakoulututkinnon suorittaneille maahanmuuttajille.

Osaamisen tunnistamisen -palvelun tavoitteena on tunnistaa maahanmuuttajataustaisen henkilön osaamista osaamisen kartoituksen avulla.

Osaamisen kartoitus toteutetaan noin kuukauden kestävänä prosessina, jonka aikana kartoitettava

  • oppii itsearvioinnin avulla sanoittamaan omaa osaamistaan sekä vertaa aiemmin suorittamaansa tutkintoa (lähimpään) vastaavaan Metropolian tutkintoon
  • käy asiantuntijakeskustelun Metropolian alan asiantuntijan kanssa
  • saa dokumentin osaamisestaan ja osaamisen täydentämisentarpeesta perustuen asiantuntijakeskusteluun

Palvelu on tällä hetkellä suunnattu maahanmuuttajille, jotka ovat suorittaneet tekniikan tai liiketalouden alan korkeakoulututkinnon muualla kuin Suomessa. SIMHE-Metropolian osaamisen tunnistamisen palvelun taustalla on ajatus "kansainväliset osaajat tarvitsevat paikallisia referenssejä".

Tutustu maahanmuuttajille suunnattuihin palveluihimme

SIMHE – Metropolian palvelukuvaus, infografiikka. - Osaamisen tunnistaminen: osaamisen kartoitus itsearvioinnilla ja asiantuntijakeskusteluissa.- Ohjaus ja neuvonta: yksilöohjaus sekä ryhmäohjaus.

Hankkeet

SIMHE-Metropolia osallistuu erilaisiin maahanmuuttajien koulutukseen, osaamisen tunnistamiseen ja ohjaukseen liittyviin hankkeisiin.

SIMHE-Metropolia koordinoi yhdeksän ammattikorkeakoulun Valmentavasta valmiiksi -hanketta, jonka tavoitteena on korkeakouluopintoihin valmentavien koulutusten kehittäminen ja koulutuksen kansallisten suositusten laatiminen. Hanke toteutetaan 2018-2019, ja sen rahoittajana toimii Opetus-ja kulttuuriministeriö.

Opetushallituksen rahoittamassa Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudulle korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen ekosysteemi, joka mahdollistaa maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja nopean siirtymisen henkilökohtaiselle kotoutumista ja osaamista edistävälle koulutus- ja urapolulle. Osaaminen käyttöön Suomessa – hankkeessa toimivat koordinaattori Metropolia ammattikorkeakoulun lisäksi Laurea ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulut, Helsingin yliopisto, Helsingin-, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Uudenmaan TE-toimisto.

SIMHE polku ESR-hankkeen tavoitteena on tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu) työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa.

SIMHE-Metropolia osallistuu Karelia-ammattikorkeakoulun koordinoimaan SIMHEapp -hankkeeseen, jonka tavoitteena on toteuttaa digitaalinen mobiilipalvelu maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen sekä korkeakouluopintoihin hakeutumiseen. Hanke toteutetaan 2017-2019 Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittamana.

Metropolia Ammattikorkeakoulu koordinoi neljän ammattikorkeakoulun SOTE-silta -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää sujuva ja kustannustehokas prosessi tiettyjen terveysalan tutkinnon ulkomailla suorittaneiden maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustamiseen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja työllistymiseen. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020, ja se on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.

Tilastotietoa

SIMHE-Metropolia tilastoi palveluja käyttävistä asiakkaistaan erilaista tietoa, jotta voimme kehittää ja kohdentaa palveluja erilaisille kohderyhmille. Päivitämme tilastoja neljä kertaa vuodessa.

* = osana SIMHE-polku-hanketta

Palvelujen käyttöaste
2019 (1.1.-31.12.) 2018 (1.1.-31.12) 2017 (1.1.-31.12.) 2016 (1.4.-31.12.)
Yksilöohjaus 338 330 250 100
Ryhmäohjaus 73 258 - -
Guidance Generalia 212 256 208 115
Osaamisen tunnistaminen 32* 19 96 70
YHTEENSÄ 655 863 554 285

SIMHE-Metropolia mediassa
 

SIMHE-seminaari 6.11.2018

Taltiointi "Metropolia 20181106 SIMHE-seminaari" -tilaisuudesta on nyt päivitetty tapahtumasivulle.
Saatte tarvittaessa myös ladattua tallenteen videotiedostona Vimeosta.

Simhe-uutiskirje

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi lähettämällä viesti osoitteeseen simhe-info [at] metropolia.fi

Seminaarit

SIMHE-Metropolia esillä "Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen" -seminaarissa

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn ja Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisseminaari Helsingissä 17.–18.11.2016. Katso videotallenne seminaarista livestream.com -sivustolla.

SIMHE-projekti esiteltiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kotimaisten kielten opetustarjonnan seminaarissa 2.5. 2016

Yhteystiedot

Lähetä sähköpostia: simhe-info [at] metropolia.fi

Heidi Stenberg
Projektijohtaja
heidi.stenberg [at] metropolia.fi
Puh. +358 (0)40 535 3388

Outi Lemettinen
Projektipäällikkö (SIMHE-polku, Osaaminen käyttöön Suomessa)
outi.lemettinen [at] metropolia.fi
Puh. +358 (0)50 370 8120

Marika Antikainen,
Projektipäällikkö
marika.antikainen [at] metropolia.fi
Puh. +358(0)40 681 1244

OHJAUS- JA NEUVONTAPALVELUT

Marianne Autero
Uravalmentaja 
marianne.autero [at] metropolia.fi
Puh. +358 (0)40 621 6636

Emilia Deseille
Uravalmentaja 
emilia.deseille [at] metropolia.fi 
Puh. +358(0)40 671 3888
 

Käyntiosoite

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Myllypuron kampus
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki