Tietoa työnhausta ja työskentelystä Suomessa

Kansainvälisenä työnhakijana tuot Suomen työmarkkinoille arvokkaita taitoja ja näkökulmia. Korkeasti koulutettuna maahanmuuttajana oman alan työpaikan löytäminen Suomessa voi kuitenkin vaatia paljon työtä. Pelkkä tutkinto ei useinkaan riitä työllistymiseen Suomessa. Suomalaisen työkulttuurin ja työmarkkinoiden ymmärtäminen, suomen kielen oppiminen ja suomalaisten työnhakutekniikoiden omaksuminen auttavat sinua saavuttamaan uratavoitteesi.

Onneksi tarjolla on runsaasti tietoa ja erilaisia palveluita, jotka auttavat korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia löytämään töitä Suomessa. Metropolian uravalmentajat ovat koonneet tälle sivulle parhaat vinkit työnhakusi ja urasi tueksi. Seuraa linkkejä ja lue lisää, miten voit parantaa mahdollisuuksiasi onnistua työnhaussa Suomessa.

Suomalainen työkulttuuri ja työmarkkinat

Suomen kieli ja työllistyminen

Työnhaku Suomessa

Yrittäjyys

Haluatko saada henkilökohtaista ohjausta? Varaa aika ohjauskeskusteluun Vihta-järjestelmästä

Tutustu myös ajankohtaisiin Guidance Generalia -ohjausluentoihimme sekä Various Variables -blogiin, jossa jaamme paljon tietoa työnhaun tueksi.

Suomalainen työkulttuuri ja työmarkkinat

Miten suomalaisen työkulttuurin ymmärtäminen auttaa löytämään töitä Suomessa?

Suomalainen työkulttuuri voi olla erilainen kuin se, mihin olet tottunut. Suomessa arvostetaan paljon esimerkiksi täsmällisyyttä, tasa-arvoa ja itseohjautuvuutta. Suomalaisilla työpaikoilla on yleensä hyvin matala hierarkia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työntekijöiltä odotetaan aktiivisuutta ja vastuuta oman työnsä johtamisesta ja kehittämisestä.

Duunitorin tekemän tutkimuksen mukaan yksi tärkeimmistä rekrytointipäätökseen vaikuttavista tekijöistä on se, miten työnhakija sopii työpaikan kulttuuriin (cultural fit). Jotta voit erottua rekrytointiprosessissa, on tärkeää ymmärtää, mitä työnantajat arvostavat ja odottavat. Näin tiedät, millaisia taitoja ja ominaisuuksia kannattaa korostaa.

Lue lisää suomalaisesta työkulttuurista

Mitä hyötyä on paikallisen työkulttuurin ymmärtämisestä, kun etsii töitä Suomessa?


Tutustumalla paikallisiin työmarkkinoihin, ymmärrät paremmin, millä aloilla on tarjolla eniten avoimia työpaikkoja. Näin pystyt arvioimaan eri alojen työllisyysnäkymiä ja kilpailua. Aloilla, joilla kilpailu on kovaa, työnhakijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota työnhakutaitoihin ja aktiiviseen verkostoitumiseen.

Paikallisten työmarkkinoiden ja työllisyystilanteen ymmärtäminen voi myös auttaa kohdentamaan työnhakua aloille ja alueille, joilla työvoiman kysyntä on suurinta. Tämä voi vaikuttaa päätökseen, mitä haluat tehdä työksesi ja missä haluat asua ja työskennellä.


Alla olevista lähteistä löydät tietoa Suomen yleisestä työmarkkinatilanteesta ja eri alojen työllisyysnäkymistä

Suomen kieli ja työllistyminen

Tulisiko minun oppia suomea, jotta voin löytää töitä Suomessa?

Joillakin aloilla ja joissakin yrityksissä voi olla mahdollista työllistyä ilman suomen kielen taitoa. Useimmissa suomalaisissa työpaikoissa sinulta kuitenkin odotetaan vähintään suomen kielen perustasoa. On erittäin suositeltavaa aloittaa kielen opiskelu mahdollisimman pian, sillä se avaa sinulle enemmän mahdollisuuksia sekä auttaa sinua pärjäämään paremmin Suomalaisessa yhteiskunnassa.


Eri alat ja yritykset Suomessa ovat hyvin eri vaiheissa sen suhteen, kuinka kansainvälisiä ne ovat ja kuinka avoimia ne ovat palkkaamaan työntekijän, joka ei puhu suomea. Yritysten avoimuus palkata eri taustoista tulevia työntekijöitä riippuu muun muassa yrityksen kansainvälistymisasteesta, yrityskulttuurista, toimialasta, jolla yritys toimii sekä maantieteellisistä tekijöistä.

Toisessa ääripäässä ovat monikansalliset yritykset ja start-upit, jotka toimivat kansainvälisessä ympäristössä ja käyttävät englantia liiketoimintakielenä. Toisessa ääripäässä taas ovat julkinen sektori sekä pienet ja keskisuuret yritykset, jotka toimivat enimmäkseen kansallisilla kielillä, suomeksi ja ruotsiksi.


Suomen kielen opiskelu kannattaa, sillä se auttaa sinua ymmärtämään paremmin suomalaista ajattelutapaa, saamaan uusia ystäviä ja rakentamaan uraa Suomessa. Sen lisäksi, että suomen kielen osaaminen avaa sinulle paljon enemmän työmahdollisuuksia, se auttaa sinua tuntemaan olosi kotoisaksi Suomessa ja integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.


Tutustu Metropolian suomen kielen opettajien vinkkeihin siitä, miten voit helpottaa kielen oppimista Various Variables -blogissa. Tekstit ovat englanniksi. Five Effective Ways to Learn Finnish ja Find your way to become a Finnish speaker


Löydä suomenkielen kursseja


Tukea itseopiskeluun

 • Kielibuusti on maksuton resurssipankki, josta löydät suomen kielen oppimiseen liittyvää materiaalia, esimerkiksi materiaalia itseopiskeluun ja vinkkejä suomen kielen oppimiseen. Sivusto on tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella
 • YLE kielikoulu opi suomea katselemalla YLE:n ohjelmia
 • Selkomedia uutisia helpolla suomen kielellä
 • Suomi taskussa - videoportaali opi suomea vidoiden avulla

Työnhaku Suomessa

Uuden työn löytäminen Suomessa vaatii usein paljon oma-aloitteisuutta ja sinnikkyyttä. Etsi aktiivisesti erilaisia mahdollisuuksia ja kontaktoi rohkeasti työnantajia.

Ennen kuin aloitat CV:n ja työhakemuksen kirjoittamisen, on tärkeää tunnistaa omia taitosi ja osaamistasi sekä ymmärtää miten kansainvälinen tutkintosi sopii Suomen työmarkkinoille. Jos tarvitset apua tutkinnon soveltuvuuden arviointiin, voit lukea lisää tutkintojen tunnustamisesta verkkosivuiltamme tai varata ajan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun,


Työnhaku Suomessa vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta

 • Selvitä, millainen on tyypillinen CV ja työhakemus Suomessa. TEK työkirja tarjoaa hyviä malleja CV:n ja saatekirjeen laatimiseen sekä työhaastatteluun valmistautumiseen.
 • Hyödynnä LinkedIniä, kun etsit tietoa oman alasi työmarkkinoista ja etsit tapahtumia, joihin voit osallistua. LinkedInissä voit myös kontaktoida oman alasi ammattilaisia ja kasvattaa ammatillista verkostoasi. Lue lisää Metropolian Various Variables -blogista, miten voit hyödyntää LinkedIniä työnhaussa: Crafting a Compelling LinkedIn Profile for Jobseekers in Finland.
 • Mieti, mikä on sinulle helpoin tapa verkostoitua. Käytä LinkedIniä, osallistu tapahtumiin ja ota selvää, miten ja missä voit tavata kiinnostavia ihmisiä. On myös tärkeää puhua avoimesti osaamisestasi ja siitä, mitä etsit. Saat vinkkejä, miten pääset alkuun tässä Various Variables -blogissa: The art of networking - where to start if you don't know anyone in Finland
 • On tärkää, että CV:ssäsi olisi edes jonkin verran oman alasi työkokemusta, mieluiten Suomessa. Tämä työkokemus voi olla palkallista ja palkatonta. Voit kerryttää työkokemusta myös työkokeiluna tai työharjoitteluna. Suomessa on myös tavallista hyödyntää suosittelijoita työnhaussa. Mieti kuka voisi kertoa osaamisestasi ja työtavoistasi.

Miten LinkedIniä voi hyödyntää työnhaussa?

LinkedIn: Path to Employment esittelee LinkedIn-alustan eri mahdollisuuksiin. Videolla keskitytään erityisesti siihen, miten työnhakijat voisivat hyötyä LinkedInin käytöstä. Video on englanniksi. Videolla esiintyvät: Oscar Smart (Metropolia Ammattikorkeakoulun uravalmentaja), Iida Panula (Get Work Vantaa -hankkeen rekrytointineuvoja) ja Timo Avdo (yrittäjä).

Miten verkostot voivat auttaa löytämään töitä Suomessa?

Avointen työpaikkojen etsiminen on tyypillisin tapa etsiä työtä. Sitran tekemä tutkimus kuitenkin osoittaa, että vain 25 prosenttia työnhakijoista löysi työpaikan hakemalla perinteisesti ilmoitettua avointa työpaikkaa. Loput löysivät työpaikan "piilotyömarkkinoilta" ja esimerkiksi verkostojensa kautta. Ammatilliset verkostot siis helpottavat työnhakua huomattavasti.

Verkostot alkavat muodostua jo lukiossa, opintojen aikana, harrastuksissa ja tietenkin myöhemmin työelämässä. Verkostot rakentuvat luottamuksen varaan, joten ole kärsivällinen, kestävien verkostojen rakentaminen vie aikaa.

Vaikka ammatilliset verkostot ovat tärkeitä, kaikilla henkilökohtaisilla verkostoilla on merkitystä. On hyvä olla tekemisissä ihmisten kanssa myös muilla elämänalueilla. Joskus voi olla helpompaa aloittaa verkoston rakentaminen muualta kuin ammatillisista verkostoista. Muista, että kaikilla tapaamillasi ihmisillä, uusilla ystävillä, naapureilla, työkavereilla jne. on omat henkilökohtaiset ja ammatilliset verkostonsa. Koskaan ei voi tietää, kenen kanssa he voivat saattaa sinut yhteen.

Lue lisää verkostoitumisesta ja piilotyöpaikoista

Mistä saan apua ja tukea työn etsimiseen?

Työttömät työnhakijat voivat saada tukea työnhakuun ja urasuunnitteluun asuinpaikkakuntansa työvoimapalveluista. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Helsingin työllisyyspalvelut, Vantaan työllisyyspalvelut ja Espoon työllisyyspalvelut auttavat.

Jos olet alle 30-vuotias, voit saada tukea myös Ohjaamosta. Ohjaamo on yhden luukun ohjauskeskus, josta saat apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Jos olet tullut Suomeen puolisona, tarkista, mitä Spouse programme voisi tarjota sinulle.

Alla on listattu oppaita, sivustoja ja palveluja, joista voit saada tukea työnhakuun Suomessa

 • International Jobseekers Guide (IHH) Englannin kielinen opas tarjoaa tietoa monista eri aiheista, kuten suomalaisesta työkulttuurista, työnhausta Suomessa sekä yrittäjäksi ryhtymisestä,
 • Työnhakuneuvonta - Employment coaching (IHH) International House Helsinki tarjoaa kansainvälisille osaajille suunnattua työnhakuvalmennusta
 • infoFinland sivustolta löytyy paljon tietoa suomalaisesta työelämästä sekä tietoa työnhausta ja työhakemuksen ja ansioluettelon laatimiseen.
 • Work in Finland jakaa yleistä tietoa työstä ja elämästä Suomessa, tarjoaa tietoa avoimista työpaikoista ja helpottaa työnhakua ja muuttoprosessia.
 • Luckan integration tarjoaa yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta, mentorointi- ja verkostoitumisohjelmia, työpajoja ja sosiaalisia tapaamisia. He tarjoavat myös tietoa ja opastusta ruotsalaisten kotoutumisesta Suomessa.
 • The Shortcut järjestää tapahtumia, valmennusta ja koulutusohjelmia kansainvälisille osaajille.
 • Herizon järjestää pikakoulutusta, mentorointia ja työllistymismahdollisuuksia kansainvälisille osaajille, työnhakijoille ja opiskelijoille.

Tutustu myös ajankohtaisiin Guidance Generalia -ohjausluentoihimme sekä Various Variables -blogiin, jossa jaamme paljon tietoa työnhaun tueksi.

Haluatko saada henkilökohtaista ohjausta? Varaa aika ohjauskeskusteluun Vihta-järjestelmästä

Mistä voin etsiä avoimia työpaikkoja

Voit etsiä avoimia työpaikkoja monilta eri työnhakusivustoilta (joista osa on lueteltu alla) sekä yritysten omilta sivuilta. Työnhakusivustojen lisäksi työpaikkoja mainostetaan myös erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, joista LinkedIn on tärkein ammatillisen työnhaun kannalta Suomessa.

Työnhakusivustoja Suomessa

Yleistä tietoa Suomessa työskentelystä

Yrittäjyys

Mistä saan tietoa oman yrityksen perustamiseen?

Pääkaupunkiseudulla sinulla on runsaasti palveluja käytettävissä. Aloita tutustumalla mm. seuraaviin:

Mistä löydän yrittäjyyteen liittyviä verkostoja?

Helsingin alue on yksi maailman kasvavista startup-keskuksista. Verkostojasi voit alkaa rakentaa muun muassa seuraavissa:

Tutustu muihin palveluihimme

Maahanmuuttajien ohjauspalvelut

Maahanmuuttajien ohjauspalveluissa saat apua koulutus- ja urapolkusi rakentamiseen Suomessa.

Maahanmuuttajien uraohjaus

Henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa uravalmentajan kanssa kartoitat osaamistasi sekä sopivaa opiskelu- ja urapolkua sinulle, omiin tarpeisiisi perustuen.

Guidance Generalia -webinaarit

Guidance Generalia -webinaarit ovat kaikille maahanmuuttajille avoimia luentoja. Aiheet auttavat sinua löytämään koulutusvaihtoehtoja ja kehittämään uramahdollisuuksiasi Suomessa.

Vinkkejä osaamisen tunnistamiseen

Näin pääset alkuun oman osaamisesi tunnistamisessa ja sanoittamisessa.

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Haluatko hakea opiskelemaan suomen kielellä suomalaiseen ammattikorkeakouluun? Metropolia tarjoaa sinulle korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta. Opetus on suomeksi.

Koulutusmahdollisuudet ja osaamisen täydentäminen

Haluatko opiskella suomen kieltä tai kehittää ammattialasi osaamista? Metropoliassa sinulla on laaja valikoima vaihtoehtoja yksittäisistä opintojaksoista kokonaisiin ohjelmiin ja tutkintoihin.