Pätevöitymispolku ulkomailla sairaanhoitajan, bioanalyytikon, röntgenhoitajan, kätilön ja fysioteraupetin Bachelor –tason tutkinnon suorittaneille, jotka hakevat Valviralta ammatinharjoittamisoikeutta. Lisäksi alan englanninkielisen tutkinnon Suomessa suorittaneille mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja päivittää osaamistaan ja työelämässä tarvittavaa suomen kielen taitoaan, jotta he voivat työllistyä koulutustansa vastaaviin tehtäviin.

Terveysalan polkuun sisältyy ura- ja koulutusohjausta ulkomailla terveysalan tutkinnon suorittaneille sekä etsivää työtä kohderyhmään kuuluvien henkilöiden tavoittamiseksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa maahanmuuttajien pätevöitymis- ja uramahdollisuuksien lisäämiseksi sekä työn ohessa tapahtuvan kouluttautumismahdollisuuksien edistämiseksi.

Hankkeen tavoitteet

  • saada pätevää ja osaavaa työvoimaa terveysalan töihin osaajapula-aloille
  • lisätä terveysalan koulutuksen suorittaneiden maahanmuuttaneiden ja paluumuuttajien mahdollisuuksia päästä koulutusta ja osaamista vastaaviin töihin Suomessa.

Pätevöitymispolut

Sairaanhoitajien pätevöitymisohjelma on kohdennettu ulkomailla soveltuvan Bachelor-tason (alempi korkeakoulututkinto) sairaanhoitajatutkinnon suorittaneille. Tavoitteena on saada Valviran myöntämä oikeus toimia laillistettuna sairaanhoitajana Suomessa.

Tutustu suomen kielen opintoihin Metropoliassa

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Anne Karjalainen
Katso Anne Karjalaisen yhteystiedot PeopleFinderistä