Perustiedot

Laajuus
Valviran pätevöitymisvaatimusten mukaisesti
Hinta
Maksuton

Fysioterapeutin täydentävät opinnot on kohdennettu ulkomailla vastaavan Bachelor-tason (alempi korkeakoulututkinto) tutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka ovat hakeneet Valviralta oikeutta toimia laillistettuna fysioterapeuttina Suomessa. Täydentävissä opinnoissa on mahdollista suorittaa Valviran pätevöitymiseen vaatimat teoriaopinnot ja harjoittelut.

Toteutus ja aikataulu

Opetusmuoto:

 • Omassa aikataulussa toteutuvat verkko-opinnot, jotka sisältävät ohjauskeskustelun opettajan kanssa. Toteutus keväällä ja syksyllä 2023.
 • Harjoittelu opiskelijan hakemassa harjoittelupaikassa sovitulla aikataululla keväällä ja syksyllä 2023 (sovittu aikataulu harjoittelupaikan ja opettajan kanssa).

Opetuskieli:

 • suomi

Kesto:

 • Fysioterapiaharjoittelu, 10 opintopistettä (harjoittelu haetussa paikassa)
 • Terveydenhuolto- ja kuntoutusjärjestelmä Suomessa, 3 opintopistettä (verkko-opinnot)
 • Opintojen tarkka laajuus ja kesto määräytyvät Valviran määräyksen mukaisesti.
 • Opetuksen ajankohta määräytyy tutkinto-opiskelijoiden kurssiaikataulujen mukaan.

Harjoittelujakso edellyttää kokoaikaista työskentelyä työelämässä.

Valintakriteerit

 • Ulkomailla suoritettu soveltuva Bachelor-tason (alempi korkeakoulututkinto) tutkinto
 • Suomen kielen taso vähintään B1. Kielitaito kartoitetaan opintojen alussa.
 • Valviran päätös tarvittavista lisäopinnoista ja harjoitteluista ammattioikeuksien saamiseksi.
 • Riittävät tietotekniset valmiudet opintojen suorittamiseen.

Hinta

 • Opinnot ovat maksuttomia.
 • Osallistuja vastaa itse Valviran hakemuksesta ja siihen liittyvistä päätös- ja asiakirjamaksuista.

Aloituspaikat

Toteutukset ovat sekä keväällä että syksyllä, jolloin molempina lukukausina aloituspaikat ovat opintojaksoilla Terveydenhuolto- ja kuntoutusjärjestelmä Suomessa, 3 op (verkko-opinnot) ja Fysioterapiaharjoittelu, 10 op.

 • Terveydenhuolto- ja kuntoutusjärjestelmä Suomessa: 8 aloituspaikkaa
 • Fysioterapiaharjoittelu: 2 aloituspaikkaa

Haku koulutukseen

Ilmoittaudu ohjauskeskusteluun e-lomakkeella.

Lisätietoja

Uravalmentaja Anu-Helena Pitkänen
Katso Anu-Helena Pitkäsen yhteystiedot PeopleFinderistä