SIMHE- ja Talent Boost -toiminnalla kohti kestävämpää Suomea

Suomi tarvitsee osaajia. Kansainväliset asiantuntijat ovat voimavara Suomelle. Meidän tehtävämme on auttaa näitä osaajia työllistymään omaa osaamistaan vastaaviin asiantuntijatehtäviin maassamme.

Metropolia tarjoaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia SIMHE-palveluja (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi ja heidän ohjaamiseksi tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille. Lisäksi SIMHE-palveluissa kehitämme ohjausta ja työkaluja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoidemme Suomeen työllistymisen edistämiseksi.

Metropolia Ammattikorkeakoulu aloitti SIMHE-vastuukorkeakoulutoiminnan yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa vuonna 2016. Nykyään SIMHE-vastuukorkeakouluja on ympäri Suomen. Tutustu SIMHE-vastuukorkeakouluihin Opetushallituksen sivuilla.

Teemme myös tiivistä yhteistyötä kansallisen ja alueellisen Talent Boost -verkoston kanssa. Talent Boost -toiminta kehittää verkostomaisesti kansainvälisten osaajien houkuttelua, asettautumista ja työllistymistä Suomeen. Lue lisää Talent Boost -toiminnasta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.

Tilastotietoa maahanmuuttajien ohjauksesta

Tilastoimme asiakkaista erilaista tietoa, jotta voimme kehittää ja kohdentaa palveluja eri kohderyhmille.

Päivitämme tilastoja neljä kertaa vuodessa: Q1 = tammi–maaliskuu, Q2 = huhti–kesäkuu, Q3 = heinä–syyskuu, Q4 = loka–joulukuu.

Yksilöohjaus eli henkilökohtainen ohjauskeskustelu sisältää tunnin tapaamisen, etukäteisvalmistelun asiakkaan antamilla tiedoilla sekä jälkikäteen asiakkaalle lähetettävän sähköpostin ohjauskeskustelun keskeisimmistä asioista ja asiakkaalle hyödyllisistä linkeistä.

Osaamisen tunnistaminen on pitänyt sisällään vähintään yhden Metropolian asiantuntijan käymän yksilökeskustelun, siitä tehdyn osaamisen tunnistamisen dokumentin sekä useimmissa tapauksissa kolme ryhmäohjauskertaa. Viime vuosina osaamisen tunnistamista on tehty osana hankkeita tai muita palvelukonsepteja, jolloin toteutustapa on voinut hieman vaihdella erityisesti ryhmäohjausten osalta.

Tuotamme myös digitaalisia palveluja:

SIMHE-ohjauspalvelujen käyttöaste vuosina 2016-2022
OhjaustyyppiQ1-Q2/202220212020201920182017Q2-Q4/2016
Yksilöohjaus35854825325338330250100
Guidance Generalia109237194212256208115
Muu ryhmäohjaus16254661, 56021, 273258--
Osaamisen tunnistaminen11151563104324199670
YHTEENSÄ74013141131655863554285

1 = sis. myös SIMHE-jatkokehitys-hankkeen asiakkaita
2 = sis. myös SIMHE-polku-hankkeen asiakkaita
3 = osalle Helsingin seudun puoliso-ohjelman Career Track -osallistujista ja Pääkaupunkiseudun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen -hankkeen Career Boost -ohjelmien osallistujille
4 = osana SIMHE-polku-hanketta
5 = sis. myös Pääkaupunkiseudun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen -hankkeen asiakkaita

Metropolian SIMHE-palveluissa tarjoamme korkeakoulukelpoisille, korkeakouluopintoja tai korkeakoulututkinnon suorittaneille maahanmuuttajille ohjaus-, neuvonta- ja koulutuspalveluja sekä osaamisen tunnistamista.

Tutustu tarkemmin, millaisia palveluja meillä on vieraskielisille asiantuntijoille ja tulevaisuuden osaajille.

Metropolian palveluja maahanmuuttajille

Tietoa SIMHE:stä

Mistä SIMHE-palveluissa on kyse ja mitä muita vaihtoehtoja kansainvälisille asiantuntijoilla ja tulevaisuuden osaajilla on kanssamme? SIMHE-palveluissa saat apua koulutus- ja urapolkusi rakentamiseen Suomessa.

SIMHE-uraohjaus 

Henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa SIMHE-uravalmentajan kanssa kartoitat osaamistasi sekä sopivaa opiskelu- ja urapolkua sinulle, omiin tarpeisiisi perustuen.

Guidance Generalia -ohjausluennot

Guidance Generaliat ovat kaikille maahanmuuttajille avoimia luentoja. Aiheet auttavat sinua löytämään koulutusvaihtoehtoja ja kehittämään uramahdollisuuksiasi Suomessa.

Osaamisen tunnistaminen

Miten pääset alkuun omien osaamistesi tunnistamisessa? Metropolia tarjoaa myös tietyillä aloilla asiantuntijan tekemää osaamisen tunnistamisen palvelua rajatulle kohderyhmälle.

Koulutusmahdollisuudet ja osaamisen täydentäminen

Haluatko opiskella suomen kieltä tai kehittää ammattialasi osaamista? Metropoliassa sinulla on laaja valikoima vaihtoehtoja yksittäisistä opintojaksoista kokonaisiin ohjelmiin ja tutkintoihin.

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Haluatko hakea opiskelemaan suomen kielellä suomalaiseen ammattikorkeakouluun? Metropolia tarjoaa sinulle korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta. Opetus on suomeksi.

Tutustu julkaisuihimme

Yhdessä kohti osaajien Suomea - oivalluksia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta (2020)

Artikkelikokoelma summaa yhteen maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan strategiakauden 2017-2020 aikaansaannokset, havainnot ja oivallukset.

Towards a Finland of talents together – insights on the SIMHE operations (2021)

Englanninkielinen käännös Yhdessä kohti osaajien Suomea - oivalluksia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta -teoksesta.

Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen (2019)

Artikkelikokoelmassa jaetaan kokemuksia, parhaita käytäntöjä ja suosituksia maahanmuuttajille suunnatuista korkeakouluopintoihin valmentavasta koulutuksesta.

Osaamisella ei ole rajoja: Vastuukorkeakoulutoiminta maahanmuuttajien integraation tukena Suomessa (2018)

Artikkelikokoelmassa jaetaan SIMHE-toiminnan alkuvuosien käytäntöjä ja havaintoja.

Vuodesta 2022 alkaen suomenkieliset blogikirjoitukset julkaistaan Metropolian muissa blogeissa

Nimi leimaa työnhakijaa – asenteet vaikeuttavat maahanmuuttajien työllistymistä (Tikissä -blogi)

Various variables -asiantuntijablogi

Various variables -blogissamme julkaisemme säännöllisesti erityisesti asiakkaillemme suunnattuja kirjoituksia.

Hankkeet

Metropolia osallistuu lukuisiin maahanmuuttajien ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden koulutukseen, osaamisen tunnistamiseen ja ohjaukseen liittyviin hankkeisiin.

Pääkaupunkiseudun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen -hanke

 • Metropolian hankkeessa tavoitteena on edistää korkeasti koulutettujen vieraskielisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä Suomeen. Metropolia rakentaa palvelukonseptia yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilujen kanssa. Hankkeessa tuotetaan ohjauspalveluja, työpajoja sekä koulutuspolkuja automaatiobisneksen, ICT-alan, kiinteistö- ja rakennusalan, sairaanhoidon ja taloushallinnon aloilla. Sairaanhoidon polku tähtää sairaanhoitajan pätevöitymiseen.
 • Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja rahoituskausi on 2020-2022.

Talent Helsinki 2022 - 2023 -hanke

 • Metropolia toimii osatoteuttajana Helsingin kaupungin koordinoimassa hankkeessa. Koko hanke jakautuu toiminallisesti ja temaattisesti kolmeen eri osioon: I) kansainvälisten osaajien houkuttelu, II) kansainvälisen rekrytoinnin ja asettautumisen tuki sekä III) kansainvälisten osaajien (erityisesti kv-tutkinto-opiskelijoiden) työllistymisen tuki.
 • 3AMK:n osatoteutuksen tavoitteena on ottaa käyttöön kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä tukeva International Talent -ohjelma, jolla vahvistetaan erityisesti pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opiskelevien kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työelämäyhteyksiä sekä jatkokehitetään työllistymistä tukevia toimintamalleja.
 • Hanke toteutetaan 1.5.2022 - 30.4.2023 välisenä aikana TEM:n erityisavustuksella.

Päättyneitä hankkeita

 • SIMHEapp II -hanke (2019-2022) Metropolia osallistui Karelia-ammattikorkeakoulun koordinoimaan hankkeeseen, jossa jatkokehitettiin digitaalista mobiilipalvelua. Sovellus kehitettiin SIMHEapp-hankkeessa (2017-2019) ja jatkokehityksen yhteydessä sovellukseen rakennetaan myös tuki työllistymispoluille ja muuhun kuin tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumiseen.
 • Talent Helsinki -hanke (2021-2022) Metropolia oli yhteistyökumppani Helsingin kaupungin koordinoimassa hankkeessa. Talent Helsinki -hankkeen tavoitteena oli parantaa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden ja osaajien työllisyyttä pääkaupunkiseudulla. Hankkeessa kehitettiin edelleen Talent Boost AIKO -projektissa "Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina" (2019-2021) käyttöön otettua JobTeaser-portaalia. Tavoitteena oli kasvattaa JobTeaseria käyttävien työnantajien ja kansainvälisten opiskelijoiden määrää ja aktiivisuutta alustalla.
 • SIMHE-jatkokehitys -hanke (2019-2021): Hankkeessa kehitettiin uraohjauksen ja suomen kielen oppimisen malli tukemaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä Suomeen. Lisäksi hankkeessa arvioitiin maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa ja sen kokemuksia Suomessa.

 • Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanke (2019-2021, Pirkanmaan liiton AIKO Talent Boost -rahoitus): Hankkeessa edistettiin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä sekä kansainvälisten osaajien houkuttelua ja asettautumista pääkaupunkiseudulle. Hanke toteutettiin 12 partnerin yhteistyönä.

 • SOTE-silta -hanke (2018-2021, ESR): Metropolia Ammattikorkeakoulu koordinoi neljän ammattikorkeakoulun hanketta, jossa kehitettiin sujuvaa ja kustannustehokasta prosessia tiettyjen terveysalan tutkinnon ulkomailla suorittaneiden maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustamiseen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja työllistymiseen.

 • SIMHE polku -hanke (2018-2020, ESR): Hankkeessa tehtiin korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehitettiin Pohjois- ja Itä-Suomen sekä pääkaupunkiseudun tarpeiden pohjalta työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, joka on sovellettavissa myös muualla Suomessa.

 • Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke (2018-2020, OPH): Pääkaupunkiseudulle luotiin korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen ekosysteemi. Tavoitteena oli mahdollistaa maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja nopea siirtyminen henkilökohtaiselle kotoutumista ja osaamista edistävälle koulutus- ja urapolulle.

 • Valmentavasta valmiiksi -hanke (208-2019, OKM): Yhdeksän ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa kehitettiin korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta ja laadittiin koulutuksen kansalliset suositukset.