Röntgenhoitajan pätevöitymisopinnot maahanmuuttajille

Pätevöitymisopinnot ulkomailla röntgenhoitajan tutkinnon suorittaneille

Perustiedot

Laajuus
Valviran pätevöitymisvaatimusten mukaisesti
Opetuspaikka
Hinta
Maksuton

Röntgenhoitajan pätevöitymiskoulutus on kohdennettu ulkomailla vastaavan Bachelor-tason tutkinnon (alemman korkeakoulututkinnon) suorittaneille henkilöille, jotka ovat hakeneet Valviralta oikeutta toimia laillistettuna röntgenhoitajana Suomessa ja heille on määrätty lisäopintoja ja/tai harjoittelut.

Sisältö

 • Valviran määräämät lisäopinnot henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelma suunnitellaan yhdessä tutkinnon opettajan kanssa.
 • Pätevöitymiseen vaadittavat harjoittelut työelämässä
 • Suomen kielen taitotason kartoitus ja suomen kielen opintoja tarvittaessa

Toteutus ja aikataulu

 • Opintojen tarkka laajuus ja kesto määräytyvät Valviran määräyksen mukaisesti. Pätevöityjä opiskelee tarvittavat opinnot tutkinto-opiskelijoiden mukana, jolloin opetuksen ajankohta määräytyy tutkinto-opiskelijoiden opetuksen aikataulujen mukaisesti.

 • Aloitus: opintojen aloitusajankohta riippuu määrätyistä lisäopinnoista ja tutkintokoulutuksen aikataulusta. Pätevöityjälle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja aikataulu opintoihin.

 • Opetusmuotona on sekä lähiopetus että etäopetus. Lähiopetus Myllypuron kampuksella, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

 • Opetuskieli: suomi

 • Harjoittelujaksot edellyttävät kokoaikaista työskentelyä työelämässä (40 h/vk)

Valintakriteerit

 • Ulkomailla suoritettu soveltuva Bachelor-tason tutkinto (alempi korkeakoulututkinto)

 • Suomen kielen taso vähintään B2. Lue lisää kielitaitovaatimuksista.

 • Valviran päätös pätevöitymiseen tarvittavista lisäopinnoista ja harjoitteluista ammattioikeuksien saamiseksi Suomessa

 • Riittävät tietotekniset valmiudet opintojen suorittamiseen

 • Opiskelijalla tulee olla lupa työskennellä Suomessa

Hinta

 • Opinnot ovat maksuttomia.

 • Osallistuja vastaa itse Valviran hakemuksesta ja siihen liittyvistä päätös- ja asiakirjamaksuista

Haku koulutukseen

Lisätiedot

Uravalmentaja Anu-Helena Pitkänen

Katso Anu-Helenan yhteystiedot PeopleFinderistä