Fysioterapeutin pätevöitymisopinnot ulkomailla tutkinnon suorittaneille

Perustiedot

Laajuus
Valviran pätevöitymisvaatimusten mukaisesti
Hinta
Maksuton

Sisäänotto koulutukseen on päättynyt

Pätevöitymisopinnot ulkomailla fysioterapeutin tutkinnon suorittaneille. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat hakeneet Valviralta oikeutta toimia laillistettuna fysioterapeuttina Suomessa ja joille Valvira on määrännyt lisäopintoja ja/tai ammatillisen harjoittelun pätevyyden saamiseksi.

Pätevöitymisopinnoissa on mahdollisuus suorittaa Valviran pätevöitymiseen vaatimat lisäopinnot ja harjoittelut. Opinnot ovat maksuttomia.

Opintojen sisältö

Suomen kielen taidon kartoitus

 • Opintojen kielitaitovaatimus on suomi B1.

Opinnot

 • Terveydenhuolto- ja kuntoutusjärjestelmä Suomessa, 5 opintopistettä, itsenäiset verkko-opinnot
 • Fysioterapiaharjoittelu 10 opintopistettä, erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti
 • Tarvittaessa muut Valviran määräämät lisäopinnot
 • Opintojen kesto on noin 2-4 kuukautta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta riippuen

Opetuskieli

 • suomi

Aikataulu

 • Verkko-opinnot itsenäisesti oman aikataulun mukaan
 • Harjoittelujakso on kokoaikaista työskentelyä työelämässä erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Harjoittelun kesto on keskimäärin 6 viikkoa, mutta voi vaihdella Valviran vaatimusten mukaisesti. Opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan hakemisesta.

Valintakriteerit

 • Ulkomailla suoritettu soveltuva korkeakoulututkinto, vähintään Bachelor-taso / alempi korkeakoulututkinto
 • Suomen kielen taso vähintään B1. Lue lisää kielitaitovaatimuksista.
 • Valviran päätös tarvittavista lisäopinnoista ja harjoitteluista ammattioikeuksien saamiseksi
 • Riittävät tietotekniset valmiudet opintojen suorittamiseen
 • Opiskelijalla tulee olla lupa työskennellä Suomessa

Hinta

 • Opinnot ovat maksuttomia.
 • Osallistuja vastaa itse Valviran hakemuksesta ja siihen liittyvistä päätös- ja asiakirjamaksuista.

Haku koulutukseen

Sisäänotto koulutukseen on päättynyt 31.3.2024

Lisätietoja

Uravalmentaja Anu-Helena Pitkänen
Katso Anu-Helena Pitkäsen yhteystiedot PeopleFinderistä